VÉDJÜK A KAPUKAT!

Amiért Isten szemet, fület és szájat adott. - Isten azért adott szemet az embernek, hogy lássa törvényének csodálatos voltát. Azért adott halló fület, hogy meghallja üzenetét, melyet prédikátorai szólnak. Beszélőképességet pedig azért adott az embernek, hogy hirdesse Krisztust, mint a bűnbocsátó Megváltót. Az ember szívével hiszi el az igazságot és szájával tesz vallomást az üdvösségről.Miként jut be Sátán a szívbe? - Mindnyájan őrizzük érzékszerveinket, nehogy Sátán győzelmet nyerjen felettük, mert azok a lélekhez vezető utak. Hűségesen kell őrizned szemedet, füledet és minden érzékszervedet, ha uralni akarod értelmedet és meg akarod akadályozni, hogy hiábavaló és romlott gondolatok beszennyezzék lelkedet. A kegyelem ereje tudja egyedül e kívánatos munkát elvégezni.

Sátán és angyalai arra törekszenek, hogy bénulttá tegyék érzékszerveinket, hogy az intéseket, a figyelmeztetéseket és a dorgálásokat ne halljuk meg, vagy ha meg is halljuk, ne hassanak szívünkre és ne újítsák meg életünket.

Testvéreim, Isten felhív benneteket mint követőit, járjatok világosságban. Nem kell félnetek. A bűn közöttünk van, s nem látszik igazán bűnnek. Sokak érzékszervei megbénultak étvágyuk kielégítése és a bűnnel való meghitt kapcsolatuk által. Közelebb kell jutnunk a mennyhez.

Sátán harcmodora: érzékszerveink megzavarása. - Sátán munkája, hogy rávegye az embereket Isten semmibevételére; lekösse és elvonja figyelmüket, nehogy az Úrra gondoljanak. A kapott nevelés olyan természetű volt, mely megzavarta értelmüket és elhomályosította az igazi világosságot. Sátán nem akarja, hogy az embereknek istenismeretük legyen; ha le tudja kötni az ifjúság figyelmét a szórakozásokkal - amelyek megzavarják értelmüket -, akkor elvesznek a sötétségben, holott körülöttük világosság tündököl. Sátán ezt kedveli.

Sátán nem léphet be értelmünkbe beleegyezésünk nélkül. - Tárjuk az emberek elé azt a tényt: Isten gondoskodott arról, hogy ne legyünk feljebb megkísértve, mint elszenvedhetjük, és minden kísértésből megadja a kimenekedés útját. Ha teljesen Istennek élünk, nem engedjük meg elménknek, hogy kedvezzen önző elgondolásainak.

Ha Sátán valamilyen úton hozzáférhet az értelemhez, akkor elveti a konkolyt és segíti annak növekedését, s végül bő termést hoz. Sátán semmiképpen sem nyerhet addig uralmat gondolataink, szavaink és cselekedeteink felett, amíg önként nem nyitunk előtte ajtót és nem hívjuk be. Akkor bejön, és a szívünkben elvetett jó magvakat elkapkodja és hatástalanítja az igazságot.

Zárj el minden utat a kísértő előtt! - Mindazok, akiket Krisztus nevéről neveznek, vigyázzanak, imádkozzanak és őrizzék a lelkükhöz vezető utakat, mert Sátán a megrontáson és a megsemmisítésen munkálkodik, ha a legkisebb alkalmat megadják neki. Nem válik javunkra, ha habozunk és mérlegeljük az előnyöket, melyeket Sátán ajánlatai nyújthatnak nekünk. A bűn gyalázatot és szerencsétlenséget jelent minden egyes léleknek; mely átadja magát annak; és az természetében elvakító, megtévesztő, mert el akar csábítani bennünket hízelgő ajándékokkal. Ha Sátán területére merészkedünk, nincs védelmünknek biztonsága hatalmától. Amennyire rajtunk áll, minden utat zárjunk el, melyen a kísértő hozzánk férne.

Ki tudja a kísértés pillanatában a rettenetes következményeket, melyeket a helytelen, elhamarkodott lépések eredményeznek! Egyetlen biztonságunk az, ha minden pillanatban Isten kegyelme őriz bennünket; és ha nem csökkentjük lelki lámpásunk fényét annyira, hogy a jót rossznak és a rosszat jónak lássuk. Tétovázás és érvelés nélkül kell bezárnunk és őriznünk a lelkünkhöz vezető utakat a gonosz ellen.

Minden kereszténynek állandóan résen kell lennie és őriznie kell lelkének minden útját, amelyen keresztül Sátán bejuthat. Imádkoznia kell isteni segítségért és ugyanakkor határozottan ellene kell állnia a bűnre való minden hajlamnak. Bátorsággal, hittel és kitartó küzdelemmel győzhet. De gondoljon arra, ha el akarja nyerni a győzelmet, Krisztusban kell maradnia és Jézusnak őbenne.

Kerüld a gonosz olvasását, szemlélését és hallását! - Péter apostol igyekezett megtanítani a hívőket annak fontosságára, tartsák távol az elmét a tiltott témáktól és ne összpontosítsák erejüket jelentéktelen tárgyakra. Azok, akik nem akarnak Sátán csalásainak zsákmányául esni, jól őrizzék a lelkükhöz vezető utakat. Kerülniük kell mindannak olvasását, szemlélését vagy hallását, ami tisztátalan gondolatokat sugall. Nem kell megengednünk értelmünknek, hogy olyan gondolatnál időzzön, amit a lelkek ellensége befolyásolhat. Szívünket hűségesen kell őrizni, mert ha nem ezt tesszük, Sátán akaratunk ellenére felébreszti a bennünk levő rosszat, hogy a sötétségben járjunk.

Minden megtehetőt tegyünk meg, hogy magunkat és gyermekeinket olyan helyzetbe hozzuk, ahol nem látjuk a világban végbemenő gonoszságokat. Gondosan őriznünk kell szemünk látását, fülünk hallását, hogy e félelmetes dolgok ne hatoljanak elménkbe. Amikor a napilapot otthonomban kezembe vettem, úgy éreztem, mintha el kellene rejtenem, hogy a nevetséges, feltűnést keltő dolgok ne legyenek láthatók. Úgy tűnik, mintha az ellenség ott lenne az újságban megjelenő sok dolog közzétételének szerkesztésénél. Az előforduló összes bűnös dolgot leleplezetlenül felfedi a világ előtt.

Azoknak, akik az Istentől származó bölcsességet akarják elnyerni, balgákká kell válniuk e világ bűnös ismeretében, hogy bölcsekké legyenek. Be kell csukniuk szemüket, hogy ne lássanak és ne tanuljanak gonoszt. Be kell zárniuk fülüket, hogy ne hallják meg a gonoszt és ne nyerjék el azt az ismeretet, mely beszennyezné tiszta gondolkodásukat és cselekedetüket. Vigyázniuk kell nyelvükre is, hogy ne szóljanak romlott beszédet, nehogy álnokságot találjanak szájukban.

Az ajtó megnyitásával gyengül az ellenállás. - Ne törekedj arra, hogy meglásd, mennyire biztonságosan tudsz járni a szakadék szélén! Kerüld a veszélyhez vezető első lépést! A lélek érdekeit nem lehet könnyelműen kezelni. Tőkéd a jellemed. Arany kincsként tartsd becsben. Az erkölcsi tisztaságot, az önbecsülést és az erős ellenálló képességet határozottan és állandóan ápolnunk kell. A tartózkodó magtartást ne adjuk fel. A bizalmaskodás vagy egyetlen tapintatlanság veszélyeztetheti a lelket a kísértés előtt való ajtónyitással, és az ellenállás ereje elgyengül.

Sátán elhomályosítja előttünk a jövő dicsőségét. - Sátán állandóan azon tevékenykedik, hogy elhomályosítsa az eljövendő világ dicsőségét és az emberek teljes figyelmét a földi dolgokra irányítsa. A dolgokat igyekszik úgy rendezni, hogy gondolatainkat, aggodalmunkat és munkánkat teljesen a földi dolgok foglalkoztassák, nehogy lássuk vagy felfogjuk az örök valóság értékét.

A világ és annak gondja túl nagy helyet foglal el, míg Jézusnak és a mennyei dolgoknak együttesen is csak nagyon kevés hely jut gondolatunkban és szeretetünkben. Teljesítsük lelkiismeretesen a mindennapi élet kötelességét, azonban az is fontos, hogy mindenekfelett ápoljuk az Úr Jézus Krisztus iránti szent érzelmeinket.

Mennyei angyalok jönnek segítségünkre. - Tartsuk mindig emlékezetünkben, hogy a láthatatlan lények, a jók és a gonoszok egyaránt, gondolataink felett irányítást nyerhetnek. Láthatatlanok, ám mégis hatékony erővel munkálkodnak. A jó angyalok szolgáló lelkek, akik mennyei befolyást árasztanak szívünkre és elménkre, miközben a lelkek nagy ellensége, az ördög és angyalai állandóan elpusztításunkon fáradoznak.

Miközben tudatában kell lennünk annak, hogy védtelenül ki vagyunk téve a láthatatlan ellenség támadásainak, mégis biztosaknak kell lennünk, beleegyezésünk nélkül nem árthat nekünk.

Forrás: Ellen G. White: Boldog Élet c. könyve

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Jézus mindent kifizetett

Fedezd fel lelki ajándékaid!

10 ima, melyet Isten mindig megválaszol


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!