AZ IMAÓRÁK FONTOSSÁGA

"A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok,
hogy imádkozhassatok."
(Péter első levele 4. fejezetének 7. verse)

Mi az imaóra célja? Fontos-e, hogy az elfoglalt, huszonegyedik századi keresztény részt vegyen az imaórákon?Hűség a kötelességünkhöz: "Keressük az alkalmat az imára, bárhol kínálkozzon is. Azok, akik igazán törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen felkeresik az imaórákat, mindenben eleget tesznek a kötelességüknek, és a legkomolyabb buzgalommal igyekeznek elnyerni az áldást. Minden alkalmat felhasználnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara."

A Szentlélek erejével teljes keresztény ott van az imaórán: "Ha Isten Lelke munkálkodik a szívben, és megtisztítja a Lélek templomát a világiasságtól és az élvezet szeretetétől, akkor az emberek ott vannak az imaórán, hűségesen teljesítik a kötelezettségüket, és komoly aggodalommal igyekeznek begyűjteni az áldást, amelyet kaphatnak."

Neveljük az elménket, hogy szeressük az imaórát! "Készüljetek olyan buzgalommal az örökkévalóságra, mint amilyet eddig még nem láttam. Neveljétek az elméteket, hogy szeressétek a Bibliát, az imaórát, az elmélkedés óráját, és minden olyan alkalmat, amikor az emberi lélek közösségre léphet Istennel. Ha majd a mennyei hajlékokban csatlakozni akartok az angyalok kórusához, legyetek már itt is mennyei gondolkodásúak."

Az imaóra célja: "Mi az összejövetel célja? Vajon az, miszerint Istent tájékoztassuk és tanácsoljuk, hogy elmondjunk neki az imában mindent, amit tudunk? Összejövünk azért, hogy építsük egymást az érzésünk és gondolatunk megosztásával. Hogy erőt, világosságot és bátorságot nyerjünk azáltal, miszerint megismerjük egymás reményét, törekvését, és azáltal, miszerint komolyan, szívből imádkozunk, s így hit által elnyerjük a megújulást és az életerőt az erő Forrásától. Az ilyen összejövetel legyen a legdrágább alkalom, és tegyük ezt érdekessé mindazoknak, akik kedvelik a vallásos dolgokat."

Tegyük érdekessé az imaórát: "Az imaóránk és közösségi alkalmunk legyen különlegesen bátorító. Mindenki tegye meg a maga részét, hogy ez az összejövetel olyan érdekes és hasznos legyen, amilyen csak lehet. Mindez akkor valósul meg leginkább, ha naponta friss élményt nyerünk Isten dolgaiban, és bizonytalankodás nélkül beszélünk az Ő összegyűlt népének Isten szeretetéről ... A hosszú száraz beszédet mindenütt mellőzni kell, de különösen igaz ez a gyülekezet társasági összejövetelére. Ez fárasztja az angyalokat és az embereket, akik hallgatják. Az imánk legyen rövid és lényegre törő."

Imádkozzunk röviden! "Mindenki érezze keresztényi kötelességének, hogy röviden imádkozzon. Mondjátok el az Úrnak, amit akartok. Egy-két perc tökéletesen elegendő bármely egyszerű imára."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Szívesen töltök két órát az Úrral minden reggel szívbéli imában, Biblia-olvasásban, a Krisztus szeplőtlen élete feletti elmélkedésben. Figyelek a Szentlélek halk és szelíd hangjára, amely tanít, vezet, int és figyelmeztet, és felhatalmaz Isten akaratának véghez vitelére. Így segít Isten engem, hogy növekedjek lélekben. Tanítást kaptunk arról is, hogy ne hanyagoljuk el az imaórákat. Különösen azt szeretem, amikor két-három fős csoportokat alkotunk. Egy ilyen bensőséges kis csoportban sokkal nyitottabbak lehetünk, jobban megismerhetjük egymást, és hatékonyabban imádkozhatunk egymás terhéért és problémájáért. Isten megígérte, hogy ha ketten-hárman összejövünk az Ő nevében, Ő eljön, hogy bátorítson, építsen és megerősítsen bennünket, s így megharcolhassuk a hit szép harcát.