A kis pásztorfiú erősen hisz a Messiásban, hiszen apja találkozott is vele. A születés évfordulójának különös éjszakáján arról ábrándozik, hogy talán egyszer ő is..

A HIT ÉS PÉLDAKÉPEI A VILÁG TEREMTÉSE ÓTA
#Sorozat
"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

A LÉLEK MEGÉRKEZIK (3) #Sorozat
Miközben forradalmárok Pilátus elleni merényletre készülnek pünkösdkor, a Szentlélek kiárad a tanítványokra..

A TEST ELTŰNT (2) #Sorozat
Jézus sírja üres; Pilátus és Kajafás úgy véli, hogy a tanítványok lopták el a testet. Ők eközben Galileába..

A SÍR ÜRES (1) #Sorozat
Elérkezik Jézus keresztrefeszítésének órája. Péter és a tanítványok számára a legsötétebb időszak következik.
"Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet.."

Pilátus bosszúként keresztre feszítéseket rendel el,
miközben Kajafás Pétert és Jánost próbálja elítélni.


ISTEN FEGYVERZETÉNEK FELÖLTÉSE #Sorozat
"Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét.."

MEGBÉKÉLVE ISTENNEL #Sorozat
"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van.."