A komoly bajban lévő kisember nagy aggodalommal figyelte kétségbeejtő helyzetét. De mégsem esett pánikba. Nem ok nélkül maradt higgadt, noha látszólag nem volt menekvés a csapdából.

A történelmi dráma egy hatalmas nemzeti ünnepség sorozattal kezdődik. Ahasvérus trónra lépésétől közel három év telt el..

Xerxész a hatalmas birodalom mindenéből összegyűjtötte a világ legszebb lányait. A szerencsés kiválasztott világhírűvé válik, és a király kegyeit élvezheti.

A Vásti bukása és Eszter megkoronázása között eltelt három évben jelentős események mentek végbe a Perzsa Birodalomban.

Még mindig a világ legnagyobb birodalmának ura volt, és noha az ország sértetlen maradt, Xerxészt mégis nagy baj terhe nyomta..

Két áruló, akik fontos poszton álltak a palotában, kis híján meggyilkolták Xerxészt, amivel Perzsiát "polgárháborúba" sodorták volna.

Hámán ismerte a felkapaszkodás, az előrejutás minden csínját-bínját. A királyban azt a benyomást keltette, hogy szívén viseli a birodalom ügyeit, eközben pedig..

Roppant veszélyes a hatalmon lévő erőszakos ember, aki úgy érzi, csorba esett tekintélyén. A méreg gyűlik benne, mint a fertőző fekély..

A rendelet borzasztó nagy rémületet, riadalmat keltett. Egy napon minden zsidónak ''ifjútól a vénig, gyermekeknek és asszonyoknak'' meg kell halnia.

Dolgunkat végezhetjük jól és rosszul is - létezik egy fényes ragyogó, szép út, de van egy homályos, rút, kegyetlen és önző is..

A jövő - három dolog kivételével - reménytelennek tűnt. Eszter királynőként uralkodott a palotában, Isten még mindig trónján ült és Márdokeus..

Márdokeus kérése rendkívüli bátorságot igényelt Esztertől. Az egész zsidó nép védelmének ügye az ő vállára nehezedett - és Istenre.

A hősies királyné nyugodt méltósággal, elegánsan lépdel a trón felé..

A királyné diplomatikusan, ügyesen manőverezett, hogy leleplezze Hámán fortélyos cselszövését, majd pedig hogy bemutassa, milyen is valójában..

Hámán emelkedett hangulatban távozott. Szinte szédelgett az örömtől, amikor hazafelé iparkodott, hogy családjának elújságolja legújabb diadalát.

"Nem hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, amelyet készített, hanem csak engem." - dicsekedett Hámán.

Az események igen különös alakulása folytán történt valami, még mielőtt a sorsdöntő nap pitymallani kezdett volna..

Történnek csodák? Beleavatkozik Isten időnként az emberi ügyekbe úgy, hogy azt nem mindig lehet azonnal észrevenni és megérteni, ám később felfedezhetjük..

Már félig elfogyasztották a pazar lakomát, amikor a király rátért a kíváncsiságát egyre jobban izgató kérdésre.

Hámán azon a bitófán végezte, amivel ellensége életét akarta kioltani. Ő elpusztult, a szabadulásért könyörgő nép pedig megmenekedett.

Eszter és Márdokeus személyes diadala tökéletes volt. A Nagyszerű Minta szerint eljött annak az ideje, hogy Márdokeus rejtett értéke napvilágra kerüljön.

A nyolcadik fejezettel véget ér Eszter könyvének hősi szakasza. Az ember szinte azt kívánná, bárcsak e fejezet utolsó versével valóban befejeződne a könyv.


# Bibliaismeret # Eszter # Archívum