A természettudós Sam Kullock, akinek nevéhez számos szabadalom fűződik és matematikai zsenialitását a Biblia tanulmányozására használta, Salamon templomának szerkezetében fedezte fel azokat a jeleket, amelyek tudományos alapelveket írnak le figyelemre méltó pontossággal.

Jézus életének talán legrejtélyesebb időszaka az a 40 nap, amelyet a feltámadása és a pünkösd ünnepe előtt 10 nappal történt mennybemenetele között a földön eltöltött.

Magdalai Mária kulcsszerepet játszott Jézus életében és szolgálatában. Az Újszövetségben több helyen is említésre kerül. De ki volt ő valójában?

Jézus hogyan foglalt állást politikai kérdésekben Róma elnyomó hatalmi rendszerének idején?

A nők fontos szerepet játszottak a korai kereszténység idejében, melyre két régész bizonyítékot is talált.

A kutatók emberi kéz által készített sziklaépítményekre bukkantak vélhetően Józsué idejéből, abból az időszakból, amikor Izráel fiai beléphettek..

Lenyűgöző kutatás tárja fel a Mózes könyve szerint épített szentély és az égitestek közötti hihetetlen összefüggést!

Nagyon sok híres történelmi alakra az utolsó szavai által emlékezünk. Szembenézve a halállal, az egyik kijelentésük különleges..

Biztosan kitaláltátok már, hogy Jézusnak Péterhez intézett szavairól lesz szó, amikor tanítványaival Cézárea Filippiben járt.

Az emberek többsége nem hajlandó elfogadni a gondolatot, hogy Isten hagyta volna, hogy Nabukodonozor elpusztítsa Izrael legszentebb tárgyát.

Az Izraeli Régészeti Hatóság vezetője elmondta, hogy a szervezetük nagy lépést tett az elmúlt két évtizedben, hogy megértsék: milyen is lehetett Jézus.. xyz

A korabeli állapotokról szóló feljegyzések nem ringatnak minket illúziókba. Jézus baljóslatú történelmi időszakban jött el e világra..

A Bibliában csak egyszer említik meg, hogy Jézus írt volna, de, hogy mit írt, arról pontos adatokat nem tudunk. Mégis több ez az üzenet, mint egy mesélői elem.

A fenti kérdés megválaszolásához mindössze egy hiteles forrásra, a tények számbavételére és őszinteségre lesz szükségünk.

A Bibliában fel van jegyezve, amikor Jézus halat (Lk 24:42-43) és bárányhúst (Lk 22:8-15) evett.

"Lázár jöjj ki!" - Jézus legkülönlegesebb csodája orvosi szemmel.

Ha jobban megnézzük, a Bibliában felfedezhetünk néhány olyan tudományos tényt, amelyre az emberiség csak évezredek után jött rá.

Isten nemcsak a teremtett világot bízta ránk, hanem testünket, materiális létünket is.

Tudtak-e az ókori emberek pontosan írni, vagy csak szóképeket jegyezetek le, amik meglehetősen pontatlanok voltak?

Az öngyilkosság nem új dolog. A Bibliában hét öngyilkosság is fel van jegyezve.

Jézus berúgatta az egész násznépet? Vagy, Jézus is mulatozott a részeg násznéppel?

A Priscilláról elnevezett római katakombák megnyitása nyomán újra vita kerekedett a római kori női papokról.

A halálos ítéletet csak a rómaiak hajthatták végre. Mit lehet tudni Jézus peréről?

A feltámadás mellett szóló tudományos érveket nehéz félresöpörni.

Sok keresztény használja a kereszt szimbólumát, arról azonban már kevés fogalma van, mit is jelentett valójában.

Népirtást vagy Istenítéletet hajtott végre a zsidó nép Isten utasítására az ószövetség idején?

A New Age mozgalom követői közül sokan azt állítják, hogy Jézus gyerekkorában Indiában járt és hindu guruktól tanult. Ez egy képtelen ötlet..

Az özönvíz a leggyakoribb a legendák között. Gyakorlatilag minden ókori kultúrában létezik történet egy nagy áradásról.

Az okkult jelenségek, a spiritizmus térhódításának reneszánszát éljük, mivel egyre többen keresik ezekben testi-lelki problémáik megoldását...

Egy egész könyvet megtölthetnénk a Teremtéssel kapcsolatos kérdésekkel.

Ki lehet-e számolni, Bibliai és Biblián kívüli adatok alapján, hogy pontosan mikor született Jézus?

Vajon a csimpánzok és az emberek DNS-e közti hasonlóság bizonyítja a közös eredetet?

A legtöbb ember hallott már az úgynevezett "hiányzó láncszemekrol", és ezeket sokan tudományos bizonyítéknak tartják.

A tények megerősítik, hogy Nóé bárkája elég nagy volt ahhoz, hogy elegendő állatot fogadjon be a föld újranépesítéséhez.

Hogyan kell produktív módon gondolkodni a Biblia alapján a dinoszauruszok kérdéséről úgy, hogy ezt hitvalló..

Nőtestvért feleségül venni törvénytelenség. Akkor Káin kit vett el? Léteztek mások is a földön?

Életünk napjai egymást követően telnek, és akár megszakítatlan sorozatnak is tekinthetjük őket, hiszen mi különbözteti meg őket egymástól?

Az özönvíz előtti világ - gonoszsága ellenére - nem a tudatlanság és civilizálatlanság kora volt, ahogy azt gyakran gondolják.

A Biblia nem tud róla, hogy a tiltott fa almafa volt, mégis a keresztény hagyományban általános az a hiedelem, hogy Éva anyánk almát szakított..


# Bibliai idők # Archívum