KERESZTÉNY PÉNZKEZELÉS

Olyan sok mindennel gazdálkodunk: idővel, képességeinkkel, lehetőségeinkkel, de pénzzel is. Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre és ezzel együtt az anyagi biztonság megszerzéséhez is adhat bölcsességet.Néhány alapelv, amely keresztényként megfontolandó lehet:

Isten azt kívánja, hogy adjunk vissza neki valamit abból, ami az övé

Egyesek azt gondolják, hogy anyagi javaiknak csak egy része az Úré. Miután ezt az egy részt félretették vallási és jótékony célokra, a maradékot sajátjuknak tartják, amelyet felhasználhatnak úgy, ahogy nekik tetszik. Minden, amink van, az Úré, és számot kell adnunk neki arról, hogy miként használtuk fel.

A pénz valódi értéke
A pénznek nagy értéke van, mert sok jót lehet vele tenni. Isten gyermekeinek kezében a pénz táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak és ruha a mezítelennek; eszköz az elnyomottak megvédésére és a betegek gyógyítására. De a pénz csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek megteremtésére, mások áldására és Krisztus ügyének előbbrevitelére használjuk fel.

Felhalmozás
A felhalmozott vagyon nemcsak haszontalan dolog, de átok is; a lélek számára állított csapda, amely kiöli az emberből a mennyei kincsekhez való ragaszkodást. Az ilyen vagyon az, amely felhasználatlan talentumokról és elmulasztott alkalmakról tanúskodik majd az ítélet napján, és elmarasztalja tulajdonosát. (Jak. 5:1-4).

Takarékosság
Krisztus nem hagy jóvá semmiféle pazarlást vagy meggondolatlan pénzkiadást. Tanítványaihoz intézett -
"szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen" (Jn 6 :12) - szavaival minden követőjét takarékosságra oktatja. Akik felismerik, hogy a pénz Istentől kapott talentum, azok beosztással fognak élni vele. Érzik: kötelességük takarékoskodni, hogy adhassanak.

Istentisztelet egy formája
Isten nem azért ad pénzt, hogy magunknak szerezzünk vele megbecsülést és dicsőséget, hanem hogy hűséges sáfárokként Isten felmagasztalására és megdicsőítésére használjuk fel. Minél többet költünk hivalkodásra és vágyaink kielégítésére, annál kevesebb marad az éhezők táplálására és a mezítelenek felruházására. Minden forinttal, amelyet fölöslegesen adunk ki, megfosztjuk magunkat a jó cselekedetek egy-egy lehetőségétől. Ugyanakkor Istent is megraboljuk attól a tisztelettől, amely a reánk bízott talentumok kamatoztatásával Öt dicsőítené.


EZEKET OLVASTAD MÁR?

7 mód arra, hogy megfejtsd Isten hangját

Isteni hívószámok

Ha a Biblia lenne a mobilom


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!