KERESZTÉNY MÉRTÉKLETESSÉG

A Szentírás a lélek gyümölcseinek felsorolásában utoljára említi a mértékletességet, de korántsem utolsósorban! Ahogy a narancs cikkei, a lélek gyümölcsei is együtt teljesek, ha egy is hiányzik, nem teljes a gyümölcs.Hogyan nevezhetnénk másképpen a mértékletességet?
Megfontoltság, körültekintés, helyes ítélőképesség, avagy egyszerűség.

A magyar értelmező kéziszótár szerint pedig az élvezetekben mértéket tartó, saját indulataink, szenvedélyeink tudatos megfékezése a szó jelentése.

"Mértéktelenség a túl sok evés, de a túl kevés is, a túl sok munka, de a túl kevés is. Mi tehát a mértékletesség? Az arany középút keresése, hogy ne essünk egyik végletbe se? Nem! A mértékletesség több ennél: Isten akaratának szüntelen keresése, életünk isteni bölcsesség általi berendezése. A mértékletesség a keskeny úton való járás. A mértéktelenség mindig a keskeny útról akar letéríteni bennünket, valami mellékest állítva figyelmünk középpontjába. A mértékletesség megőriz minket Isten útján."

Mértékletesség, vagyis keresztények számára
az isteni mérték szerinti életet jelenti.

A mértékletesség azt jelenti, hogy ami nem épít, hanem csak a legkisebb mértékben is rombol, attól teljesen távol kell magunkat tartanunk. De azt is jelentenie kell számunkra, hogy azokban a dolgokban is mértéket tudjunk tartani, amiket Isten a mi használatunkra és az élvezetünkre adott, teremtett.

Az elégedetlenség megmérgezi és tönkreteszi a boldogságot és megfoszt nagyon sok mindentől.

Minden olyan dologban mértékletességet kell tartanunk, ami az életünk középpontja. Ez nagyon sok minden lehet, hisz nem vagyunk egyformák. Van olyan dolog amiben az egyikünknek nem jelent gondot önuralmat gyakorolni, de másikunknak lehet, hogy mindennapi harc mértékletességet gyakorolni. Nagyon sok minden állhat az életünk középpontjában, amiben mértékletesnek kell lennünk. Csak egy pár példa: tévénézés, öltözködés, kertészkedés, evés, ivás, házimunka, számítógépezés, és még sorolhatnánk a sort. Azt hiszem, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a saját életében miben kell meg tanulnia mértéket tartani.

A környezetünkben az emberek sokszor nem értik, a keresztény emberek magatartását, ami életünket, hogy mit, miért teszünk. Sokszor a világi emberek úgy érzik, hogy a kereszténység nagyon sok lemondással, ha úgy vesszük, mértékletességgel jár. De ha őszintén belegondolunk ez így is van. Sok mindenről lemondunk azért, hogy még jobban az életünket Istennek adjuk. Hisz a lemondásokból nyert időt tudjuk olyan dolgokra fordítani, ami erősebbé tehetik a kapcsolatunkat Istennel és emberekkel.

Mindannyian tudnánk olyan példát mondani, ha csak egy kis mértékletességet tartottunk volna a szabadidőnk eltöltésében, mennyi mindent megtehettünk volna helyette. A mértékletességet csak akkor tudjuk megvalósítani az életünkben, ha Isten tanácsát megfogadjuk, amit I. János 2, 15-17-ben olvashatunk:

"Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mind az, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre."

Nagyon sok olyan ember van, aki sokra vihette volna, de az alkohol, a drog, vagy mértéktelen evés, mulatozás vagy éppen a partnerek cserélgetése tönkre tette a testét, az elméjét, az emberi kapcsolatait. Ugye sajnos ismerünk ilyen embereket? Vagy talán mi magunk is sokszor mértéktelenek vagyunk? Azt hiszem, hogy igen. Az indulataink terén, az anyagiak terén, az étkezés terén vagy a nyelv bűnein mindig mértéket tudunk tartani?

Sajnos sokszor nincs elég nagy önuralmunk ahhoz, hogy ezt a gyümölcsöt mindig megteremjük. Ahhoz, hogy jó gyümölcsöt tudjunk teremni, egészséges gyökérzet, egészséges talaj is kell. A mi életünk alapja milyen? Az I. Tim. 6: 6-8-ban ezt olvassuk:

"Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele."

Ha nem vagyok megelégedett, azzal Istent bántom meg, mert nincs akkor egy nyugodt pillanatom, zavartalan örömem. Istentől kaptunk mindent, amink csak van, ha nem elégszem meg azzal, amit Isten adott, akkor az Ő döntését bírálom felül, hisz Ő tudja, hogy mire van szükségem.

Az elégedetlenség megmérgezi és tönkreteszi
a boldogságot és megfoszt nagyon sok mindentől,

de leginkább a lelki békességtől. Isten kimunkálhatja bennünk, hogy akaratunkat és kívánságainkat helyes módon tudjuk használni és meg tanulhatunk parancsolni vágyainknak. Isten nem véletlenül adott nekünk parancsolatokat. Ha szétnézünk a körülöttünk lévő szabályok között, rájöhetünk, hogy mind- mind értünk van.

A szabályok azért vannak, hogy az életünk jó irányba haladjon. Ha a parancsolatokat, szabályokat felrúgjuk, az életünket rombolhatjuk, pusztíthatjuk. A folyónak is meg van szabva a medre, amiben folyhat. Ha abból a mederből kilép, az a folyó rombolni, pusztítani képes. Az a folyó tönkre tesz nagyon sok mindent, ami addig felépült, szép volt. Így van ez a mértékletességgel is. Ha bizonyos dolgokat nem tudunk a helyes mederben tartani, akkor nagyon sok mindent tönkretehetünk a saját életünkben is, de a környezetünk életében is. Gondoljunk csak bele, hogy hányszor bántottunk meg szeretteinket azzal, hogy nem tudtunk önuralmat gyakorolni a beszédünkön.

Forrás: baptist.hu

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A cél szentesíti az eszközt?

Amit egy temetésen megtanulhatsz

Lehet egy keresztény is sikeres?


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!