12 MEGERŐSÍTŐ BIBLIAVERS, HOGY ÉPÍTSD HITEDET

A Biblia Isten igéje és tele van minden élethelyzetre szóló igazsággal, amivel az életben szembenézünk. Amíg a világ a karanténnal, lezárásokkal és a koronavírus járvány által okozott pánikkal küzd, Isten békét kínál. Igéje reménnyel és gyógyulással váltja fel a szorongást és a félelmet.Jézus a "Békesség hercege" azoknak, akik engedik Őt irányítani az életüket. Ő békét kínál nyugtalan elménknek és szabadulást a félelmekből. Íme néhány nagyszerű bibliavers Isten erejéről, amellyel megszabadít minket a félelmeinkből – kezdjük Jézus János evangéliumában található szavaival:

János 14:27
"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek,
ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!"

Ézsaiás 41:10
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Pál levele a filippibeliekhez 4:6-7
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban."

Mózes V. könyve 31:8
"Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled.
Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!"

Amíg a világ a karanténnal, lezárásokkal és a koronavírus járvány által okozott pánikkal küzd, Isten békét kínál


Zsoltárok könyve 27:1
"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"

Mózes II. könyve 14:13a
"De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok,
hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr!"

Józsué 1:9
"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.
Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."

Ézsaiás 41:13
"Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!"

Zsoltárok könyve 23:4
"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem."

Péter első levele 5:7
"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok."

Pál második levele Timóteushoz 1:7
"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."

Zsoltárok könyve 34:5
"Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem."

Igék Isten hatalmáról, amellyel megszabadít a csapásokból
A krónikák második könyve 7. fejezetének 13-14. verse csapások leírásával kezdődik és Isten földet meggyógyító és helyreállító erejének bemutatásával végződik:

"Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat."

A Zsoltárok könyve 91. fejezetének 1-7. verse egy klasszikus és gyakran idézett szakasz Isten védelméről azok számára, akik menedéket keresnek Mindenható Urunknál:

"Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el."


Ezeket is ajánljuk


21 vigasztaló Ige gyász idejére

10 igevers, amely reményt ad a gyászolóknak

Ismerd meg jobban Istent!