GALAMB A VIHARBAN

"Leszállt őreá a Szentlélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te vagy az én szerelmes Fiam, tebenned gyönyörködöm!" (Lukács evangéliuma 3:22)David Livingstone 1858-ban visszautazott Afrikába, William Booth viszont meg volt győződve arról, hogy a szelíd Galambnak, a Szentléleknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy közölje az evangéliumot azokkal "a pogányokkal, akik kéznyújtásnyira élnek tőlünk Anglia legsötétebb helyein". A szörnyű nyomornegyedek mélyszegénységben élő lakói, akik heti több mint 90 órát robotoltak, Istent és vallást nem ismertek, Booth tábornoktól és Üdvhadseregétől hallották először, hogy ők Isten szeretett fiai és leányai. Sátán sötét erői mindig megpróbálták kioltani Jézus szeretetének és igazságának világosságát. A XIX. századi Anglia sem volt ez alól kivétel, s bár a Hadsereg mottója "vér és tűz" volt, Istennek ezek a Lélekkel telt, bátor katonái a Galamb szelídségével viselték ellenségeik gonosz támadásait.

Cyril Barnes így ír az Üdvhadsereg elleni üldözésről: "Amikor William és Catherine Booth ellátogatott Sheffieldbe 1882 januárjában, a vasárnapi összejövetelek sikere annyira felbőszítette a helyi Pengék nevű bandát, hogy elhatározták: megtámadják a Hadsereget. Amikor a nap későbbi részében William Booth fájó szívvel szemlélte csapatának vérrel, sárral, tojássárgájával beszennyezett katonáit, végigmérte a felismerhetetlenségig összeroncsolt fúvós hangszereket, keserűen jegyezte meg: 'Nos, most kellene egy fényképsorozat!' Abban az évben csak Nagy-Britanniában majdnem 700 Üdvhadsereg-katonát támadtak meg brutális módon az utcákon csupán azért, mert az evangéliumot hirdették." Nagy-Britanniában és Amerikában többeket közülük meg is öltek, miközben Jézus szeretetét szólták. Ha a Szentlélek, mint egy szelíd Galamb, jelenlétével betölt minket, még nem jelenti azt, hogy soha nem lesznek ellenségeink, és nem fognak üldözni. Azt viszont biztosítja, hogy olyan céltudatos, erős hitünk, Istenbe vetett bizalmunk, üdvbizonyosságunk, higgadtságunk és békességünk legyen, amit a pokol legiszonyúbb erői sem tudnak megingatni.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy ne félemlítsenek meg Szentlelked munkájának ellenségei, hanem legyen bennem egyre erősebb az a bizonyosság, hogy a Te szeretett gyermeked vagyok!"