MIT MOND A BIBLIA A HOMOSZEXUALITÁSRÓL?

A szexualitás Isten szerinti rendje: "Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket." (1Mózes 1,27)"Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.

Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat." (1Mózes 2,18-25)

A férfi és a nő egyaránt Isten képmása, amit a férfi és nő közötti Isten szerinti egység fejez ki, amelyben Isten teremtő ereje, életadó, önmagát odaadó és erkölcsi természete tökéletesen kifejezésre jut. Ez csak heteroszexuális egységben lehetséges. Mikor Isten társat teremtett Ádámnak, Évát teremtette, nem pedig egy másik Ádámot. Ez azt jelenti, hogy a tökéletes kapcsolathoz bizonyos mértékű különbség és egyezőség egyaránt szükséges, ez utóbbi oly annyira, hogy Ádám így kiáltott fel "Ez most már csontomból való csont, testemből való test".

Az emberek közötti kötődés normális módja a heteroszexuális viszony, amire a testünk és az érzelemvilágunk is tervezve lett. Ha Isten szándékában a hetero- és a homoszexuális házasság egyaránt szerepelt volna, akkor úgy tervezte volna a testünket, hogy mindkét módon tudjunk szaporodni, és mindkét fajta szexuális érintkezés egészséges és természetes volna.

A homoszexuálisok anális közösülése a megbetegedés szempontjából nagyon kockázatos, amiről a Biblia úgy beszél, hogy a homoszexuálisok "el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban". A homoszexuálisok 1%-a ér csak meg idős kort. Mózes könyvében, ahol rengeteg egészségügyi előírás található, egyértelműen és félremagyarázathatatlanul találunk bejegyzést e kapcsolatokra:

"És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak." (3Mózes 20:13)

Amit Jézus tanított
"Ő így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?"
(Máté 19,4)

"Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten." (Márk 10,6)

Amikor Jézust a házasságról kérdezték, Ő visszament egészen a házasság Mózes könyvében található meghatározásához, ami elmondja, hogy a házasság férfi és nő között létezik és egy életre szól. Jézus úgy mutatta be a teremtésről szóló beszámolót, hogy az mérvadó volt az Ő földi életének idején is. Ami pedig mérvadó Jézusnak, az mérvadó a keresztényeknek is. Bár Jézus maga nem tanított konkrétan a homoszexualitásról, az, ahogy a házasság alapelveként mutatta be a teremtéstörténetben leírtakat, nem hagy kétséget a véleménye felől.

Amit az apostoli levelek tanítanak
"Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban." (Róma 1,26-27)

"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedok, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát." (1 Korinthus 6,9-10)

"És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással." (1 Timóteus 1,9-10)

Ez a három idézet mutatja, hogy a homoszexuális vágyak és tettek természetellenesek, szégyenletesek, és ellenkeznek az egészséges tanítással és kizárják az embert Isten Királyságából. Ezért mindez nem lehet egy keresztény, az egyház által jóváhagyott házasság alapja. Az egyház feladata az emberek megmentése, nem pedig a hozzájárulás az elkárhozásukhoz. Olyan házasságot nem hagyhat jóvá az egyház, ami olyan tetteken alapul, melyek kizárják a párt az örök üdvösségből. Nem számít, hogy a társadalom mit hagy jóvá. Isten törvénye egyértelmű: az azonos neműek között kötött házasság nem Isten szerint való.

Elég szilárd alapot nyújtanak az érzelmek a házassághoz?
A modern média terjesztette el azt a mesét, hogy a házasságban "csak a szerelem számít." Ez egyszerűen nem igaz. A házasság nem alapul jobban az érzelmeken, mint bármilyen más kapcsolat az életben.

A házasság, mint sok egyéb tevékenység, érzelmekkel jár, de nem bizonyos érzelmek jelenléte hozza létre. Nem tagadható, hogy sok homoszexuális mély érzelmeket táplál a partnere iránt, de az állítható, hogy akármilyen mélyek is az érzelmek, Isten szemében nem házasság az, amiben élnek. Az csak egy szép önámítás. Az még nem igazolja az érzelmeket, ha mélyek és erősek.

A kábítószerhez, a házasságtöréshez, az alkoholizmushoz, a pénz szeretetéhez vagy az önzéshez hasonlóan vannak érzelmek, amik erősek és csábítóak, de végül szörnyen romboló hatásúak. Az azonos neműek házasságát nem az érzelmek szempontjából kell nézni. A házasság több mint a szexuális gyönyörök központja.

A házasság a társadalom építőeleme, ami számtalan más építőelemmel van kapcsolatban. Az azonos neműek közötti házasságok nem tartósak. A homoszexuálisok kevesebb, mint 5%-ának volt valaha is 3 évnél hosszabb kapcsolata. A szex nem minden. A vágy nem tarthat meg egy alapvetően labilis kapcsolatot.

Természetesen a homoszexuális ember is ember; Isten érte is meghalt; azonban szentsége nem összeegyezhető a bűnös ember választott életvitelével. Szeretete elér mindenkihez, a bűnös élvezetek azonban kiragadják kezéből az embert. Mégha sokan tudományosan próbálnak is érvelni a homoszexualitás kapcsolatok mellett, ez ellent mond a Biblia tanításának.

A társadalom, az egyház és a homoszexuális házasságok
A házasság egy alapvető társadalmi intézmény, ami nem két egyén érzelmi kielégülése miatt, hanem a szélesebb közösség javára létezik és Isten áldása vagy átka kíséri. Az a társadalom, ami a helyes tettek és alapelvek fölé helyezi az érzelmi kielégülést, rövid időn belül utat enged különböző szenvedélyeknek, korrupciónak, s végül összeomlik.

Isten megítél minden olyan társadalmat, amely elfogadja az azonos neműek közötti házasságot. Az Ő Igéje a társadalom fölött áll, és mély sötétség az eredménye annak, amikor Szavát a haladás és a felvilágosodás nevében lobogtatják. Nem igazíthatjuk Isten Szavát például a hangadó kisebbségi csoportokhoz.

Bár néhány állam törvénybe iktatott ezeket engedélyező passzusokat, Isten igazi egyházának szilárdan meg kell állnia, és a keresztény egyháznak nem szabad szentesítenie az azonos neműek közötti házasságot. Egy olyan egyház sem szentesítheti homoszexuálisok vagy leszbikusok egyesülését, amely komolyan veszi a Bibliát. Mégha ez a nézet erősen szemben is áll a modern liberalizmusnak.

Forrás részben: christiananswers.net

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Elhagyni a szüleinket

6 egyszerű mód, hogy meggyógyítsd megtört szívedet

Nem tudom elviselni a lányom barátját!


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!