Premier  Szinkronos  Feliratos  Kortárs  Történelmi  Összes 

Bibliai filmek

SámsonSz

Miután elvesztette élete szerelmét a filiszteusok által; Sámson, a fiatal héber, aki természetfeletti erővel rendelkezik, feláldoz mindent, hogy bosszút álljon szerelméért, és kiálljon népéért, Istenéért.

kegyelemmel teljes F P

A film Názáreti Mária életének utolsó napjairól szól, aki a megalakuló egyház segítségére van; visszaemlékszik Jézus életére, ezzel is bátorítva az apostolokat.

SalamonSz

Dávid halála után bosszút áll ellenségein, majd politikai házasságot köt, és feleségül veszi a fáraó lányát. Bölcsen irányítja országát, igazságosan bíráskodik, templomokat épít. Számos külföldi felesége azonban rossz útra csábította..

MózesSz

Ramszesz, a népére bocsátott csapások ellenére is hajthatatlannak bizonyul, mígnem a tizedik csapás őt is megtöri, és engedélyt ad a zsidók kivonulására. Döntése ellenére az egyiptomi csapatok üldözőbe veszik Mózes népét..

A főoldalról

#Kortárs
Feltétel nélkül

Samantha amikor hirtelen elveszti a férjét egy értelmetlen erőszakos tett következtében, elveszíti a hitét és nem látja a jövőt..


#Ismert személy
Natalie Grant hálája Istennek

Miután pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála 2017-ben, ami veszélybe sodorta énekesi karrierjét, nagyon hálás, hogy meggyógyult.


#Hit és bizalom
22 idézet, amely elmélyíti a kapcsolatod Istennel

Amikor elkezdtem elmélyíteni a hitemet azáltal, hogy a Szentírás mélységeit kutattam, rájöttem, hogy a Biblia élo..

Jézus egyik legádázabb ellensége Saul Damaszkuszba is elmegy, hogy tűzzel-vassal irtsa Jézus híveit. Útközben azonban különös dolog történik vele..

 

 

Sault úgy ismerik, mint a mészáros, aki kegyetlenül le akar számolni a zsidó hittől eltávolódó keresztényekkel. Azonban amikor a damaszkuszi úton találkozik..

Sámson megtöri a filiszteusok hatalmát Izrael felett, de mégis e népnek egyik gyönyörű lányába szeret bele. Delila nem viszonozza érzelmeit, mégis..

a film Pálra mint idős emberre fókuszál, aki egy római börtönben a kivégzésére vár, és leveleket diktál Lukácsnak az újonc keresztény közösségek számára.

jeremiás megjövendöli, hogy Jeruzsálemnek fejet kell hajtania Babilon előtt. Jövendölését nem fogadják el, ezért a babiloni katonák elpusztítják a várost..

miután Saul méltatlannak bizonyult arra, hogy Izrael királya legyen, Isten az egyszerű pásztorfiút, Dávidot választja új királynak.

a film Jézus életét követi végig, a születéstől az emberiség megváltását jelentő kereszthalálig és feltámadásig, úgy ahogy azt Mária, Jézus édesanyja látta, láthatta.

yehudah Jézusról prédikál, a családja viszont nehezen fogadja el, hogy szakítva a zsidó szokásokkal és tanításokkal, egy új messiást követ.

az apostolok cselekedeteit bemutató 48 perces alkotás, ráadásul HD minőségben.

az öreg Izsák egy napon magához szólítja elsőszülött fiát, Ézsaut, hogy megáldja. Anyja, Rebeka segítségével azonban Jákob, a másodszülött fivér csellel magának..

Jézus küldetését, evangéliumát bemutató több mint 3 órás alkotás, ráadásul HD minőségben.

Heródes halála után Jézus szüleivel elindul Egyiptomból hazafelé. A gyermek Jézus egyre növekszik és ráébred küldetésére.

a film szóról szóra követi a Biblia szövegét. Hitelesen adja vissza Jézus életútját keresztre-feszítéséig, majd a feltámadt Jézus megjelenéséig.

Dániel a bátorság és hűség mintapéldája. A történet igazolja számunkra, hogy Isten a legnehezebb körülmények között is jelen van.

három nappal kivégzése előtt, az idős Péter apostol azt mondja a börtönőrnek, "eljött az idő, hogy megismerd Jézust".

egy hitetlen római katona új küldetést kap: keresse meg a zsidók keresztre feszített Megváltójának, Jézusnak eltűnt holttestét.

júdás lelkes híve Jézusnak, szereti és tiszteli mesterét, akitől azonban azt várja el, hogy még a földi életben megvalósítsa királyságát és legyőzze a rómaiakat.

egy epikus történet a szeretetről, és az odaadásról. Ez a film ruth Bibliai történetét dolgozza fel.

"hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem kezem, nem hiszem."

a jómódú magdalai asszonyt, Máriát elhagyja az ura, mert nem szült neki gyermeket, sőt még szülőházát - a hozományát - is elveszi tőle..

Dávid király története a klasszikus filmben, ahol richard gere játsza a király szerepét.

názáreti József, Dávid király leszármazottja egy elismert asztalos, akinek a munkája még Heródest is lenyűgözi.

Jézus Krisztus édesanyját mutatja be ez a lélegzetelállító, sokatmondó filmdráma.

a film szóról szóra követi a Szentírás szövegét, így mutatva be az Apostolok cselekedeteit.

a film Mózes életének történetét dolgozza fel, fantasztikus látványvilággal és a modern számítógépes technika segítségével.

eszter könyve alapján készült alkotás, mely kifinomultan hangsúlyozza a bátorság, hit és engedelmesség értékét.

az Isten fia című film Christopher Spencer nagyszabású drámája, ami Krisztus életét mutatja be.

Péternek, Jézus tanítványának fordulatokban bővelkedő életét mutatja be a film.

a film visszarepít a Messiás korába. Szép, látványos, elgondolkodtató, Jézus Krisztus születésének körülményeiről. Bemutatja Mária és József nehézségeit, lelki harcait..

eszter történetét megfilmesítő alkotás, modernebb feldolgozásban.

Ábrahám történetének hiteles, immár klasszikusnak számító feldolgozása; Ábrahám szerepében richard harris.

1979-ben készült film, amely bemutatja Jézus Krisztus életét, Lukács evangéliumát követi végig.

domitian 28 napot ad a keresztényeknek arra, hogy megtagadják vallásukat és őt magát ismerjék el istenüknek.

a Messiás életét már számos filmben feldolgozták. Ez a kétrészes, nemzetközi összefogással készült mű 31 éves korától követi a Megváltó életét.

József és testvérei történetének tévéfilmváltozata rendkívül látványos, a szereposztás parádés..

egy történet, melynek majd minden feldolgozása indulatokat ébreszt, és újra és újra szembesít azzal, amiről a keresztény kultúra mintegy kétezer éve szól...

esztert, a szép és okos királynét csodálatosan használta fel Isten arra, hogy a zsidó nép megmeneküljön az esztelen pusztítástól...


#Bibliai