12 MEGERŐSÍTŐ BIBLIAVERS, HOGY ÉPÍTSD HITEDET

A Biblia Isten igéje és tele van minden élethelyzetre szóló igazsággal, amivel az életben szembenézünk. Amíg a világ a karanténnal, lezárásokkal és a koronavírus járvány által okozott pánikkal küzd, Isten békét kínál. Igéje reménnyel és gyógyulással váltja fel a szorongást és a félelmet.

Jézus a "Békesség hercege" azoknak, akik engedik Őt irányítani az életüket. Ő békét kínál nyugtalan elménknek és szabadulást a félelmekből. Íme néhány nagyszerű bibliavers Isten erejéről, amellyel megszabadít minket a félelmeinkből – kezdjük Jézus János evangéliumában található szavaival:

János 14:27
"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek,
ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!"

Ézsaiás 41:10
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Pál levele a filippibeliekhez 4:6-7
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban."

Mózes V. könyve 31:8
"Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled.
Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!"

Amíg a világ a karanténnal, lezárásokkal és a koronavírus járvány által okozott pánikkal küzd, Isten békét kínál.

Zsoltárok könyve 27:1
"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"

Mózes II. könyve 14:13a
"De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok,
hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr!"

Józsué 1:9
"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.
Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."

Ézsaiás 41:13
"Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!"

Zsoltárok könyve 23:4
"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem."

Péter első levele 5:7
"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok."

Pál második levele Timóteushoz 1:7
"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."

Zsoltárok könyve 34:5
"Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem."

Igék Isten hatalmáról, amellyel megszabadít a csapásokból
A krónikák második könyve 7. fejezetének 13-14. verse csapások leírásával kezdődik és Isten földet meggyógyító és helyreállító erejének bemutatásával végződik:

"Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat."

A Zsoltárok könyve 91. fejezetének 1-7. verse egy klasszikus és gyakran idézett szakasz Isten védelméről azok számára, akik menedéket keresnek Mindenható Urunknál:

"Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el."

A Biblia és az asztrológia

Isten 10 nagyszerű tulajdonsága

Átformáló imádság