A MENNYBE VEZETŐ ÚT

Olyan szokatlan az a tudat, hogy egyszer meg kell halnunk; az ember nem arra lett teremtve, hogy elmúljon, ezért van bennünk egy természetellenes érzés a halált illetően. Sajnos a bűn romboló hatása miatt lettünk jó és rossz tudói, így a halál megismerői. De nem ez a végső állomás, nem feltétlenül, mindenki számára van hely ott, ahol teremtője által örök békességben élhet. De nézzük meg, milyen út vezet a mennybe; talán a legegyszerűbb dolog a világon.BŰNÖSEK VAGYUNK
"Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül" (Róma 3:23)
Mindannyian vétkeztünk saját akaratunkból és természetünknél fogva. Isten lát mindent, a tetteinket és a gondolatainkat egyaránt.

BŰNEINKÉRT BÜNTETÉS JÁR
"Mert a bűn zsoldja halál." (Róma 6:23a)
A bűnért fizetnünk kell. Isten azt mondja, hogy a bűn eredménye a halál. Jézus elmondta, hogy kétfajta halál létezik:

Testi halál
A feltámadás következtében nem ez az, amitől igazán tartanunk kell.

Lelki halál
Ez azt jelenti, hogy valaki úgy hal meg, hogy nem nyert bocsánatot a bűneire. Az illető fizet a saját bűnéért és az örök elmúlás vár rá. Isten akarata nem ez, de az ember szabad akaratából választhatja ezt az útat is.".azIsten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 6:23b) Isten elküldte Jézust, mint ingyenes ajándékot számunkra, így ha elfogadjuk őt hit által mint személyes Megváltónkat, akkor Ő megment és egy nap a mennyben élhetünk örökké.

Egy ajándékot nem lehet megvenni vagy kiérdemelni. Ezt csak elfogadni lehet. Megbocsátást csak úgy kaphatunk, hogy elfogadjuk Jézust egyszer és mindenkorra, mint ajándékot, hit által a szívünkbe.

"Mert kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." (Efézus 2:8-9) Vagy elfogadjuk Krisztust, vagy elutasítjuk Őt. Nincs középút. Senki sem született Jézussal a szívében. Ő egy "úriember", nem jön a szívünkbe addig, amíg nem hívjuk be. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)

TIED LEHET A MEGVÁLTÓ
"Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." (Róma 5:8) Isten megengedte, hogy Jézus fizessen bűneinkért azáltal, hogy helyettünk ment a keresztre. Leköpték, megostorozták, megtépték a szakállát és megfeszítették. Ő szeret téged. Meghalt, eltemették, 3 nap múlva feltámadt és most a mennyben van, hogy helyet készítsen neked. Ha te lennél az egyetlen bűnös az egész világon, Jézus akkor is meghalt volna, csak érted. Ő szeret téged. Ahhoz, hogy valaki megmenekülhessen a pokoltól, bűneit megbánva, hit által el kell fogadnia Jézust, mint személyes Megmentőjét. Ez az egyetlen Mennybe vezető út! "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha Én általam." (János 14:6)

BŰNBOCSÁNATOT NYERHETSZ MÉG MA
"Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik." (Róma 10:13) Ha hittel kéred Jézust egy imában, hogy bocsássa meg a bűneidet és mentsen meg téged, akkor Ő nem hagyja válaszolatlanul kérésedet.


Ezeket is ajánljuk


Beszélt Jézus a homoszexualitásról?

Az Atya gondoskodó természete

Jézus szemeivel látni