A Biblia szerint Izrael népe 40 évnyi pusztában való vándorlás után lépett be az Ígéret földjére. Egy, az Izraeli régészek által végzett különleges felfedezés új betekintést ad az Ígéret földjén lakók egyik fontos építményébe.

Akadémiai tudósok szerint a Biblia az egyik legmegbízhatóbb régészeti forrás, mely alapján újabb leletet sikerült beazonosítani Jeruzsálem 6. századi babiloni ostromláról..

 

 

A templom a bizánci korban épülhetett, Justinianus császár idején, Kr. u. 543-ban. Később székesegyházzá bővítették II. Tiberius Konstantin császár uralkodása alatt.

Az izraeli régészek szokatlanul jó állapotban lévő mozaikdarabot fedeztek fel egy korai keresztény templom padlózatán, amely..

Az ősi lelet története 725-ben kezdődött egy Saint Willibald nevű keresztény zarándokkal, a Bajor Eichstatt 8. századi püspökével..

Nemrégiben tártak fel hét lenyűgöző óriási méretű bazaltból készült lépcsőt Tel Hácorban. A lelet további információkkal szolgál a 3500 évvel ezelőtti kánaáni királyság óriási pompájáról..

A svájci Bázeli Egyetem gyűjteményében található egy egyiptomi papirusz, mely egyedibb és különlegesebb a gyűjtemény többi ősi iratánál.

A Puerto Rico-ból származó rejtélyes, kisméretű szobrokból álló gyűjteménynek egyelőre ismeretlen az eredete.

A samáriai Silónál végzett régészeti ásatások során sok jelentős leletet tártak fel, de a legújabb felfedezés, egy 3000 éves..

Az elmúlt időszakban, a Galilea területén folytatott ásatások során feltártak egy ókori templom maradványt, amely feltételezhetően Péter apostol és testvérének..

Évekig tartó kutatás után megtalálták azt a filiszteus várost, ahol Dávid elrejtőzött Saul király elől. A kutatók szerint a hely egyedülálló..

Abraham Lincoln egy nemrégiben előkerült Bibliája, 150 évvel az elnök halála után világított rá arra a mély, élő és rendíthetetlen hitre, amely..

Egy közel 3000 éves kőtábla tanulmányozásának eredményeként kutatók egy csoportja azt feltételezi, hogy a..

Régészek olyan módon tárják fel Jézus utolsó vacsorájának körülményeit, ahogy még sosem láttad.

Izraeli régészek rátaláltak a második templomi időszakból származó zsidó település, Beérseba városának maradványaira.

Dr. Scott Stripling Aj Bibliai városának pontos elhelyezkedésével kapcsolatos elméletet dolgozott ki, melynek elfogadása nagy előrelépést jelenthet..

Szórakoztató iskolai kirándulásnak indult, amely hamarosan történelmi jelentőségű felfedező úttá vált.

Egy jelentős keresztény helyszínt tártak fel Cipruson, mely mozaikokból áll és görög felirat olvasható rajta; közölte az Athéni Macedónia Hírügynökség, az AMNA.

Az apró kőbe vésett, fordított héber betű a beka, az egyetlen súlymérő kő, melyet valaha találtak a templom első időszakából és az egyetlen lelet, melynek felirata ép.

50 évvel ezelőtt egy bronzgyűrűt találtak a Betlehem környéki Heródes-ásatás során, mely leletről mára kiderült, hogy Pontius Pilátus gyűrűje volt.

Terry Herbert, egy 55 éves munkanélküli sírásó 1300 éves kincseket talált Angliában, egy Staffordshire területén lévő földön..

30 évvel ezelőtt feltárt csontok segíthetnek a kutatóknak megállapítani a kereszténység pontos kezdetét Skóciában.

Régészek történelmi bizonyítékot találtak a Jordán folyó melletti területen a zsidók Egyiptomból történő kivonulásának Bibliai történetére.

Izraelben újabb mozaik tárgyakat találtak, köztük egy olyan jelenetet bemutató leletet is, amely azt a két felderítőt ábrázolja, akiket Mózes küldött Kánaán felfedezésére.

Nemrégiben tártak fel egy Bibliai királyt ábrázoló régészeti leletet, azonban egyelőre még nem tisztázott, hogy melyik királyról készülhetett a szobor.

Az izraeli régészek felfedezték Cér kapuját, az Ószövetségi Bibliai városét, amit később Bethsaida néven neveztek az Újszövetségben.

Németország keleti részén két hobbi fémkereső bukkant rá a történelmi szempontból a tudósok szerint is nagy jelentőséggel bíró leletekre.

A régészek hatalmas városrészt fedeztek fel a hebroni dombok alatt, amely a Bibliai Dávid király idejében épülhetett ki. 25 évvel ezelőtt senki nem kételkedett abban..

Nos, akik ismerik Ezékiás történetét, tudják, hogy egy ember nagy szerepet játszott uralkodásában: Ézsaiás próféta. Ézsaiás volt, aki megnyugtatta a királyt..

Régészek új leletre bukkantak az Ein Hanniya Parkban, Izraelben. A felfedezés során egy ókori medencerendszert tártak fel, amely a bizánci korszakban épült.

Jeruzsálem nyugati részén régészek egy apró pecsétet találtak, amely bizonyítja, hogy közel 3000 évvel ezelőtt a zsidó nép lakta Jeruzsálemet..

A Bibliát és annak hihetetlen történetét a Walesi Nemzeti Könyvtárban mutatták be, miután a Szent Könyvet egy templom hátsó részében elrejtve találták meg.

Fosszilizálódott fákat találtak az Antarktiszon, mely felfedezés számos megválaszolatlan kérdésre adhat választ a kutatók szerint.

Egy rendkívül ritka korai keresztény feliratot fedeztek fel körülbelül egy kilométerre Jeruzsálem óvárosától..

A Bibliai időkből származó építmény, amelyet egy önkéntes csoport fedezett fel, vélhetően Salamon király sivatagi erődítményének kapujához tartozó..

Egy amerikai régész, Alison Schofield a Holt-tengeri tekercsek új fordításán dolgozik.

Hogyan kapcsolódhat egy ókori római fürdő Jézus csodatételének helyszínéhez, ahol 5000 embert vendégelt meg?

A közelmúltban régészek felfedezték azt a műhelyt, ahol azokat az edényeket készítették, amelyekben a vizet, majd a csodatétel után a bort tárolták.

Eddig még soha nem látott ábrázolásokat találtak egy ötödik századbeli római zsinagógában, Galileában.

Régészek 5000 éves sírokra bukkantak Kína területén, amelyek különlegessége, hogy minden kétséget kizáróan..

A régészek Nábót szőlőültetvényének létezésére utaló bizonyítékokat találtak.

Az egyiptomi múmiákkal kapcsolatos legutóbbi kutatás szinte teljes bizonyossággal alátámasztja Nóé utódainak Bibliai történetét.

Az Exodust alátámasztó bizonyítékokat találtak egy egyiptomi tömegsírban.

1600 éves, korai gyülekezetet ábrázoló freskók és Bibliai jelenetek kerültek feltárásra Róma legrégibb és legnagyobb katakombájában.

Megfejtettek egy 100 évvel ezelőtt talált kőtáblán szereplő képet és írást, amelyek – mint kiderült – a bábeli toronyra utalnak.

Egy római templom felújítása közben megtalálták Péter apostol csontjainak egy részét.

Irán tűnt a legvalószínűtlenebb helyszínnek arra, hogy megtalálják az izraeliek két legtiszteltebb hősének maradványait.

Kolumbusz Kristóf marranó volt? A tőle származó írások szerint igen!

Úgy vélik megtalálták a házat, ahol Mária és József Jézusról gyermekkorában gondoskodott, ahol Krisztus felnőtt.

Ezékiás király egy agyag pecsétjét találták meg egy jeruzsálemi ásatáson, ezzel is hitelesítve a Bibliai király létét és ezzel a Biblia beszámolóját.

35 évvel ezelőtt a zsidók egy kis csoportja nehéz és veszélyes küldetésre szánta el magát: bebizonyítani a hebroni barlang Bibliai történetének valóságát.

Rendkívüli dél-izraeli felfedezés deríthet fényt a Biblia egyik legnagyobb rejtélyére, az Ószövetség talán leghírhedtebb és legtitokzatosabb népe eredetére.

Izraelben egy régészeti ásatás során azon a helyen, amiről a Biblia is ír, valóban találtak egy latrinát.

Régészek Jézus édesanyjának, Máriának eddigi legrégebbi ábrázolására bukkantak. A rajzot a legkorábbi keresztény templom falán találták Dura-Európosz városában.

Egy hihetetlenül érdekes felfedezés, mely az első fizikai és arheológiai bizonyítéka arra, hogy a második jeruzsálemi templom a hegyen állt 2000 évvel ezelőtt.

Olyan helyen találtak egy szikladarabot, amelyen héber nyelven volt a Tízparancsolat bevésve, ahol nem gondolták: Amerikában.

Egy különleges zsinagóga került feltárásra Galileában, mely megerősíti az Újszövetség egyes történéseit.

Talán a leghíresebb filiszteus Góliát volt, akit Dávid győzött le. Nem találtak eddig olyan sírokat, amelyek a filiszteusokhoz voltak köthetők.

A kumráni tekercsek után a legrégebbi fennmaradt Bibliai részletet rejtette az izraeli Ejn Gediben talált tekercsmaradvány.

Megtalálták a filiszteusok városának, Gátnak a városkapuját és erődrendszerét izraeli régészek.

Saul egyik fiának nevét tartalmazó, Dávid király korabeli, 3000 éves feliratot mutattak be Jeruzsálemben.

A zsidók babiloni fogságát dokumentáló, 2500 éves akkád ékírásos agyagtáblák első kiállítása nyílt meg a héten Jeruzsálemben.

A mai oktatásban alapfeltevés, hogy a dinoszauruszok és az ember soha nem találkozhattak a Földön..

Hatalmas, az óceánokéhoz hasonló mennyiségű vízkészletek rejtőzhetnek 400 kilométerrel a Föld felszíne alatt.

A Vatikán hivatalos lapja hamisnak nevezte azt a papirusztöredéket, amelynek kopt nyelvű szövege Jézus feleségére utal.

Izraeli régészek Jézus tanítványai által használt utakat tártak fel.

Szakemberek szerint a Jeruzsálemhez közeli Olajfák hegyén álló Gecsemáné-kert fái egy Krisztus korabeli közös őstől származnak. xyz

Az Izraeli Múzeum és a Google közös projektje révén bárki hozzáférhet ahhoz az öt Holt-tengeri tekercshez.

A 13. századi zsebkönyv 16,5 centi magas, 11 centi széles, 500 oldalas, mégsem vaskos: lapjai 80 mikron vastagok.

A Bibliai Sámson létének első régészeti bizonyítéka lehet egy oroszlánnal viaskodó férfit ábrázoló pecsétnyomó.

Van olyan Bibliában említett épület, amit sikerült a régészeknek kiásniuk?

Izraeli régészek feltárták Jeruzsálem közelében egy ősi település maradványait, amely Dávid király városa lehetett.

Forgassuk vissza az idő kerekét, ez alkalommal kb. 3500 évet.

Petra a mai Jordánia területén helyezkedik el. Ma vendégcsalogató látványosság.

Kétkedő és hittel teljes tudósok közös kérdése az volt, vajon a Bibliában leírt események mennyiben tekinthetők igaznak.

A kritikusok azt állították, hogy egyes Bibliai városok nem léteztek. Mára ezek az állítások megdőltek.


# Régészet # Archívum