Videók

A békesség Istene háborúban

Mit tesz a jóisten akkor, amikor háborúznak a gyermekei? Mit tesz Ő, amikor konfliktusok vannak? Nézzük meg, hogyan viszonyul ezekhez a helyzetekhez!

Velünk az Isten

Bármi jöhet erre a Földre és bármi érhet bennünket, Isten egyetlen egy pillanatra sem veszi le rólunk a szemét, Ő mindig velünk van.

Istennel akarok élni

Láthattuk azt, hogy mennyire fontos szerepet tölt be Isten minden egyes emberi élethelyzetben, amit megélünk. Nem csoda, hogyha eljutunk egy olyan pontig, amikor azt mondjuk, hogy Isten nélkül már nem, de Vele nagyon szívesen..

Isten jelzőrendszere egy új kezdet idejét jelzi

Valahogy meg kell tanulnunk különbséget tenni babonaság és hit között. Hiedelem és Istenbe való bizalom között. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor máris közelebb léptünk ahhoz az Istenhez, aki jelen van ebben a zavaros világban is.

A főoldalról

Ismert személy
Dwayne Johnson hálája keresztény barátja felé

Brunó végig támogatta Dwayne-t fiatal korában, amit a színész szeretett volna megköszönni neki; így egy terepjárót vett Brunónak, hogy megköszönje mindazt, amit érte tett."


Lelki egyensúly
Isten üzenete a túlterhelt nőknek

Ez az, ami a jelenlegi mindennapjaimat jellemzi: zaklatott, sietős és elnehezült. Küzdelmesen, igyekezve, mégis nehézkesen toporgok egy helyben..


Kortárs
Isten nem halott 4

Dave tiszteletes ezúttal a keresztény hátterű otthoni oktatás védelmére kel, miután egy ellenőrzés során hiányosságokat találnak náluk.
Isten tartja kezében az egész történelmet, Ő folyamatosan van. Ő az, akiben teljes bizonyossággal bízhatunk. De hogyan lehet Ő a múltnak, a jelennek és a jövőnek az Istene?

 

 

Ebben a koronavírusos helyzetben, amikor csak kapkodjuk a fejünket, hogy mi a helyes irány, van-e egy olyan mentőkötél számunkra, amely megmutatja az örök élet felé vezető biztos utat?

Isten nem büntet. Ő itt van, velünk együtt szenved, velünk együtt sír; gondoskodik rólunk és meg akarja találni a lehetőséget számunkra, hogy visszavezessen arra az útra, ami egészen biztosan az örök életet jelenti számunkra.

Nagyon fontos az, hogy kialakuljon az emberben az a döntés, hogy szabadulni akarjon attól a rabságtól, ami igazán hosszú ideig földhöz vágja, vagy egy teljesen rossz irányba vezette el.

Ha a szeretet olyan mértékű, amilyet Jézus Krisztus a golgotán bemutatott számunkra, akkor ez nem tehet bennünket közömbössé. Egyszerűen ha átgondoljuk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az értünk hozott áldozatot..

Akkor, amikor problémák vannak, akkor ki az, aki feláldozható annak érdekében, hogy megoldást nyerjünk? Úgy gondolom, mi emberek mindig bűnbakot akarunk keresni, és a bűnbakot feláldozni azért, hogy megoldást jelentsen a problémáinkra.

Nagyon sok olyan helyzet van az ember életében, amikor olyan jó lenne, hogyha tudna imádkozni; és jó lenne, ha ez az imádkozás egy hatékony eszköz lenne, hogy valahonnan segítséget kérjen.


Mit jelent igazán a gyakorlati emberség? Ahogy az előző előadásban láttuk, nagyon fontos, hogy amikor a teremtett világ sóhajtozik és nyög mindenfajta baj, betegség és katasztrófa alatt, akkor szükség van az emberségre.

Isten egy koronavírusos világban. Hogy találhatjuk meg ezt az Istent? Egyáltalán hol van Isten a bajban? Vajon hallja-e kiáltásunkat? Odafigyel-e arra, ami történik velünk?

"Gyülekezetek sokasága van Magyarországon. Vajon a mi közösségünk olyan, ahova a megtört, elveszett emberek akarnak majd jönni? Vagy ehelyett ítélünk, és törvénykezünk?"

Gesztesi Károly egyik be nem fejezett projektje volt négy evangélium hangoskönyvként való felolvasása, amelyet ajándékként szánt minden embernek. Az általa elkezdett hanganyagot fia, Gesztesi Máté fejezte be.

Gesztesi Károly egyik be nem fejezett projektje volt négy evangélium hangoskönyvként való felolvasása, amelyet ajándékként szánt minden embernek. Az általa elkezdett hanganyagot fia, Gesztesi Máté fejezte be.

Gesztesi Károly egyik be nem fejezett projektje volt négy evangélium hangoskönyvként való felolvasása, amelyet ajándékként szánt minden embernek. Az általa elkezdett hanganyagot fia, Gesztesi Máté fejezte be.

Gesztesi Károly egyik be nem fejezett projektje volt négy evangélium hangoskönyvként való felolvasása, amelyet ajándékként szánt minden embernek. Az általa elkezdett hanganyagot fia, Gesztesi Máté fejezte be.

Zavarba ejt bennünket a való világ. Érteni szeretnénk a magunk körül látottakat. Sok tudós megfogalmazta a minden dolog mögött ott rejtőzködő, égető kérdést: 'Honnan jöttünk, mi végre vagyunk a világon?'

az egyik legismertebb keresztény író, Max Lucado segít a kisgyermekeknek (is) megragadni Isten végtelen szeretetét ebben a gyönyörűen illusztrált történetben, amikor felfedi Isten csodálatos világát.

bárki mondhatja, hogy hisz, amíg nincs próbára téve az ő hite. Na de mi is az életet adó hit valódi próbája?reggeltől estig nyomjuk a gázpedált. Ez tönkreteszi mentális, spirituális és fizikai egészségünket. Ráadásul romboló hatással van a családra és ezáltal a társadalomra..

Az apa feleségével és két fiával a mindennapi betevő falatért küzd egy tanyán, a szárazság ellen. Ám hiába imádkozik, az Úr nem ad esőt.

most, hogy annyi minden történik körülöttünk a Világban és szinte egyszerre történnek szerencsétlenségek és különböző katasztrófák, egyre gyakrabban kapunk olyan kérdéseket..

"úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat."

ne a koronavírus előtti állapotot próbáljuk visszaállítani, hanem próbáljunk meg előre tekinteni. Ha Isten adott egy lehetőséget, hogy újraindítsuk a közösségeinket, akkor mi az, amit meg kellene tennünk.

most, ahogy kezdik felszabadítani a korlátozó intézkedéseket, szeretném, ha olyan üzenetet néznénk meg, amely mindannyiunk számára bátorító lesz.

amikor a véget elképzeljük, akkor úgy gondoljuk, hogy ez egy ijesztő dolog. Egy fejezet vége. nem látni belőle kiútat.. Péter apostol üzenete: "A vége pedig mindennek közel van. annakokáért legyetek mértékletesek és józanok.."

ahogyan egyre inkább feloldják a korlátozó intézkedéseket, van lehetőségünk egyre inkább a lényegen elgondolkozni. a kereszténység, és a Biblia szempontjából, Isten szempontjából..

ahogy a korlátozásokat megpróbálják lazítani, szeretnénk újból kiszabadulni, és jó lenne, ha az életünk határa a csillagos ég lenne.

amikor a karanténhoz hasonló helyzetek állnak elő, akkor nagyon fontos, hogy úgy foglaljuk el magunkat, hogy annak valamilyen hasznos eredménye legyen..

sokat lehet beszélgetni arról, hogy ez a járvány a végidőnek a jele, vagy nem. hogyan viszonyuljunk ehhez a világjárványhoz?

ebben a helyzetben, amit a járvány okoz, mindannyian arra várunk, hogy végre megmentsenek bennünket, és kiengedjenek. azt szeretnénk, ha ebben a zárkózott helyzetben..

eljött a tavasz. mindannyian nagyon szeretnénk már végre kiszabadulni; és szeretnénk, hogyha visszatérnénk, vagy újrakezdhetnénk életünk bizonyos elemeit.

húsvétkor mindannyian arra gondolunk, hogy vajon miért történt meg az a mérhetetlen áldozat, amit Jézus meghozott a golgotán?

nem minden rossz szolgálja Isten ügyét. De vannak bizonyos helyzetek, amikor a rossz is szolgálhatja a jó Istennek az ügyét.

ez nem egy parancs. ez egy felszólítás, egy meghívás a hit körébe. Isten azt akarja elérni velünk, hogy igenis bízzunk benne, mert nincs olyan sok okunk a félelemre.

mintha távolodtunk volna egymástól fizikailag, viszont lelkileg egyre jobban ki vagyunk éhezve arra, hogy valamilyen formában kommunikáljunk Istennel, kommunikáljunk egymással.

mindannyian úgy vagyunk vele, hogy ez a helyzet megviseli az idegrendszerünket, megviseli a lelki életünket, az érzelmeinket; és miközben ez történik..

nick Vujicic karok és lábak nélkül született. Mégis világhírű prédikátor és motivációs tréner lett belőle. Budapesten tartott előadása előtt adott interjút a Petőfi TV riporterének..

a Biblia teljesen egyértelműen ír arról, hogy a keresztényeknek kerülni kell minden ilyen boszorkányságot. A gyermekeinket a helyes útra kell terelnünk.

2020. május 14-ére a pápa összehívta a világ vezetőit. A nyilatkozatot Doug Batchelor elemzi és értékeli.

Isten azt kívánja minden apától, hogy bátran lépjen fel. És bármibe is kerül, vállaljon szerepet a gyermekei életében. Ez több, minthogy jelen van, hogy eltartja őket..

"néhány hete egy rövid időre letáboroztam. kíváncsi voltam, hogy mit csinálunk olyan helyzetekben, amikor nem könnyű szeretni."

a történelem során az emberiség megszállottan kereste az örök élet titkát. Létezik egy járható út, amivel tovább élhetsz, s nemcsak 20-30 évvel, hanem örökké..

ferenc Pápa 2018. szeptember 5-én általános kihallgatás keretében a Tízparancsolatról szóló katekézisében..

mindannyian szüntelenül keresünk valamit. A legtöbben tisztában vagyunk azzal, hogy valami hiányzik az életünkből.

billy Graham jelenleg tényleg Isten jelenlétében van, és letekint ránk?

ez az, amire vágyik az Isten. nem a szokásokra. Nekünk földi embereknek az Úr lelkére, és lelke által Jézusra van szükségünk..

részlet az Imával nyert csaták filmből. Egy fordulópont. Amikor összefogsz Istennel, és uradnak ismered el Őt. Ezután sátánnak nincs esélye ellened.

a korábbi videóból megismerhettük, hogy az utolsó napokban lesz két meghatározó pecsét, illetve jel, és e két egymással szembenálló jel egyikét minden ember.. xyz

a legtöbben nem is tudják, hogy a Biblia szerint az utolsó időkben mindenkinek két jel közül kell választania. az egyik csoportnak Isten pecsétje lesz..

nem semmittevésre lettünk elküldve ide.. Az Isten keresi azokat az őszinte tűzzel égő szíveket, akik tenni akarnak..

"ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon."

hibába esünk, amikor úgy gondoljuk, nekünk már nem kell változni, hiszen mi már egyszer megtértünk. muszáj Istenhez közel mennünk..

500 évvel a Reformáció után az ökumenikus egység a protestánsok és a katolikusok között elérhető. Mit mondana Luther erről?

denzel Washington szavai (nemcsak) végzősök számára, melyek tele vannak inspirációval, és Isten iránti hálával.

10-ből 9 ember abszolút nem érti meg a kereszténység lényegét. Mert ez teljesen másról szól, mintsem hogy te mit tehetsz..

a vemikek apró faemberkék voltak. Mindegyiküket ugyanaz a mester, Eli faragta, akinek a műhelye egy közeli dombról nézett le falujukra..

egy épület? Egy pásztor? Vagy a munkatársak? A zene, a szolgálatok? A tradíció? Nem ezek képezik a gyülekezetet..

john Harper lelkész életének utolsó percei. Történet a Titanic katasztrófája kapcsán John Harperről, aki hitével és odaszánásával sokakat mentett meg.

a nagy kérdés: vajon hagyná-e Isten örökké égni azokat, akik nemet mondtak neki?

a halál levele Jézusnak, melyre megérkezik a válasz is.

az emberek szabadok akarnak lenni. Szabadok minden erkölcsi korláttól. De milyen áron? Isten törvénye állandó.

a Pápa lényegében azt mondta: "a vasárnapünneplés olyan szent, hogy ez Krisztus minden kegyelmének közvetítője."

Isten tűzzel tisztítja meg az Univerzumát a bűntől, de a Biblia tényleg azt tanítja, hogy az elveszettek örökké égnek a pokolban?

élünk, meghalunk és vége? Esetleg újjászületünk más testben? Felkerülünk a Mennybe, vagy szenvedünk a Purgatóriumban?

mindenki fut, siet, kapkod. kapkod tetteiben, kapkod dolgok után, és kapkod levegőért.. Nincs perc, mikor ne a következő teendőt látná.

egy fiatal srác görbe tükröt állít elénk, és azt kéri gondolkodjunk el, ő miért gyűlöli a vallást, a vallásosságot..

négy ember, egy elhívás: szolgálni és védeni. mindannyian tudják, hogy Isten arra vágyik, hogy ezek a férfiak, apák a gyermekeikkel is törődjenek.

elgondolkodtál már azon, milyen lenne, ha Jézus most jönne el közénk?

gondoltál már arra, hogy a tékozló fiú testvére hogyan győzi le irígységét? Rövid, tanulságos történet.

''atyánk, készíts fel minket a keskeny útra. Hívj minket! Vonzz be minket!''

rövid, művészien kivitelezett film; Jézus története a modern világ szemszögéből. "Én vagyok a világ világossága.. aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé.."

egy férfi beleesett egy lyukba és nem tudott kijönni. Arra jöttek különböző emberek, akik tanácsot adtak, hogyan tudna kijutni onnan..

300 keresztény felveszi a harcot a pokol minden seregével és majdnem győzedelmeskednek. A háromszáz végül is elveszti a csatát, mert nem jött..

a kis pásztorfiú erősen hisz a messiásban, hiszen apja találkozott is vele. A születés évfordulójának különös éjszakáján arról ábrándozik, hogy talán egyszer ő is találkozik vele.

ez a videó emberközelbe hozza Isten áldozatának jelentőségét, amit azért adott, hogy éljünk. "Mert úgy szerette Isten e Világot, hogy az ő egyszülött fiát adta.."

képzeld el, hogy a személyiségünk összetevői kupaktanácsot tartanának a sorsunk felől. A szív úr összetűzésbe kerülne az elmével..

félelmetes és csodálatos alkotás vagy. És a Mennyek Istene az, aki alkotott téged.. Van egy apró fehérje molekula, a laminin..

egy szemléletes videó arról, hogy mi van ha nem megfelelő alapra építkezünk.

mi áll a vonzás törvénye mögött? Tényleg képesek vagyunk irányítani a saját életünket?

itt van néhány ok, amiért az emberek nem járnak gyülekezetbe.. A videó egyszerűen oszlatja el a félelmeket.

a klipp lényege, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy minden helyen és minden helyzetben Jézus jelen van.

zseniális kisfilm a fiú küldetéséről! "Mert ő a mi békességünk, aki ... Az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést."

Jézus mondta: menjetek, gyűjtsetek tanítványokat! Mi lenne ha a tanítványozás sokkal inkább arról szólna, amiről kellene?

részlet a Ben Hur című filmből. Bemutatja, hogy Isten szeretete mindig velünk van, a legnehezebb pillanatokban is.

minden házasság egy igennel kezdődik. De mi kell ahhoz, hogy egy igazán jól működő kapcsolat maradjon?

egyszer mindenkiben felmerül a kérdés: ki vagyok? Miért születtem? Honnan jövök? Hová tartok? Mi az élet értelme?

nick, akit gyerekkorában csúfoltak, és öngyilkos is akart lenni, már több száz iskolában beszélt az iskolai bántalmazások kapcsán. Szavai mélyen őszinték..

nick Vujicic a főszerepben. A filmben két lehetőséget láthatunk, melyek közül mi is választhatunk.

a dokumentumfilm több személyen keresztül mutatja be a pornográfia hátterét, köztük egy volt pornószínésznő és egy megszabadult pornófüggő..

ez nem egy "mit szabad és mit nem" kérdés, hanem ez arról szól, hogy szeretjük Őt, aki ezt a világot és minket megteremtett..

a jelenések 7 trombitájának utolsó 3 trombitáját "jaj"-nak hívja. A "jaj" jelentése: nagy szomorúság, gyötrelem..

észak-Afrikától a Közel-Keletig diktátor rezsim volt hatalmon. Hatalmas zavargások törtek ki és úgy tűnt, hogy létrejöhet..

mi történik igazán körülöttünk? E kérdést közelíti meg Kovács-Bíró János a Biblia és a mindennapi tapasztalat oldaláról.

a Biblia telis-tele van testvérek közötti csatározások történeteivel. És szép számban ismerünk ilyet.. xyz

vajon érezzük-e súlyát az Úr színe előtt tett fogadalomnak?

a film készítője öt kontinenset utazott be, mivel Isten egyedi szerető és Teremtő erejét akarta bemutatni.

greg Pleasant ügyvéd kiválónak hitt élete darabokra hullik; ekkor érkezik egy titokzatos ügyfél. s valami rendkívüli dolog veszi kezdetét.

a történet Hóseás próféta történetén alapszik, akitől azt kérte Isten, hogy vegyen feleségül és vásároljon ki adósságából egy parázna nőt.

a filmbeli apa jelképezi Isten szeretetét. Bárhol is vagy és akármit is csinálsz, Isten szeretete állandó.

a video egy testvérpár - egy maffiavezér és egy lelkész - történetét dolgozza fel nem mindennapi módon.

igaz történet alapján készült rövidfilm egy stopposról, akinek nagyon rosszul indult a napja...

"és az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

"jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket."

motivációs részlet a végtelen hit című remek filmből, melyben az elkeseredett férfi Istenhez fordul segítségért. A hithez fordul, hogy megküzdjön a kudarcaival.

egy tökéletes példa arra, hogy az életünkben mi mindennel foglalkozunk, és hogy Istennek mit szánunk oda.

egy rövidfilm arról, hogy kiben bízhatsz igazán!

mennyire vagy elég jó!? Avagy miért kegyelem a kegyelem?

"mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen.."


Videók