A LEGKEDVELTEBB BIBLIAI KÖNYVEK

Melyik a legjobb könyv a Bibliában? Talán úgy gondolod, hogy eretnekség egyet kiemelni, és azt állítani, hogy jobb, mint a többi, de mindenkinek megvan a maga kedvence.Te az Ószövetség drámai történelmi elbeszéléseit részesíted előnyben, vagy az újszövetségi levelekbe szeretsz belefeledkezni? Az evangéliumokat olvasod szívesen vagy nálad a próféták élveznek előnyt? A Bible Society által nemrégen végzett felmérés némileg megvilágítja, melyek az emberek kedvenc bibliai könyvei. A válaszok talán meglepők lesznek számodra.

1. János evangéliuma
János mindig is kitűnt különbözőségével. Evangéliuma nem hasonlít a szinoptikusokra, a Máté, Márk és Lukács által lejegyzettekre. Talán Jézus híres "én vagyok" mondásai vonzzák az embereket, vagy az ikonikus prológus, mely a Teremtés bevezető szavaival kezdi Jézus pre-egzisztenciájának bemutatását: "Kezdetben volt az Ige…" Másrészt minden bizonnyal a János 3:16 miatt olyan híres ez az evangélium. Hogy is van ez az igevers?

2. A zsoltárok könyve
Mindenki szereti a zsoltárokat, ez a Bibliának az a része, mely szó szerint végigénekelhető. Szavai adják az alapanyagot sok ma is népszerű keresztyén énekhez, sőt, vannak olyan tradicionális gyülekezetek, ahol csak a zsoltárokat éneklik. Néhány zsoltár eléggé nagy kihívást jelent, de gazdag és változatos módon fejezik ki, hogyan dicsőíti az ember Istent az élet megpróbáltatásai közepette is. Nyilván neked is van kedvenc zsoltárod, de a legnépszerűbb a 23. zsoltár:

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért."

3. Lukács evangéliuma
Sajnáljuk Mátét és Márkot, de a szinoptikusok közül csak Lukács került be az öt legnépszerűbb közé. Lukács evangéliuma tele van egyedi, csak nála elhangzó történetekkel. Enélkül az evangélium nélkül nem ismernénk sem az irgalmas samaritánus, sem a tékozló fiú példázatát – pedig ezek Jézus leghíresebb példázatai, és ezek szemléltetik legjobban Isten nagylelkű szeretetét. Lukács evangéliumának leghíresebb verse az, amikor Jézus felolvas az Ézsaiás 61-ből a zsinagógában, kijelentve szolgálatának lényegét:

"Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat" (Lukács 4:18).

4. Ruth könyve
Ez talán meglepő tétel. Ruth könyve nagyjelentőségű történet, és nem csupán azért, mert egy nő a főszereplője. Ez egy szerelmi történet, amely arról szól, hogyan lehet felülemelkedni vallási és etnikai határokon, és arról, hogy Isten időnként milyen kifürkészhetetlen módon végzi munkáját. Gyakran olvasnak belőle esküvőkön. Hogy mi a leghíresebb verse?

"Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" (Ruth 1:16–17).

5. A rómaiakhoz írt levél
Pál apostol sok jó dolgot írt, de a rómaiakhoz írt levele minden bizonnyal a legolvasottabb műve. Ez az egyik legtöbbször idézett könyv, és valószínűleg az evangélium üzenetének legalaposabb teológiai leírása és magyarázata. Beszél a teremtésről, a bűnbeesésről, Izráelről, a megváltásról, melyet Jézus hozott el, a Jézusba vetett hitről, a Szentlélek általi életről, az elrendelésről, a szenvedésről, hogy csak néhány témáját említsük. A rómaiakhoz írt levélben találjuk a reménység és vigasztalás sokat emlegetett igeversét:

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott" (Róma 8:28).


Ezeket is ajánljuk


9 egyszerű ima, hogy helyreállítsd megfáradt szívedet

10 igevers a félelemről

Az 5 leginkább félreértett ige


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Te az Ószövetség drámai történelmi elbeszéléseit részesíted előnyben, vagy az újszövetségi levelekbe...

Közzétette: Nicelife2022. szeptember 2., péntek