9 BIBLIAVERS NEHÉZ IDŐKRE

Nem élhetünk meg csodákat, ha nem kerülünk embert próbáló helyzetekbe, amelyekre számítanunk kell. A jó hír az, hogy nem kell egyedül szembe néznünk ezekkel a nehéz próbákkal, mert a Világegyetem Istene vigyáz ránk.1. Jeremiás 32:27
"Íme, én, az Úr, Istene vagyok minden testnek; vajon van-e, ami lehetetlen nekem?"

Gyakran azt gondoljuk, hogy a problémánk túl nagy a mindenható Istennek. De Ő képes bármilyen helyzetben megoldást nyújtani, mindenkinek, aki segítségül hívja Őt.

2. 1Péter 4:12-13
"Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek. Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek."

Amikor próbákon megyünk keresztül, soha véget nem érőnek érezzük, de Isten minden időben jó Isten, pontosan tudja, meddig tartanak próbáink, és megadja a szükséges erőt, amire szükségünk van, hogy túl jussunk rajtuk.

3. 5Mózes 31:6
"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged."

Gyakran, amikor próbákkal állunk szembe, és nem tudjuk mit hoz a jövő, elfelejtjük, hogy Isten látja azt. Ő az idő felett áll. Ő Istenünk a jelenben, és a jövőnkben is. Hagynunk kell, hogy vezessen bennünket, mivel a lehető legtöbbet tudja az életünkről, sokkal többet mint mi.

4. Példabeszédek 3:5-6
"Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj!
Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat."

Gyakran számtalan időt és energiát szentelünk arra, hogy kitaláljuk, mit kell tennünk nehézség idején. Végül mindent megpróbálunk az Istenhez való forduláson kívül. De ez a vers biztosítja, hogyha rá rámaszkodunk, Ő fog minket irányítani. Ő egyenesbe fordíja útunkat. Nincs olyan út, amelyet nem lenne képes jó irányba terelni.

Nem élhetünk meg csodákat, ha nem kerülünk embert próbáló helyzetekbe


5. Ézsaiás 41:10
"Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak."

A hosszú próbákban könnyen elcsüggedhetünk, és megremeg hitünk abban, hogy egyik lábunkat a másik után képesek leszünk tenni, hogy tovább haladjunk az úton. Lelkünk ellensége azt sugallja hogy egyedül vagyunk, és soha nem leszünk túl ezen a próbán. Isten azonban megnyugtat minket, hogy Ő velünk van. Ő megadja a szükséges erőt, segít megtartani bennünket. És ha Ő maga támogat bennünket, akkor rendben leszünk.

6. János 14:26-27
"A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!"

Isten nem hagyott minket egyedül ezen a világon. Nekünk, akik Jézust megmentőként ismerjük, a Szent Lelkét adja. És Lelke emlékeztet bennünket arra, amit Isten mondott az Igében. Az a béke, amelyet Ő ad nekünk, olyan béke, amelyet a világ nem tud még megérteni. Ez egy olyan béke, amely rendezni a szívünket, és pihenést nyújt az elménknek.

7. Zsoltár 55:23
"Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz."

Isten arra vár, hogy minden terhet, amely nyomaszt minket, Őrá helyezzük. A gond az, hogy sok esetben hagyjuk, hogy az aggodalom terhe alatt ne adjuk át problémáinkat Istennek. De ha hajlandóak vagyunk ezt megtenni, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy számára nincs túl nagy probléma. Isten megérti, hogyha kétségek gyötörnek. Még Tamás is kételkedett. Mégis, arra buzdít bennünket, hogy bízzunk megtartó erejében. Segít szilárdan megállnunk ebben az ingatag világban.

8. Máté 6:25-27
"Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek, és mit igyatok; se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal?"

Isten nem véletlenül beszélt a körülöttünk élő verebekről. Azt mondja, hogy többet érünk neki, mint ezek a kis madarak. Ha a világegyetem Istene gondoskodik az apró, kicsi madarak jólétéről, akkor mennyivel inkább törődik velünk? Azokról, akiket a saját képmására alkotott. Azt mondja nekünk, hogy ne aggódjunk, helyette helyezzük életünket Isten kezébe.

9. Zsoltár 91:14-16
"Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet! Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat."

Isten a megmentőnk. Az egyetlen, akit, amikor megkeresünk, biztonságba helyez minket. Elismerjük, hogy Ő az egyetlen igaz, aki védelmet nyújt nekünk. Hívjuk őt, és válaszol. Nem csak letekint a bajban lévőre, hanem ki is segíti a veszedelemből. Hosszú életet kínál nekünk. Isten meg akarja mutatni, hogy figyel ránk, és csak azt kell tennünk, hogy segítségül hívjuk Őt.

Ima a nehéz időkben:
"Uram, segíts nekünk, amikor életünkben megpróbáltatásokkal nézünk szembe. Segíts, hogy sose felejtsük, hozzád bármikor fordulhatunk, meghallgatsz minket. Segíts abban, hogy rád támaszkodjunk, ahelyett hogy saját értelmünkre támaszkodnánk. Add meg a szükséges erőt, és emlékeztess bennünket mindig arra, hogy Te pontosan tudod mi történik velünk. Még egy kis verébre is gondod van szavad szerint, mi pedig többet érünk, mint ezek a kis madarak. Köszönöm Uram, hogy nem hagysz minket a bajban. Köszönöm hatalmas szereteted. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen!"


Ezeket is ajánljuk


Az Atya gondoskodó természete

Így éld meg az Igét!

A mennybe vezető út


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Nem élhetünk meg csodákat, ha nem kerülünk embert próbáló helyzetekbe, amelyekre számítanunk kell. A jó...

Közzétette: Nicelife2022. december 8., csütörtök