"KINEK MOND ENGEM A VILÁG?"

Egy nap Jézus feltett két kérdést néhány követőjének: "Kinek mond engem a világ?" és "Ti kinek mondotok engem?" Ez a két kérdés kiindulópontunk. Először is, kinek mondja a világ Jézus Krisztust? Ha már megvizsgálták Jézus Krisztus személyét, valószínűleg egyetértenek a legtöbb gondolkodó emberrel abban, hogy Jézus a legegyedülállóbb személyiség, akit a világ valaha ismert.Jézus nem csak egy a nagy emberek között: Ő a legnagyobb ember, aki valaha élt. Minál többet tanulmányozzuk az életét, annál nagyobb hatással van ránk. Még ateisták és szkeptikusok is elismerik Jézus egyedülálló voltát. Hallgassák meg, mit mondanak a világ szkeptikusai Jézusról és a történelemben játszott páratlan szerepéről:

Renan, a francia gondolkodó és ateista mondta:
"Bármilyen meglepetéseket hoz is a jövő, egy dolog biztos: Jézust senki sem fogja felülmúlni."

Rousseau, egy másik francia gondokodó összehasonlította Jézust Szokratésszel, s ezt mondta:
"Ha Szókratész élete és halála egy bölcs élete és halála volt, akkor Jézus élete és halála egy Istené."

Napóleon mondta: "Én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember volt."

Lord Byron, az angol költő - Aki igazán nem vallott magáénak keresztény elveket, s aki huszonhat évesen halt meg, mert életét csak az önző élvezeteknek élte - ezt mondta Jézusról:
"Ha valaha egy ember Isten volt, vagy Isten egy ember, Jézus mindkettő volt."

Nemrégiben egy író így írta le Jézus hatását: "Nemcsak közel járok az igazsághoz, hanem az igazat állítom, amikor azt mondom, hogy minden hadsereg, mely valaha menetelt, minden hajóhad, melyet valaha építette, minden parlament, mely valaha ülésezett, és minden király, aki valaha uralkodott, együttvéve sem volt olyan nagy hatással az ember életére ezen a Földön, mint egyetlen egy élet, a názáreti Jézusé."

Jézus Krisztust tehát a szkeptikusok és azok, akik ismerték életét, a valaha élt legegyedülállóbb személynek tartják. Ne feledjék a kérdésünket: "Kinek mondja Jézus Krisztust a világ?" Néhány ember azt mondja, hogy Jézus csak legenda vagy mítosz volt, hogy valójában sohasem létezett.

Philip Schaff, a történész mondta:
"Jézus Krisztus bizonyossága olyan biztos, mint az én személyazonosságom."

Dr. F. F. Bruce mondta: "Néhány ember eljátszik Krisztus mítoszával, legendájával, eszményképével;
akik így tesznek, nem történeti kutatás alapján teszik ezt!"

Még világi történeti források is - mint például Cornelius Tacitus, az első századbeli római történetíró - részletesen beszámolnak Jézus személyéről. Flavius Josephus, az ismert elsző századbeli zsidó történetíró beszámol Jézus életéről, haláláról és arról, hogyan járt-kelt hirdetve, hogy ő a Messiás, és tett nagy dolgokat. H. G. Wells, a szkeptikus, Történelmi áttekintés című művében több mint húsz oldalt szentel Jézus Krisztusnak, történelmi szempontból bizonyítva életét és halálát.

Persze a Biblilában négy különböző részletes beszámolót találunk Krisztus életéről. Tudatában vagyok annak, hogy sok ember megkérdőjelezi a Biblia történeti megbízhatóságát, de ismételten vigyáznunk kell az olyan megjegyzésekkel, melyek nem gondos kutatásra alapozottak. Ami azt illeti, a négy evangélium megbízhatóságára több világi bizonyíték van, mint bármely más klasszikus irodalmi műre.


EZEKET OLVASTAD MÁR?

10 bibliai karakter, akik...

A Római út az üdvösségre

Imádkozzunk anélkül, hogy korlátoznánk Istent!


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!