A misszió gondolata már a mennyben megjelent. Még mielőtt a bűn belépett volna a földre, a Szentháromság kigondolt egy tervet, amivel megmentheti az emberiséget, hogy Sátán ne tudja őket hatalmába keríteni és ott tartani.

Egy nő Jákob kútjához ment délben, és akkor még nem tudta, hogy aznap Isten misszionáriusává fog válni abban a városban.

Jézus elhívása, a misszióra való elhívás. "Kövessetek engem – mondja –, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok."

A megértéssel és empátiával végzett misszió azt jelenti, hogy azt mondjuk az embereknek, amire a lelküknek szüksége van, olyan módon, ahogyan legjobban..

Jézus nem elégedett meg azzal, hogy a mennyben maradva, elkülönülve az emberiségtől küldje el a megváltást.

A korai keresztények hatásosan tudtak munkálkodni másokért, mert mélyen meg voltak győződve üzenetük megbízhatóságáról és időszerűségéről.

Hogyan válhat a gyülekezeti család egy biztonságos, gondoskodó közösséggé, ahol az új hívők növekedni tudnak, és felfedezhetik a saját..

Az a keresztény, aki hűen tárja fel az élet Igéjét, aki a szentség és békesség útjára vezet nőket és férfiakat, olyan anyagot helyez az alapzatra, amely mindörökké megmarad. Isten országában pedig tisztelik, mint bölcs építőmestert.


# Hit-bizalom # Szivboljovo # Archívum