A HELYES CÍM ISMERETE

"A názáreti Jézust, mint kente fel Őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten volt ővele." (Apostolok cselekedetei 10:38)Ha Péter nem Figyelt volna oda a Szentlélek hangjára, akkor nem ismerte volna fel a kapuban álló három római személyében azt a hihetetlen lehetőséget, hogy most már prédikálhatja az evangéliumot a pogányoknak. Talán Isten a te címedet is megadta valakinek a szomszédságban, a munkahelyen vagy az iskolában, de az előítéletnek valamilyen alattomos formája eddig megakadályozott abban, hogy kész legyél Jézus hatalmas munkájáról a Szentlélek ereje által bizonyságot tenni. A személy, aki "véletlenül'' az utadba került, túl fiatal (vagy túl idős), túl gazdag (vagy túl szegény), túl művelt (vagy túl műveletlen) volt, esetleg más a bőre színe, etnikai csoportja vagy kultúrája, mint a tiéd. Nem akartad te szántszándékkal elutasítani - egyszerűen nem ismerted fel, hogy ő egy lehetőség. Miért hallgatna ő éppen rám? - gondoltad magadban. A Szentlélek tudja a helyes címeket, ahol az evangéliumot hirdetni kell. A cél: a Föld MINDEN lakója! Ahogy a Szentlélek kinyilatkoztatta Péternek: "nem személyválogató az Isten" (Apostolok cselekedetei 10:34). Sőt, Péter "szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit" (10:3; új protestáns fordítás).

Gyakran előfordult, hogy a cím, amit Isten adott valakinek, hogy találkozhasson velem, éppen egy busz, egy repülőgép vagy egy vonat volt. Az Atya összehoz bennünket, majd - szabad akaratunk tiszteletben tartása mellett - lehetőséget nyújt a bizonyságtevésre. A Szentlélek egészen egyszerűvé teszi ezt. Ő nem várja el tőlem, hogy információkat kényszerítsek rá bárkire is. Csak arra kér, várakozzak, és figyeljek a jelre, hogy ez az az idő és hely, amit Ő választott ki arra, hogy ez a személy meghallja az örömhírt: Jézus hatalma ma is elegendő ahhoz, hogy megtörje a bűn és a gonosz hatalmát.

Imádság a mai napra
"Uram, kérlek, Te add nekem a szavakat, hogy szóljam azokat, amikor kapcsolatba kerülök azokkal az emberekkel, akiket lé küldesz utamba, hogy hallhassanak rólad!"