KRISZTUS AGGÓDÓ IMÁJA

"Halálos gyötrődésében még buzgóbban imádkozott, a verejtéke,
mint megannyi vércsepp hullott a földre."
(Lukács evangéliuma 22. fejezetének 44. verse)

Hogyan küzdött Jézus az imában?

Jézus elmondta az angyaloknak a várható haláltusáját: "Jézus tudatta az angyalok karával, hogy rettenetes halálküzdelmet fog kiállni, amelyet az angyalok sem tudnak végignézni, hanem eltakarják az arcukat a rémes látvány elől. De nem csupán testi, hanem olyan lelki gyötrelmet is el kell szenvednie, amihez a testi kínja nem is hasonlítható. Az egész világ bűnterhét viselni fogja."

Krisztus földi szenvedése a pusztában: "Amikor Jézus a pusztába ment, az Atya dicsősége övezte. De a dicsőség eltávozott, Ő pedig ottmaradt, hogy megküzdjön a kísértéssel. Ez minden pillanatban nyomasztotta. Emberi természete visszariadt a rá váró küzdelemtől. Negyven napig böjtölt és imádkozott. Az éhségtől legyengülten, lesoványodva, a lelki gyötrelemtől megviselten és elkínzottan, 'rút, nem emberi volt az ábrázata, és az alakja sem ember fiáé volt' (Esa 52:14)."

Szenvedése a Gecsemánéban: "Gondolkodjunk el azon, milyen árat kellett neki fizetnie az emberiség megmentéséért. A kínszenvedése közben a körmeivel belevájt és belekapaszkodott a kemény földbe, mintha ezzel akarná megmenteni magát attól, hogy távolabb vonszolják Istentől. Most érkezett el a sötétség hatalmának órája. A hangja hallatszott az esti csendben, de nem úgy, mint győztesé, hanem mint a küzdő emberé. Isten Fiának emberi természete megremegett a megpróbáltatás órájában. Elérkezett a félelmetes pillanat, amikor el kellett dőlnie a világ sorsának."

Végső küzdelem a kereszten: "Most azonban, mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni az Atya megbékélést sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy az Atya megvonta tőle a jelenlétét a legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában, olyan szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a Megváltó szívét, amit senki ember fia nem érthet meg teljesen."

A kereszténynek nagy komolysággal és őszinteséggel kell imádkoznia! "Legyetek komolyak és őszinték! A buzgó ima sokat ér. Jákób küzdött az angyallal. Jézus vércseppeket verejtékezett a kertben. Ti sem tehettek kisebb erőfeszítést!"

A haláltusa önmagunk alárendelése nélkül semmit sem ér: "Sok ember van, aki sajátos győzelemért és áldásért küzd, hogy nagy dolgokat tehessen. Úgy érzik, ennek érdekében halált megvető küzdelmet és könnyet kell vállalniuk az imában. De a teljes küzdelem, harc és az összes könnycsepp sem hozza el nekik azt az áldást, ami után vágyakoznak. Önmagukat kell teljesen alávetniük Istennek."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Szerető édes Atyánk! Segíts nekünk abban, hogy megismerjük a szívből fakadó, komoly, céltudatos imát. Segíts abban, hogy tartós imaközösséget tudjunk kialakítani veled a csendes perceinkben. Add nekünk azt a vágyat, hogy egyre hosszabb időt akarjunk tölteni a te jelenlétedben! Köszönjük neked a jó angyalaidat, akik, amíg imádkozunk, távoltartják tőlünk a gonosz angyalokat, és velünk együtt küzdenek az érdekünkben. Az imánk csak akkor talál meghallgatásra, ha készek vagyunk mindenestől - mindenféle tulajdonunkkal együtt - alárendelni magunkat Isten akaratának, és ha megvizsgáljuk a szívünket, hogy van-e abban gonosz gondolat. Ha igen, készek vagyunk eltávolítani azt.

"Urunk! Segíts nekünk elmélkedni Jézus élete fölött, hogy Ő legyen a mi példaképünk."