KÖSZÖNTÜNK, SZERETETTELJES EGYSÉG!

"Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével."
(Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 3. verse; új protestáns fordítás)"A Szentlélek teljessége nem lehet addig a miénk, amíg az egész gyülekezet nem válik egységessé. Pünkösdkor a tanítványok ugyanazt akarták, és egy helyen voltak." Egyet is értettem, meg nem is a testvérrel, aki ezt a kategorikus kijelentést tette. Egyénileg bármely keresztényt betölthet a Szentlélek ereje, akkor is, ha körülötte senki mást nem érdekel ez az áldás, illetve senki nem osztozik vele ebben. A Lélek erejével átitatódott egyetlen személy is lehet katalizátor, hogy felélessze a lelkesedés tüzét egy egész gyülekezetben. Közösségileg azonban a tagok közötti egység abszolút szükséges, ha szeretnék a megújulás tüzét megkapni.

Dwight L. Moody evangélista egyszer ezt mondta. "Sok országot végiglátogattam, és egy dolgot biztosan megfigyeltem. Sehol nem láttam a Szentlélek munkáját, ahol az Úr népe megosztott volt. Azt hiszem, sok lelkész van ebben az országban, aki csak az idejét vesztegeti; egyesek közülük akár hónapokat és éveket is... Nem látnak egyetlen gyümölcsöt sem, és nem is fognak látni, mert a gyülekezetük megosztott. Az ilyen közösség nem növekedhet a Menny dolgaiban. A Szentlélek nem munkálkodik ott, ahol széthúzás van, és ma mindennél inkább szükségünk van Isten népe között az egység lelkületére, hogy az Úr dolgozhasson!" (Dwight L. Moody: Secret Power [Titokzatos hatalom], 124-126.)

A valódi egység csakis a Szentlélek által lehetséges, mert a Lélek gyümölcsén alapul, ami nem más, mint az őszinte keresztényi szeretet. Az olyan egység, amely a hitelv, a missziós módszer, az Isten-tiszteleti stílus és a kultúra egyformaságát erőlteti, mindig csalóka és megvalósíthatatlan. Sátán kitartóan szítja ezeken a területeken a megosztottságot, ha a gyülekezeti tagok engesztelhetetlen, türelmetlen lelkülettel viszonyulnak egymáshoz. Ám, ha a Lélek hatalma által a hivők arra törekszenek, hogy felszámolják a megosztottságot, a különbözőségüket leteszik Isten kezébe. Ez nem azt jelenti, hogy megalkuvók lesznek, vagy feláldozzák a kedvenc tantételüket, a személyes meggyőződésüket, hanem azt, hogy túl tudnak ezeken tekinteni, elhordozzák egymást szeretetben (Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 2. verse), és a békesség kötelékével egységbe fonódnak, amit Jézus áldozata tesz lehetővé.

Imádság a mai napra
"Atyám, ezen a különleges napon, amit még megadtál a számomra, segíts, hogy a keresztény ismerőseim között az egységet munkáljam!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!