HALÁL JÉZUSÉRT

"Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztvén szemét látta Istennek dicsőségét és Jézust állani az Istennek jobbja felől." (Apostolok cselekedetei 7:55)Kata Rangoso azért nézett szembe a halállal, mert a Szentlélek ereje által kitartott amellett, hogy inkább Istennek engedelmeskedik, mint a brit haderők parancsnokának, amelyek a japán csapatok előrenyomulásakor a területet ellenőrizték. Rangoso lelkész Istvánhoz hasonlóan buzgón imádkozott Istenhez: "Jahve, én a Te szolgád vagyok. Borzalmas napok ezek, mert emberek vére hullik. Ha úgy gondolod, hogy munkámat még nem fejeztem be itt vagy valahol máshol, akkor kérlek, óvj meg engem! Kérlek, vedd el azoknak a bűneit, akik annyi gonoszságot követnek el most! Én a Te kezedbe ajánlom magam, és tégy velem, amit akarsz. Ámen! Ha elmondod ezt az imát, te is megszabadulhatsz attól a félelemtől, hogy mit tehet veled az ellenség. Rangosót egy 150 literes gázolajos hordóra fektették, és addig verték, amíg kiserkent a vér a hátán. Mikor felállt, a tiszt puskatussal kezdte ütni az arcát. Egy helybéli lány, aki látta mindezt, tört angolsággal kiáltott fel: "Ne, mester! Ne ölni Rangoso! Ő lenni jó lelkész, hetedik nap! Állj! Nem megölni!

Reuben E. Hare írja le, mi történt ezután ezzel a Szentlélekkel teljes lelkészszel, aki nem volt hajlandó megtagadni Isten iránti engedelmességét: "A kivégző osztag felsorakozott. Kata Rangosót odaállították eléjük. Ő csendesen várta a halálos parancsot. A tiszt kiadta az utasítást, hogy háromig számol, és háromra lőjék le a férfit. A drámai csendben számolni kezdett: 'EGY! KETTŐ!' A szó nem jött ki a száján, nem tudta kimondani, hogy 'három'. Újra rákezdte: 'EGY! KETTŐ!' - de hangja ezúttal sem engedelmeskedett. Egyre dühösebben kezdett ordítani: 'Most figyeljetek! EGY! KETTŐ!' Szava harmadszorra is elakadt. A tiszt ezután három napon keresztül teljesen megnémult! Igen, István meghalt amiatt, mert bizonyságot tett szeretett Jézusáról, de a Mindenható 1943-ban úgy döntött, hogy egy csendes-óceáni gyönyörű szigeten megmenti egyik modernkori szolgájának életét.

Imádság a mai napra
"Atyám, életem a Te kezedben van. Kérlek, használj engem addig, amíg úgy látod, hűségesen és hatékonyan tudlak szolgálni!"