BŰNBOCSÁNAT ÉS MEGBOCSÁTÁS, DE HOGYAN?

"Bocsáss meg és felejts", szól a mondás, de vajon tényleg ilyen egyszerű?- Mélyen megsértett. Hogy bocsássak meg neki valaha is azért, amit tett? - kérdezte egy fiú, akit elhagyott a barátnője.

- Miért kellene megbocsátanom neki - kérdezte egy lány, akit az apja évekig szexuálisan zaklatott.

- A kábítószer kereskedő, aki meg akarja változtatni az életét, azon töpreng: Tényleg meg fogja Isten bocsátani mindazt, amit tettem? Hogyan tudunk megbocsátani azoknak, akik ártottak nekünk? Hogyan fogadhatjuk el Isten bocsánatát?

A megbocsátás igazi szükségessége
Isten utálja a bűnt. Rá se tud nézni. Ezért az életünkben lévő rendezetlen bűn kettőnk közé áll és megrontja a kapcsolatunkat Vele. "Nem az úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg." (Ésaiás 59:1-2) A megbocsátás hiánya nem csak az úrral, hanem másokkal való kapcsolatainkat is megrontja. "Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától." (Példabeszédek 17:9)

A BŰNBOCSÁNAT ELŐFELTÉTELEI
Mivel Isten utálja a bűnt, a megbocsátásnak nagy ára van.
A Biblia a következő feltételeket állítja elénk:

1. Áldozat
A Zsidók 9,22 szerint
"vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat." Az ószövetségben egy hibátlan báránnyal kellett Isten bűn iránti haragját kiengesztelni. Jézus, Isten bűntelen fia, meghalt a kereszten és a bűnökért való végső áldozat lett. Jézus fizette meg a bocsánat árát, mikor meghalt a kereszten.

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket." (1 Péter 3:18) "Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából " (Efézus 1:7)

2. Megbocsátás másoknak
A bűnbocsánat következő feltétele az, hogy megbocsátunk másoknak. Az 1 Korinthus 13,5 szerint "A szeretet. nem rója fel a rosszat." Emlékezz rá, hogy a Példabeszédek 17,9 szerint az igazi barát megbocsát. Isten pont ezt állította elénk feltételként, hogy elnyerhessük az ő bocsánatát.

"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Máté 6:14-15) "Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Efézus 4:32)

3. Bűnvallás
Ha szeretnénk teljesen helyreállítani kapcsolatunkat Istennel, akkor be kell vallanunk neki bűneinket. Visszanézve a megbocsátás igazi szükségességére, láthatjuk, hogy az elrendezetlen bűn elválaszt minket Istentől. Ezt a helyzetet bűnvallással lehet helyrehozni, emlékezve arra, hogy mindez a mi javunkra van, ha visszatérünk Istenhez, mert ő akkor is hű, amikor mi nem (2 Timóteus 2,13).

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő; megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1 János 1:9)

4. Megbánás
El kell határoznunk, hogy megváltozunk és elfordulunk a bűntől.
"Erre így szólt az úr: Ha megtérsz, megendgedem, hogy újból szolgálatomba állj." (Jeremiás 15:19)

A BŰNBOCSÁNAT GYÜMÖLCSE
A Biblia Isten megbocsátásának alábbi jó következményeire tesz ígéretet:

1. Boldogság
Mikor tudatában vagyunk Isten bocsánatának, boldogok leszünk. "Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság." (Zsoltárok 32:1-2) Isten nem használja fel ellenünk a bűneinket. A bocsánat másik következménye, hogy Isten nem tartja számon múltbeli bűneinket, és nem emlegeti fel őket. Mivel Jézus vére eltakarta a bűneinket, ezért Isten még az emlékezetéből is kitörli őket.

"Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem."
(Ésaiás 43:25)

2. Isten leveszi rólunk bűnünket
Isten képes arra, hogy ne lássa bűneinket, mikor ránk néz, mert amikor ő megbocsát, olyan messzire dobja vétkeinket, amilyen messze van kelet nyugattól (Zsoltárok 103:12)

3. Mi is megbocsáthatunk magunknak
Miután Isten megbocsátott, mi is megbocsáthatunk magunknak és folytathatjuk életünket. "Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Filippi 3:13-14)


Ezeket is ajánljuk


Szex a keresztény házasságban

Hogyan bocsáss meg a szüleidnek?

3 szó, amely megváltoztatja a házasságodat


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv "Nem az úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a...

Közzétette: Nicelife2023. február 9., csütörtök