AKIT LAIKUS IGEHIRDETŐ KERESZTELT MEG

"Elment azért Anániás, és bement a házba, és kezét reá vetvén mondta: Saul, atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemed megnyíljon, és beteljesedjél Szentlélekkel." (Apostolok cselekedetei 9:17)Sokszor sétáltam már végig Damaszkusz óvárosának Egyenes utcáján, és élveztem a látványt és az illatokat, amelyek miatt oly lenyűgöző egy arab város a nyugati ember számára. Ez a legrégebben lakott település a világon, és az Egyenes utca ugyanazt az útvonalat követi ma is, mint amikor Pált, a Keresztények Kivégző Osztagának megvakult vezetőjét ide hozták azután, hogy drámai körülmények között találkozott Jézussal valahol a Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető 240 kilométeres út egy bizonyos pontján. Sault egy laikus férfi imádsága nyomán töltötte be a Szentlélek, mindössze három-négy nappal azután, hogy gyilkos indulattól fűtött, farizeus vezetőből Krisztus követőjévé változott. Az Úr megerősítése éppen olyan gyorsan érkezett, mint amilyen hamarjában miénk lehet az üdvösség Jézus Krisztus vére által. Egy újjászületett keresztény lehet Isten országának leghatékonyabb bizonyságevője.

A Saul tapasztalatában felbukkanó másik meglepő tény az, hogy a keresztény egyház hivatalos vezetői valószínűleg nem fogadták volna el, nem helyezték volna fejére a kezüket, és meg sem keresztelték volna olyan készségesen, mint Anániás. Sőt, mi több, az apostolok még hetekkel később sem voltak hajlandóak elhinni, hogy valóban igazi tanítvány lett belőle, pedig máris kockára tette életét Jeruzsálemben. Anániás azonban nyitott volt Isten szava előtt, és ennek következtében neki jutott az a kiváltság, hogy megkeresztelhette azt az embert, aki minden apostol között a leghatalmasabb és leghatékonyabb munkát végezte.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Atyám, azt a bizonyosságot, hogy Lelked be tud tölteni bárkit, aki kész engedelmeskedni neked!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!