MIT TEGYÜNK, HA GONDOLATAINK ELKALANDOZNAK?


"Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik."
(Ésaiás 26:3)

Hogyan kerülhetjük el, hogy gondolataink ima közben elkalandozzanak?

Vidd vissza: "A mindennapi ima annyira lényeges a kegyelemben való növekedéshez és a lelki élethez, mint a mindennapi táplálék testünk fenntartásához. Szokjunk hozzá, hogy gyakran emelkedjünk gondolatban Istenhez. Ha gondolataink elterelődnek, vissza kell hoznunk őket. Kitartó igyekezettel, szoktatás folytán idővel ez könnyűvé válik."

Erőfeszítésre van szükség: "Ejtsétek foglyul gondolataitokat -mondja az apostol; uralkodjatok felettük, és ne engedjétek, hogy szétszóródjanak. A gondolatokat meg lehet őrizni és hatalmunk alatt lehet tartani őket, komoly erőfeszítések által."

Imádkozzunk segítségért: "Azért bármilyen nagy legyen is valakinek a lelki világossága, bármilyen nagymértékben élvezze is Isten kegyelmét és áldását, törekedjék arra, hogy alázatosan járjon az Úr előtt, és hittel arra kérje Őt, irányítsa minden gondolatát és ellenőrizze minden szándékát ... Egyedül Krisztus tudja helyes irányba terelni gondolatainkat."

Légy résen: "Isten azt szeretné, ha bíznánk szeretetében és szüntelenül őriznénk lelkünket azáltal, hogy bezárjuk gondolataink kapuját, nehogy ellenőrizhetetlenné váljanak azok."

Figyelj Isten hangjára: "Egyénileg kell meghallgatnunk Őt, aki a szívhez szól. Mikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk Előtte, a lélek csendje még érthetőbbé teszi Isten hangját. Ő int: 'Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten' (Zsolt 46:11)."

Borulj le Isten előtt: "Kiváltságunk, hogy Isten előtt leborulva - mind a közös Istentiszteleten, mind pedig a csendes kamránkban - felküldjük könyörgéseinket hozzá ... Fejezzük ki ezzel az aktussal, hogy lelkünket, testünket és értelmünket mindenestől alávetettük az Igazság Lelkének. Az embernek meghajlott térddel kell eljönnie, mint a kegyelem alattvalójának, s mint aki az irgalom zsámolyánál könyörög."

Imádkozzunk hangosan: "Jézus az egész éjszakát imádságban töltötte, egyedül a hegyen. A mi érdekünkben történt, hogy imáját erős kiáltás és könnyhullatás között mondta el az Atyának ... A buzgó ima hangjaira Sátán egész serege megremeg."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Az üdvösség gazdagsága ingyen van. Nem vehetjük meg, és egészen biztosan nem érdemeljük meg. Az üdvösség ajándék. Ingyen kapjuk, ha alázatos szívvel rászorultságunkat elismerve jövünk Istenhez. Az üdvösség elnyerése után még egy nehéz feladat áll előttünk. Vért, izzadságot, könnyet nem kímélve, térdeinken komoly munkát és összpontosítást kell vállalnunk ahhoz, hogy kifejlesszünk egy bensőséges közösséget Istennel. Nagyon nagy erőfeszítést igényel értelmes lelki közösségbe kerülni a Szentháromsággal. Újra kell gondolnunk értékrendünket. Meg kell változtatnunk szándékainkat, és meg kell tanulnunk azt, hogy új, dicső céljainkra összpontosítsunk, s minden mást háttérbe szorítsunk.

"Szerető Jézus! Arra sem vagyunk képesek, hogy amikor imádkozunk, összpontosítsuk gondolatainkat. Kérünk, segíts nekünk, és helyezd elménkbe az örök célokat. Segíts, hogy figyelmünket teljesen a mennyre összpontosítsuk, hogy semmi ne tudja elterelni gondolatainkat azokról az örök célokról, melyeket életünknek szántál."