A HÁZASSÁG IGAZI ALAPJA

A ház fontos - bár láthatatlan - része az alap. Az építkezés alapozással kezdődik. A ház sorsa főleg az alap minőségétől függ.Mi a házasság alapja?
A szerelmünk? A kölcsönös megértés? Valamiféle alku vagy szerződés? A jó tulajdonságaink? A jó állás? A rendezett anyagiak? A diploma? A lakás?

A házasság életünk része. Életünket is építjük valamire. Mi az életünk alapja? Jézus szerint az életet homokra vagy kősziklára lehet építeni. (Mt 7,24-27). Homok sokféle van:

Pénz
"Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?" (Lk 12,20)

Hatalom
"Egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a porszemet." (Villon-Faludy: Haláltánc ballada)
Hová lettek a történelem s a közelmúlt zsarnokai?

Tehetség
Miért boldogtalanok, néha öngyilkosok a sztárok?

Szorgalom
"Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradtsággal szerzett kenyeret esztek." (Zsolt 127,1-2)

Egészség
"Az ember napái olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége."
(Zsolt 103,15-16)

Mindezek lehetnek jó dolgok önmagukban,

de nem épülhet rájuk élet és boldogság,
mert nem maradandóak,

a rájuk épített "ház" bármikor összeomolhat. Házassági alapnak ma legtöbben ezeket tekintik:

- kölcsönös szimpátia
- szerelem
- szexuális vonzás
- előnyös tulajdonságok (pl. megbízható, szeret engem stb.)

Mindezek nagyon jók, sőt fontosak a házasságban, csak alapnak nem alkalmasak, mert nem tartósak. Életünkre ráfúj a halál szele. Házasságunk épületébe beleütközik:

- az öregedés
- a betegség
- a megszokás
- a csalódás
- a csábítás szele.

Mi lehet hát jó alap a házassághoz?
Jézus szerint az ember életének igazi és jó alapja az Ő tanításának hallgatása és megtartása (Mt 7,24). Más szavakkal: a megértett és megélt ige. Pál apostol megfogalmazásában: az alap maga Jézus Krisztus (1Kor 3,11), hiszen Ő a testté lett isteni Szó, hiszen Isten az Ő személyében mondta el a legvilágosabban, hogy menynyire szeret minket (Jn 1,14; Jn 3,16). Így is megfogalmazhatjuk tehát: életünk alapja Isten szeretete.

Hogyan konkretizálódik ez a házasság esetében?
Ádám számára a házasság alapja az, hogy Isten adta neki Évát. Miért örült Ádám Évának? Ismerte őt? Nem, még nem ismerte igazán, csak meglátta, de ismerte Istent, aki adta. Isten személye a garancia, aki tudja, hogy milyen házastársra van szükségünk, és aki maximálisan a javunkat akarja, - nem a párunk előnyös tulajdonságai. Figyeld meg! Amíg Ádámnak jó a kapcsolata Istennel, örül Évának. Amikor megromlik ez a kapcsolat, Évát okolja a bűnbeesésért.

Akármilyen "szelek" támadják házasságunk épületét, tudnunk kell:
1. Isten adott minket egymásnak.
2. A párom a hibáival együtt is Isten tökéletes ajándéka.
3. A párom hibái = Isten eszközei az én javamra (Róm 8,28).
Kellemetlen smirgli, amivel Isten csiszol engem, hogy tökéletesebb legyek.
4. Ezért hálával tartozom Istennek a párom kellemes és kellemetlen tulajdonságaiért.

Isten tudta, mit csinál, amikor a feleségedet (férjedet) melléd adta. Nem tévedett, biztos lehetsz benne. Ha pedig az Ő akaratát figyelmen kívül hagyva választottál társat, most talán szenveded a következményeit, de még így is tudhatod, Isten szeret téged annyira, hogy "nem hagy erődön fölül kísérteni" (1 Kor 10,13), ezért engedte meg, hogy házasságot köss azzal, aki most a házastársad.

Ha párodat csúf hernyónak látod, gondolj arra,
hogy benne rejlik a lepkévé válás lehetősége.

Mintha ezt mondaná: "Légy türelmes hozzám, Isten még nem fejezett be engem." Nem arról van szó, hogy szeretned kell a párod hibáit! Nem a Biblia, hanem Ady írja Csinszkáról:

"Szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem." Ez szép, de ki hiszi el neki?

Isten szeretet-mintája: a bűneimet utálja, de engem a bűneim ellenére is szeret. E minta alapján: párod hibáit nem kell szeretned, de őt a hibái ellenére is szeretned kell. Párod hibái fölött nem kell szemet hunynod, sem átfestened nem kell őket erényekké, - de azokkal együtt kell elfogadnod őt. Biztos lehetsz abban, hogy Isten ezeken keresztül is a javadat munkálja.

Ha a házasságodat nem Isten szeretetére építed, akkor az ugyanúgy összeomlik, mint ahogy (esetleg) a szüleidé, egyik-másik ismerősödé, vagy néhány nem keresztyén "nagy" házasságszakértőé.

Feladatok házasságkötés előtt: Mély gödröt kell ásni az alaphoz! (Lk 6,48) Vagyis:

1. Meg kell tanulni az emberek (rokonok, barátok) elfogadását jó és rossz tulajdonságaikkal együtt.
2. Ki kell kutatni, hogy miben válik javadra pl. apád vagy anyád természetének egy-egy érdes oldala.
3. Ezzel gyakorolhatod az elfogadó magatartást, amire nagy szükséged lesz a házasságban.
4. Gyakorold a hálaadást is jóért és rosszért egyaránt, azzal a bizalommal, hogy Isten mindent javadra adott.

Lányok! Nektek az engedelmességet is gyakorolnotok kell még otthon! A gyakorlótér: nem a barátod, hanem a szüleiddel való kapcsolat. Ha rádöbbentél, hogy rosszul alapoztál, ne ess kétségbe! A házasság különleges épület: évtizedek múltán is lehet újra alapozni.


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Mit mond a Biblia a válásról?

5 dolog, amire egy feleségnek igazán szüksége van

Elhagyni a szüleinket


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!