9 EGYSZERŰ IMA, HOGY HELYREÁLLÍTSD MEGFÁRADT SZÍVEDET

Bobby, legfiatalabb gyermekem az elmúlt négy napban kórházban volt és előtte nagyon beteg volt – egy közel két héttel ezelőtti orvosi eljárás miatt gerinc tályoga (súlyos fertőzése) volt. Ezen felül, egy barátnőm mostanában vesztette el a 22 éves fiát tragikus balesetben..Nem tudom, ti mivel néztek most szembe - lehet valami nagy és tragikus, vagy viszonylag kisebb de mégis elmét-felőrlő és számodra fontos dolog -, tudom, hogy mindannyiunk életében van megpróbáltatás. És szükségünk van valamire, ami helyreállítja a szívünket, amikor az élet kemény és durva.

Ezek az egyszerű imádságok adtak nekem békességet az elmúlt időszakban, így remélem, hogy velem tartasz az imádságban, amint kérem az Urat, hogy adjon békességet a jelenben.

1. Köszönöm!
A Zsoltárok könyve 100:4 (Újford.) azt mondja, "Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!" A hálaadás jó alkalom arra, hogy belépjünk a Mindenható jelenlétébe. Emlékezünk mindarra, amit az Úr tett és mindazokra a múlbeli alkalmakra, amikor közbenjárt. Emlékeztet bennünket, hogy Tőle származik minden jó ajándék és jóra fordít mindent azok számára, akik szeretik Őt. Láthatjuk, még ha a dolgok bonyolultak is, hogy bőséges ajándékok vesznek körül, csak körül kell néznünk. És ha újra számba vesszük azokat az ajándékokat és megosztjuk a hálánkat, az elmélyíti a hitünket és közelebb visz az Úrhoz.

2. Engedd, hogy meglássalak!
Isten mindig velünk van. Én tudom és mostanában gyakran észreveszem magamon, hogy azért imádkozom Hozzá, hogy maradjon velem. Valójában azért imádkozom Istenhez, hogy legyen számomra látható, hogy jelenléte valahogyan kézzelfogható legyen – mások hozzám intézett szavai által, a Biblia szavai által, egy dal vagy egy internetes írás által, vagy egy barát karjai által, aki átölel, amikor szomorú vagyok.

Mert bár az agyam tudja, hogy az Úr itt van, a szívemet néha meg kell győzni erről.

Az efféle imádság emléketet arra, hogy Ő éppen itt van velem, akár látom Őt, akár nem.

3. Te vagy az Úr, semmi nem lehet túl nehéz számodra!
Néha a legjobb módja, hogy a dolgokat a megfelelő nézőpontból lássuk, ha emlékezünk arra, ki Isten, és emlékeztetjük magunkat, kik nem vagyunk. A mi Urunk képes és mindent-tudó. Ő mindenek felett van, minden időben és mindenben. Ő a királyok Királya és az urak Ura. Minden az Ő kezében van, ami azt jelenti, hogy nem az enyémben. Van felelősségem – imádkozni és megtenni mindent, amire a Szentlélek vezet engem – de van jónéhány dolog, amit nem tudok megváltoztatni.

Mint mániákus irányítónak, számomra ez bonyolult elképzelés, de az igazság az, hogy az Urat semmi nem lepi meg, nem sokkolja vagy dúlja fel. Mindezek nála vannak. És ha elhiszem, hogy Ő mindaz, amit Ő mond magáról – nos, akkor a legjobb dolog, amit tehetek, ha abbahagyom ügyetlen kísérleteimet a következmények irányítására és ehelyett a helyzeteket az Ő leginkább hozzáértő kezeibe helyezem. Ez leveszi a nyomást rólam és Őrá helyezi, az Egyetlenre, aki igazán hatással tud lenni a következményekre. Talán ezért is az egyik kedvenc igém:

"Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!" (Zsoltárok könyve 46:11, Újford.)

"Az agyam tudja, hogy az Úr itt van, de a szívemet néha meg kell győzni erről."


4. Hiszek; segíts hitetlenségemen!
Részben azért érzünk feszültséget, mert egymásnak ellentmondó nézeteink vannak. Van hitünk és kétségekkel küzdünk. Vagy el akarjuk hinni, hogy Isten megváltoztat dolgokat az érdekünkben, de mégsem látjuk meg azt. Ez a konfliktus messzire nyúlhat. A Márk 9:24-ben (Újford.) egy férfi így kiált: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" Ez az ige is azt mutatja nekünk, hogy a hit és a kételkedés létezhetnek együtt és Isten az egyetlen, aki ki tudja egyenlíteni ezeket. Természetes, hogy vannak kérdéseink és kétségeink, és ez nem jelenti azt, hogy a hitünk gyenge. Mindez azt jelenti, hogy

ideje az Úrhoz fordulni és rábízni, hogy erősítse meg hitünket.

5. Sajnálom, Uram!
Te talán egy sokkal kedvesebb, kevésbé temperamentumos lélek vagy, mint amilyen én vagyok - de amikor én stresszes vagyok, mogorva és zsémbes leszek. Próbát jelentő helyzetekben, nem mindig jóindulattal és szívélyesen reagálok. Ha ilyen helyzet vagyunk, a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy kérjük Isten bocsánatát – és tudjuk, hogy megteszi. És amiért Ő megbocsát nekünk, mi is megbocsáthatunk másoknak. Megsebzett érzések és megtört kapcsolatok keverednek a megpróbáltatásainkkal. De egy egyszerű ima, amelyben kérjük Isten megbocsátását, felszabadít bennünket, hogy előbbre lépjünk és újra megpróbáljuk.

6. Amikor én gyenge vagyok, Te erős vagy!
Ahelyett, hogy a gyengeségem tényén siránkozok, amikor ezeket a szavakat suttogom az Úrnak, ujjongok, mert ez egy újabb lehetőség az Úrnak, hogy ragyoghasson. Egy újabb lehetőség az életemben lévő embereknek, hogy meglássák az Urat munkája közben és újabb alkalom, amikor az Urat dicsőítik. Talán nem vagyok képes rendbe hozni a dolgokat – ez az Úr kezében van. De amikor Rá támaszkodom, menedéket keresek karjaiban és elfogadom viszonylagos erőmet és képességeimet, az emberek meglátják a hit erejét és az Úrban gyökerező élet áldásait, anélkül, hogy egy szót is szólnék. Talán meglátják, mit jelent, ha az Úrral van kapcsolatuk és meg akarják találni a vígasztalást saját maguk számára.

7. Légy vígasztalóm!
"Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket." (2 Korintus 1:3-4, Újford.)

Ez csak egy darabka és némi szellemi megértést igényel – de tömören összefoglalja azt, hogy biztosak lehetünk az Úr vigasztalásában, ezáltal pedig mi is képesek leszünk másokat vígasztalni. Az Úr vígasztalását kérni egy egyszerű ima, de nagy erővel bír.

8. Taníts engem, Uram!
Jézus megígérte: "A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (János 14:26, Újford.) A Szentlélek vágyik arra, hogy tanítson minket, és gyakran a leginkább feszültséggel teli helyzetek azok, amelyekben megvan a lehetőségünk mélyreható leckéket megtanulni. Kérd az Urat, használja ezt a lehetőséget, hogy segítsen téged a Hozzá való közeledésedben és megerősödni a hitedben - mindaddig, amíg hajlandó vagy hagyni Őt, hogy tanítson.

9. Köszönöm, Uram!
A hálaadás egy remek módszer, hogy beszélgetést kezdeményezz Istennel – de a beszélgetés befejezésére is nagyszerű. Már elmondtad Istennek hálád néhány indokát; most csak egyszerűen dicsérd Őt azért, amit meg fog tenni. Olyan sokat nyújtott nekünk; a legkevesebb, amit tehetünk, hogy felkínáljuk Neki hitünket és dicséretünket. Mert:

• Ő jóságos.
• Ő hűséges.
• Ő velünk van.
• Ő képes rá.
• Ő mindent ellenőrzése alatt tart és semmi sem túl nehéz számára.
• Ő az Isten és szeret bennünket.
• Ő érdemes a dicséretünkre.

Ámen!


Ezeket is ajánljuk


20 ima egy elfoglalt napra

10 megtanulandó bibliavers

11 bibliavers, hogy úgy imádkozzunk, ahogy Jézus