AZ IMA ÉS A PRÓBÁK

"De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany." (Jób 23:10)

Hogyan állhatunk meg a mindennapi próbák között,
és hogyan szembesülhetünk a jövő bizonytalanságával?'Mint napjaid, olyan lesz a te erőd is': "Naponta követnünk kell Krisztust. Isten nem nyújt segítséget a holnapra. Nem adja meg gyermekeinek egyszerre az útmutatását egész életükre, mert csak összezavarodnánk. Éppen csak azt közli velük, amit megjegyezhetnek és végrehajthatnak. A nyújtott erő és bölcsesség a jelen sürgős szükségleteit elégíti ki."

Isteni bátorítás: "Ő ott ül a föld nyugtalanságai fölött, minden leplezetlenül áll Isteni tekintete előtt, és az Ő hatalmas, örökkévaló nyugalmából rendelkezik mindarról, amit gondviselése legjobbnak lát."

Kézben tartja a próbákat: "A végtelenül szerető Isten Lelkének drága ajándékait akarja bennünk kifejleszteni. Megengedi, hogy akadályokba ütközzünk, hogy viszontagságok, sőt üldözések érjenek, de nem azért, hogy átkunkra, hanem áldásunkra szolgáljanak. Az egek Ura, a mi Megváltónk mérlegel minden kísértést, és őrködik, mint ötvös az izzó érc fölött."

Minden együttmunkálkodik: "Az Atya jelenléte körülvette Krisztust és semmi sem érhette Őt, csak az, amit a végtelen Szeretet megengedett a világ áldására. Ez volt az Ő vigasztalásának forrása és ez a mienk is. Aki magába szívja Krisztus Lelkét, az megmarad Krisztusban. Bármi történik vele, minden a Megváltótól származik, aki körülveszi őt jelenlétével. Minden tapasztalat és minden körülmény Isten eszköze, mellyel javunkat munkálja."

A szomorúság szolgálata: "A kalitkába zárt madár teljes napsütésben más hangok melódiáját hallva nem énekli azt az éneket, amit mestere meg akar tanítani vele. Elkap itt egy hangot, meg ott egyet, de sohasem a teljes melódiát. Ekkor az idomár letakarja a kalitkát és olyan helyre viszi a madarat, ahol csak azt az egy éneket hallja, amit meg kell tanulnia. A sötétben újra meg újra énekli az éneket mindaddig, míg a madár meg nem tanulja és nem tudja énekelni a teljes dallamot. Ezután kiviszi a madarat, mert már napvilágon is el tudja énekelni a dallamot, így tesz Isten is gyermekeivel. Meg akar tanítani velünk egy éneket. S amikor ezt megtanultuk a próbák sötétségében, azután már bármilyen helyzetben elénekelhetjük."

Nyugalom Krisztus szeretetében: "Elménket gyakran ellepik a fájdalom árnyai. De ne gondoljunk erre. Jézus szeret bennünket. Megérti gyengeségeinket, ezért megcselekedhetjük akaratát, ha egyszerűen megnyugszunk karjai között. Amikor kísértések érnek, aggodalom, szorongás és sötétség veszi körül lelkedet, tekints oda, ahol legutoljára láttad a fényt. Nyugodj meg Krisztus szeretetében és az Ő óvó gondviselése alatt."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Amikor szívünket és kezünket Isten kezébe tesszük, és teljes szívből hiszünk és bízunk benne, akkor békét és nyugalmat nyerhetünk a kísértések és a próbák között is. Amikor megtisztultunk, mint az arany, készek vagyunk arra, hogy értékes szolgálatot töltsünk be, s így hasznos eszközökké leszünk Isten kezében, hogy örömet, megnyugvást vigyünk azok életébe, akik kísértések, megpróbáltatások és nehéz élethelyzetek között vannak.

"Drága Urunk! Kérünk, segíts nekünk teljes szívből bízni benned, bármi történjen velünk, és segíts abban, hogy drága ígéreteidbe kapaszkodjunk."