AZ ÉLET KRISZTUSBAN

"Ha pedig Krisztus valóban bennetek él, a test ugyan halálra szánt a bűn miatt, a Lélek azonban élet az igazság révén." (A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 10. verse)Krisztus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket az Ő nevében (János evangéliuma 14. fejezetének 26. verse), ezért nevezi Pál többek között "Krisztus Lelkének". A Fiú, aki most a mennyei Atyjának trónján ül, a Szentlelke által van jelen a népe között. Minden újjászületett keresztény szívében hit által lakik ott a Megváltó, vagyis a Lelke "a belső emberben" (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 16-17. verse).

Most már értjük, miért nem akarja az ember lelkének ellensége, hogy a keresztények tudják, mit jelent a Szentlélek erejével való betöltekezés. A sötétség elemei érzik, hogy vereséget szenvednek annak az embernek az életében, aki teljesen a tudatában van a benne élő Jézusnak. Habár a teste "halott a bűn miatt", és arra ítéltetett, hogy visszatérjen a porba, az újjászületett hívőkben azonban ott az élet elve, amit soha semmi nem pusztíthat el. Ha elfogadtad Jézust, a Megváltódat, a lényedben legbelül ott van az élet örökkévaló forrása, nevezetesen a Szentlélek. Ő nem adja vagy alkotja az életet. Ő maga az élet. Akiben ott van a Lélek, az élet is ott van abban, mert "akié a Fiú, azé az élet" (1Ján 5:12). Pál szerint "a Lélek élet az igazság révén". Ez nem a mi igazságunk, nem is a törvény igazsága, hanem Jézus Krisztus igazsága, amit a megtérésekor tulajdonít Isten még a leggonoszabb bűnösnek is.

A gondolat, miszerint a kereszténynek meg kell dolgoznia azért, hogy az örök életet elnyerje, az ellenség legégbekiáltóbb taktikája. Először is, miért kell erőlködnie azért, amit már úgyis ajándékba kapott? A Szentlélek a Menny legcsodálatosabb ajándéka számunkra (Az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 38. és a 10. fejezet 45. verse), és az örök élet is az (A rómaiakhoz írt levél 6. fejezetének 23. verse). Másodszor, ha az ember tettekkel akarja kiérdemelni az örök életet, az mindig az ellenség csapdájába vezeti vissza, vagy az elcsüggedés, vagy pedig a büszkeség miatt. Illeszd be a nevedet A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 10. versébe, és mondd el. "Dicsőítelek téged, Uram! Krisztus bennem él ma, jóllehet, a testem halálra szánt a bűn miatt, ám a Szentlélek betölt az örök élettel, mert Jézus igazságát nekem tulajdonítja Isten."

Imádság a mai napra
"Szeretet Ura, add, hogy mindig tiszteljem Krisztus életét bennem, és azért éljek, hogy megdicsőítsem a nevét!"