11 BIBLIAVERS, HOGY ÚGY IMÁDKOZZUNK, AHOGY JÉZUS

"Imádkozok érted." - Ez az egyik leggyakrabban használt kifejezés, amit a keresztények kimondanak egy barátnak vagy családtagnak a nehézségeikre reagálva – de milyen gyakran tesszük is meg? "Imádkozok érted." Már-már olyan köznyelvi sablonná vált, mint amikor azt mondjuk a folyosón egy munkatársnak, hogy "Hogy vagy?", és amikor azt mondjuk egy temetésen a gyászoló barátnak, hogy "Őszinte részvétem."A különbség azonban az, hogy az utóbbi két mondat nem igényel cselekvést, míg az "Imádkozok érted" már igen. Nagyon gyakran úgy hiszem, hogy nem teljesítjük ezt az ígéretet, hogy imádkozunk, mert nem vagyunk felkészítve arra, hogyan is imádkozzunk.

Mi mint hívők, akik arra vágynak, hogy szándékkal és céllal éljünk, fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kell jól imádkozni, úgy a saját személyes érdekünkben, mint testvéreink érdekében. Tehát, ki lehetne jobb példa, akire felnézünk, mint saját Urunkra és Megváltónkra, Jézusra, aki arany mércét állított fel, hogy

bátran, hittel és buzgón imádkozzunk Istenhez
a sokféle megpróbáltatással szemben.

Íme, 11 bibliavers, amelyek arról elmélkednek, hogy Megváltónk hogyan imádkozott, és megtanítanak minket arra, hogyan parancsolta Isten, hogy imádkozzunk, mind a mindennapi életünkben, valamint a nehézségekre adott válaszokban:

1. Máté 6:9-13
"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

2. Márk 1:35
"Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakaltan helyre, és ott imádkozott."

3. Filippi 4:4-7
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kell jól imádkozni, úgy a saját személyes érdekünkben, mint testvéreink érdekében


4. Róma 12:12
"A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak."

5. Lukács 22:41-42
"Azután eltávolodott tőlük, mintegy kőhajtásnyira, és térdre borulva így imádkozott: 'Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.' "

6. 1 János 5:14
"Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket."

7. Jakab 1:6
"De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt."

8. 2 Krónikák 7:14
"De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat."

9. Efézus 6:18
"Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért."

10. Márk 11:24
"Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

11. Máté 6:7
"Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg."


Ezeket is ajánljuk


20 ima egy elfoglalt napra

Ismerd meg jobban Istent!

26 bibliavers nőknek