Minden, ami igaz Isten természetével és jellemével kapcsolatban, az végtelenül igaz. Ő végtelenül bölcs, végtelenül oltalmazó, és időn túl létező. Isten nem ismeri jelenlétének, tudásának, erejének és hatalmának korlátait, mivel nincsenek határai.

Hogyan lehet felismerni az ajándékaid, ha nehézségeid vannak azzal kapcsolatban, hogy felismerd őket? Vagy talán ismered már azokat, de nem tudod, hogyan használd őket?

 

 

Nem élhetünk meg csodákat, ha nem kerülünk embert próbáló helyzetekbe. Számítanunk kell ilyen helyzetekre. A jó hír az, hogy nem kell egyedül szembe néznünk ezekkel..

Amikor már megtanultál Istenben bízni oly sok területen, a versek többek, mint csupán idézetek számodra. Viszont mások valószínűleg nem fogadják olyan jól ezeket, amíg nem vagy..

Keresztényként, meg szeretnéd tanulni hogyan imádkozhatsz helyesen, odaadóan? Szükséged van még többet megtudni az imádságról?

Nehémiás élete alapján figyeljük meg a hatékony imádkozás négy módját! Alapozd a kérésedet Isten jellemére. Ismerd be bűneidet, amiknek a tudatában vagy..

Egy hasznos eszköz, amit az Isten hangjának felismeréséhez találtam, Rick Warren-től származik, aki a Saddleback Church..

A Szentírás alapján vannak olyan dolgok, amiket érdemes átgondolni. 13 pontban foglaltuk össze azt, aminek ott kell(ene) lennie egy keresztény napjában.

Amikor az életükben rosszul mennek a dolgok néhánya arra a következtetésre jutnak, hogy Isten elhagyta őket; pedig Ő mindig velük van.

Íme öt olyan Biblia vers, amely átsegít a mindennapokon. Szeresd az ellenségedet is! Mindenre, tényleg mindenre.. Isten veled van! Dolgozz alázattal, és odaszántan. Istené a dicsőség!

Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? Ez a teológia nehéz kérdéseinek egyike. Isten örök, végtelen, mindentudó, mindenütt jelenvaló, mindenható, és így tovább..

Azzal, hogy megtanulunk versszakokat és szavakat, arra ösztönözzük magunkat, hogy újragondoljuk és újra elismételjük a szavakat a fejünkben..

Minden teremtett dolog viseli az istenség pecsétjét. A természet bizonyságot tesz Istenről.

Milyen Isten valójában? Olyan amilyennek mi elképzeljük? A bibliai Jézus és a modern felfogás Jézusról szembeállítása.

Kész vagy-e megengedni, hogy Isten bevonjon téged a vele való egységbe? Kész vagy-e mindent elengedni és teljesen megadni magad?

Az imádságnak is vannak kulcsai, melyek eredményessé teszik; emellett zárjai is, melyek eredménytelenné.

Miért kellene állhatatosnak maradnod az imádkozásban, ha nem kapsz választ? Négy ok miatt mindenképp.

A gondolataink, az elképzeléseink és a tetteink nagy mértékben kihathatnak az imaéletünkre és gyakran..

Válaszok ateisták és szkeptikusok gyakori ellenvetéseire a keresztyén hit ellen.

"Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát."

Engedd, hogy az alábbi megváltás segítségedre legyen, hogy megfelelően viszonyulj Isten Igéjéhez!

A Szentírás világos megoldást ad kérdéseinkre, aggodalmainkra is. Istennek mindenre van pozitív válasza.

Az első Korinthusi levél 13. fejezetének magyarázó fordítása, az igaz szeretetről.

A házasság intézménye gyakorlatilag érthetetlen,
ha nem ismerjük annak bibliai hátterét.

A mai hívők közül sokan bűnös dolognak tartják az Isten felé megnyilvánuló harag érzését, és nagyon rosszul érzik magukat, ha Istennek el kell mondaniuk..

Isten mélyebb megismerése életre szóló kalandot jelent. Amit eddig megtudtál Istenről, annak csillapíthatatlan étvágyat kell keltenie benned aziránt..

Bátorítalak, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy földi életetekben a legnagyobb örömet leljétek az Ő akaratát teljesítve.

 

 

Semmi mágikus dolog nincs ezekben a szavakban és versekben, de erő van bennünk, mert ezek Isten szavai.

A világ erkölcsi szívdobbanása megszűnt, mert elvágtuk az élet forrását. Felélesztésre, megújulásra van szükségünk.

Amióta megfogant a gonosz Lucifer szívében, mely később letaszította őt a mennyből, nagy küzdelem folyik jó és rossz között.

Melyek azok a fontos változtatások amelyeket a gyülekezetek meg kell hogy hozzanak? Engedd meg, hogy tisztességesen figyelmeztesselek.

Kereszténynek lenni egy utazás, mely tele van mélységekkel és magaságokkal. 11 igevers, hogy hogyan halld meg Őt!

"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." Tehát, aki hisz Jézusban, hisz Neki, tulajdonképpen meghalhat, de mégsem hal meg..

A Bible Society által nemrégen végzett felmérés némileg megvilágítja, melyek az emberek kedvenc bibliai könyvei. xyz

Annak ellenére, hogy a szkeptikusok kinevetik, mint matematikai képtelenséget, mégis a Biblia egyik alapvető tanítása..

6 fontos tanács, hogyan imádkozz a barátaidért és a családodért.

 

 

"Nem tehetünk mindannyian nagy dolgokat ezen a földön. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel!"

A keresztényeknek nem okoz problémát az imádság, mégis néha van olyan időszak, amikor bonyolultnak érezzük..

Isten csak egyetlen egy utat készített arra, hogy elnyerjük az ő jóindulatát, és nem tűr meg riválisokat.

Az alábbiakban arra bíztatunk, nyisd ki a Bibliádat. Íme egy-egy bátorító fejezet, mely a legjobbkor jöhet!

Szépségtippeket fogtok látni, de nem a megszokott formátumban. Fellapoztam a Bibliát.

Hogyan tegyek bizonyságot a társaimnak, ha úgy tűnik, mindent meg tudnak cáfolni?

A gyülekezetbe járás (vagy nem járás) egy család életére mindenképpen hatással van.

Volt egyszer egy beteg király. Meglátogatta őt egy barátja, a próféta, aki szomorú figyelmeztetéssel érkezett..

"Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!"

Egy-egy találó bibliai idézet az ABC minden betűjére.

Mi általában azt látjuk, ami nekünk fontos. A figyelmünk központjában mindig az van, mint ami a szívünkben.

Egy nap Jézus feltett két kérdést néhány követőjének: "Kinek mond engem a világ?" és "Ti kinek mondotok engem?"

Akik teljesen átadják szívüket, gyönyörűséggel töltenek el.

Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre és ezzel együtt az anyagi biztonság megszerzéséhez is adhat bölcsességet.

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?

Sajnos a bűn romboló hatása miatt lettünk jó és rossz tudói, így a halál megismerői. De nem ez a végső állomás.

"A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké."

Beszéljünk egy olyan hívő keresztény emberről, aki szerette Jézust és aki életével megmutatta a karácsony igazi lényegét.

Hogyan lehetséges, hogy valakinek semmi oka sincs örömre és mégis örül?

Mindnyájan őrizzük érzékszerveinket, nehogy Sátán győzelmet nyerjen felettük, mert azok a lélekhez vezető utak.

Hogy mi minden a rossz, azt a bőrünkön tapasztaljuk. Minden, ami az életet és a boldogságot veszélyezteti, rombolja.

Az asztrológia és a csillagászat sokáig kéz a kézben fejlődött, és igen komoly karriert futott be, különösképpen az ókori világban.

Az ifjak, az érett korúak, sőt még az idősek számára is az általános öröm és nagy boldogság napja ez.

Világi szemszögből nézve a pénz hatalom, de keresztény szemmel tekintve a szeretet a hatalom.


#imadsag-ige