A 3500 ÉVES KÁNAÁNI LÉPCSŐ

Nemrégiben tártak fel hét lenyűgöző óriási méretű bazaltból készült lépcsőt Tel Hácorban. A lelet további információkkal szolgál a 3500 évvel ezelőtti kánaáni királyság óriási pompájáról, amely földre a Biblia szerint az izraeliek bevándoroltak.

Józsué könyvében olvasható Hácor, Izrael egyik legnagyobb Bibliai városa volt, 20 000 ezer lakossal. A Józsué könyve 11:10-ben leírtak szerint Hácor volt az izraeliek által elfoglalt kánaáni települések közül a legjelentősebb. A lépcső tanulmányozása még nem fejeződött be, azonban az eddigiekből arra következtetnek, hogy abba a hatalmas palotába vezet, ahol Hácor királya uralkodott. "Pontosan ez az a palota, amelyet a Bibliai elbeszélések szerint az izraeliek meghódítottak!" - mondta Dr. Shlomit Bechar az ásatás vezetője.

"Akkor visszafordult Józsué, elfoglalta Hácórt, királyát pedig megölte karddal. Mindezeknek a királyságoknak korábban Hácór állt az élén." (Józsué 11:10)

Bechar szerint az újonnan feltárt, 4,5 méter széles monumentális lépcső jelentősége példátlan. "Minden lépcsőfok mértanilag pontosan és tökéletesen van kialakítva és egymáshoz illesztve, ami ritkaság volt azokban az időkben." - mondta Bechar.

Hácor a Galilea-tengertől északra, Egyiptomot és Babilont összekötő kereskedelmi útvonalon volt található. A becslések szerint 20 000 lakosa volt, stratégiai elhelyezkedése miatt vált az ókor egyik kiemelkedő jelentőségű városává. Tűzben leégett a város egy része, majd Salamon király újjáépíttette. Több száz évvel később az izraeli települést az asszírok elpusztították III. Tiglath Pileser uralkodása alatt Kr.e. 732-ben.

A település maradványai között korábban is számos kerámia edényt, cserepet találtak, továbbá 2018-ban már tártak fel bazalt lépcsőket szintén itt. Bechar elmondta, hogy a lépcső ásatását a következő három-négy évben folytatni fogják.

Nemrégiben tártak fel hét lenyűgöző óriási méretű bazaltból készült lépcsőt Tel Hácorban.

Bechar szerint ezek a lépcsők korukat meghaladóan modern megjelenésűek, önmagukban is nagyszerűek, valószínű azonban, hogy nem a palotába vezetnek, hanem, inkább egy másik lépcsőhöz vagy udvarba.

"Ha ilyen nagyszerű lépcsőt talál egy régész, az azt jelzi, hogy az épület, amelyhez vezet, még lenyűgözőbb lesz!" - mondta. "Egyelőre nem biztos, hogy ez a palotához vezető lépcső. Lehet, hogy egy másik lépcsőhöz vezet, esetleg egy másik bejárathoz, vagy az épület másik csarnokához. Egyelőre nem tudjuk!"- mondta.

"A város történetének Bibliai leírása Józsué könyvében és a Királyok könyvében olvasható, amely nem tekinthető pontos történelmi leírásnak, inkább teológiai és - bizonyos mértékben – az akkori politikai beszámolónak tekinthető. Ugyanakkor elvitathatatlan, hogy számtalan olyan utalást tartalmaz, amely alapján történelmileg alátámasztható és minden kétséget kizáróan bizonyítható a leírtak valódisága."- írta Ben-Tor, kutató.

A kutatók egyre több olyan leletet találnak, amelyek visszatükrözik és bizonyítják a Bibliában leírtakat. "A türelem az egyik legfontosabb jellemző, amelyet egy régésznek meg kell tanulnia!" - mondta Bechar. "A következő három-négy évben fogjuk tüzetesen átvizsgálni a lépcsőt, de abban biztosak vagyunk, hogy ez csak a kezdet, mivel minden lépcső vezet valahova!"- mondta Bechar.

A viking "kékfogú" király kincse

Az ősi súlykő

Ószövetségi történetek mozaikon