HŰSÉGES VEZETŐ

''Bizony, ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, Ő vezet minket mindhalálig!'' (Zsoltárok 48:15)A Biblia egyetlen igaz tényt sem tanít világosabban, mint azt, hogy a megváltás munkáját kibontakoztató nagy mozgalmakban Isten különösképpen irányítja szolgáit Szentlelke által a Földön. Az emberek eszközök Isten kezében, akiket felhasznál kegyelmes és irgalmas szándékai megvalósítására. Áldást és bátorságot nyerek, amint felismerem, hogy Izráel Istene ma is vezeti népét, és továbbra is vele lesz, egészen a végsőkig. Ha valaha szükségünk volt a Szentlélek különleges vezetésére, akkor az most van. Teljes odaszentelődésre van szükségünk. Elérkezett az idő arra, hogy saját életünkön és szolgálatunkon keresztül bemutassuk a világnak Isten erejét. Az Úr látni szeretné a harmadik angyal üzenetének hathatós hirdetését. Ahogyan az Úr minden korban győzelemre vitte népét, korunkban is győzelmes beteljesedésre kívánja vinni egyházával kapcsolatos céljait. A hívő szenteket egyesült előmenetelre szólítja, miközben erőről erőre, hitből pedig fokozott bizonyosságra és bizalomra jutnak a mű igazságát és szentségét illetően. Ragaszkodjunk sziklaszilárdan Isten Igéjének elveihez!

Emlékezzünk arra, hogy Isten velünk van, hogy erőt adjon az új tapasztalatok megszerzésére. Tartsuk meg szentségben azt a hitet, amelyet Isten Lelkének tanítása és jóváhagyása alapozott meg a kezdetektől fogva napjainkig. Tartsuk igen értékesnek azt a munkát, amelyet az Úr parancsolattartó népe által vitt véghez, és amely kegyelmének ereje által erősebbé és hatékonyabbá fog válni az idő haladásával. Az ellenség el akarja homályosítani Isten gyermekeinek látását, és meg akarja gyengíteni hatékonyságukat, de ha a Szentlélek vezetése szerint fognak munkálkodni, az Úr lehetőséget fog nyitni előttük a régi romok felépítésére. Folyamatos növekedésben lesz részük, egészen addig, amikor az Úr nagy hatalommal és dicsőséggel leszáll a Mennyből, hogy a végső győzelem pecsétjét a hűségesekre helyezze.