20 IMA EGY ELFOGLALT NAPRA

Az ima elsődleges eszközünk az Istennel való kommunikációban, és csak Istentől van meg a kellő erőnk, képességünk és bölcsességünk, amire szükségünk van egy mozgalmas nap során.De ha ennyire elfoglaltak vagyunk, mikor van időnk imádkozni? A válaszom meglephet: Mindig. Nem kell mindent abbahagynunk ahhoz, hogy imádkozzunk. Inkább engedd, hogy ezek a rövid, egyszerű imák áthassák a gondolataidat, miközben napi feladataidat végzed – Istennel való beszélgetésed egy kísérőzenévé válik, megszínesítve átlagos napjaidat, és átformálva azokat egy rendkívül szép és jelentőségteljes nappá..

1. Köszönöm ezt a napot!
"Ez a nap az, melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!" (Zsoltárok 118:24)

Uram, köszömön ezt a napot. Köszönöm, hogy minden napunkat a kezedben tartod, és már előre tudsz mindenről, ami aznap történni fog velünk. Kérlek, járj előttem ma. Adj erőt a fáradtság közepette, és adj reményt ha csalódás vagy fájdalom érne. Szükségem van Rád Uram, minden órában szükségem van Rád. Átadom neked ezt a napot, bízva a Te kegyelmedben, erődben és irgalmasságodban.

2. Légy velem!
"Velem van az Úr, nem félek." (Zsoltárok 118:6)

Uram, légy velem. Már most eláraszt a napi teendők súlya, amikor arra gondolok, ami ma előttem áll. A frusztráltság máris elkezdett felszínre törni bennem, apró bosszantó dolgok formájában. Uram, ezt mind átadom Neked. Légy velem most. Szent Szellem, óvj meg saját magamtól – a haragra vagy türelmetlenségre való hajlamomtól. Segíts, hogy a Te szemeden keresztül lássam az életem, Atyám.

3. Olyan jó vagy!
"Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága." (1Krónika 16:34)

Uram, Te annyira jó vagy. Nincs benned sötétség, nincs fukarság, nincs keménység. Teljesen jó vagy és tudom jó vagy hozzám, még akkor is, ha kihívásokba vezetsz, hogy megpróbálj. Segíts, hogy minden eljövendő próbában a lehetőséget lássam arra, hogy hűségesen dicsérjelek.

"Uram, légy velem. Már most eláraszt a napi teendők súlya, amikor arra gondolok, ami ma előttem áll."


4. Adj erőt erre a napra!
"A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk." (Galátzia 6:9)

Uram adj erőt a mai napra. Fáradt vagyok, belefáradtam a saját bűnös természetemmel, ezzel a megtört világgal és annak minden megjelenő formájával folytatott harcba: a dugók, a sérülések és sértések, apró megpróbáltatások, melyek a szívemig hatolnak, és elvonják a figyelmemet Terólad. Erőre van szükségem ahhoz, hogy mindezeket kegyelemmel tudjam kezelni. Nélküled képtelen vagyok erre! Imádkozom, adj erőt, Uram!

5. Óvj meg!
"Ímé adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek." (Lukács 10:19)

Uram, óvj meg engem! Védj meg a sérülésektől és károktól, a betegségtől és a fájdalmat okozó szavaktól. Védj meg a Sátántól, és a kétségbeesésemre tett kísérleteitől. Óvj meg saját magamtól és attól, hogy a saját dicsőségemre munkálkodjak. Védj meg a saját bűneimtől, az irigységtől, a kapzsiságtól, kéjtől...te tudod mitől. Szükségem van a védelmedre, Uram! Köszönöm, hogy mindig megóvsz engem. Te vagy az én pajzsom, szárnyaid alatt van oltalmam. Köszönöm, Uram.

6. Köszönöm a munkát, amit szorgalmasan végezhetek!
"És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!" (Zsoltárok 90:17)

Uram, köszönöm a munkahelyemet. Köszönöm, hogy a munka, amit végzek fontos. Rendet teszek a káoszban. Jól végzem a dolgom és imádkozom, hogy ez áldás legyen számodra. Segíts, hogy meglássam a jót munkámban. Segíts meglátnom, hogyan lehetek áldás mások számára munkám során. Uram köszönöm, hogy segítesz nekem, hogy ilyen módon is gondoskodhatok a családomról. Segíts, hogy meg tudjak áldani másokat, mint ahogy Te is megáldottál engem. Mindenek felett pedig segíts, hogy jó sáfára legyek azoknak, amiket Tőled kaptam.

7. Uram, adj nekem megnyugvást!
"Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)

Uram, bevallom: kimerült vagyok. Nagyon, nagyon elfáradtam. Kimondhatatlanul szükségem van pihenésre. De lehetek őszinte? Még akkor is amikor pihenni próbálok, a szívem és elmém csakúgy zakatol. De Uram, tudom, hogy benned van az igazi nyugalom. A Te nyugalmad túlmutat az alváson – lecsillapítja a szívemet, megnyugtatja a szellemem, lecsendesíti a lelkemet. Uram, vágyom erre a nyugalomra. Kérlek, add nekem a nyugalmad! Átadom Neked ezeket a nyugtalanságot okozó terheket. Vedd el őket, és segíts átjutni rajtuk! Uram segíts, hogy megpihenhessek Benned.

8. Segíts szeretni!
"A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek." (Róma 12:9-10)

Uram, segíts úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Segíts, hogy szeresselek, és szeressem felebarátaimat. Ők mind a felebarátaim – barátok, család, munkatársak, szomszédok, közösségem, gyülekezetem. Segíts, hogy szeretni tudjam ezeket az embereket. Olyan könnyű szeretni az emberiséget, s lebecsülni a közvetlenül mellettünk élőket. Segíts, hogy a szeretetem belőled fakadjon. Segíts, hogy úgy tekintsek másokra, ahogy Te – szeretve.

9. Hadd lássalak!
"Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr." (Jeremiás 29:12-14)

Nyisd fel a szemem, hogy lássam jóságodat és töretlen szeretetedet, ó Uram! Adj szemeket, hogy lássam jóságodat. Tudom, hogy egész nap járhatok úgy, hogy tudomást sem veszek Rólad. Ezt most megbánom. Bocsáss meg, hogy úgy járok, hogy nem a láthatatlanra nézek. Nem akarok vak lenni. Segíts, hogy lássalak.

10. Tölts be örömmel!
"Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm és a ti örömetek beteljék."
(János 15:11)

Uram, Te vagy az öröm! Szeretem, hogy Te örömteli Isten vagy. Nem mindig gondolok bele, de Te az vagy. Uram, kérlek adj egy kis darabot ebből az örömből. Segíts, hogy meglássam az élet minden áldását, ami örömet és megbecsülést érdemel. Segíts, hogy a próbákban is meglássam az örömet, mivel tudom, hogy Te velem vagy, szeretsz és megtartasz. A próbák nehezek, de a te örömöd az én erősségem. Köszönöm, Uram.

11. Mutasd meg, hogy magasztaljalak!
"Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te és csodadolgokat művelsz; csak te vagy Isten egyedül!" (Zsoltárok 86:8-10)

Méltó vagy minden dicséretre és tiszteletre Uram! Mégsem dicsőítelek elégszer. Bűnöm foltot ejt rajtam, pedig én azt mondtam Benned vagyok. Annyira sajnálom, bocsáss meg, hogy nem adok neked kellő dicsőséget. Uram, segíts nekem, hogyan tudlak méltó módon felmagasztalni. Úgy gondolom, ezt azzal kéne kezdenem, hogy mindig elismerlek Téged, mindenben amit teszek. Dicsőíteni és örvendezni akarok Veled – segíts Atyám!

"Uram, adj nekem reménységet. Semmi másban nem találom meg csak Tebenned."


12. Adj nekem nagylelkű szívet!
"A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül." (Példabeszédek 11:25)

Uram, bár Te megáldasz engem, nekem mégis nehezemre esik megáldani másokat. Sajnálom – kérlek bocsáss meg nekem. Te olyan nagylelkű vagy velem – véget nem érő szereteted és mérhetetlen kegyelmed több, mint amit megérdemelnék. Köszönöm Uram! Segíts meglátni, hol lehetnék nagylelkűbb az időmmel, ajándékaimmal és pénzemmel. Segíts nekem örömmel adni.

13. Töröld el aggodalmaimat!
"Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek: nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" (János 14:27)

Uram, vedd el azokat a dolgokat, amik aggasztanak. Amiket most a lábaid elé helyezek, megnevezve, és a karjaidba teszem őket. Tudom, hogy nem semmisíthető meg a helyzet, de az aggodalmamat elveheted, és viselheted a terhemet. Uram, töltsd be elmémet igazságoddal, aggodalmam helyére tedd igazságodat, mert te jó vagy, velem vagy, és semmi nem választhat el Tőled.

14. Ments meg!
"Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket." (Zsoltárok 34:18)

Uram, ments meg. Ismered ezt a nehézséget, amivel szembe kell néznem. Folyamatosan követ engem – úgy érzem sosem tudok megszabadulni tőle. Segíts! Mint gyermeked, kérlek, Atyám lépj közbe és segíts! Adj nekem olyan bölcsességet, ami csak Tőled származhat. Adj bizonyosságot abban, hogy velem vagy. Segíts, hogy ezt a Te szemeddel lássam, és azt tegyem ami helyes.

15. Add, hogy a szavaim áldások legyenek!
"Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak." (Efézus 4:29)

Uram, bocsáss meg a nyelvemnek, hogy vele vétkezem ellened. Legyen szó pletykáról, negatív, hazug vagy durva beszédről – milyen gyakran vétkezem ezzel az apró kis testrészemmel. Nekem kell uralkodnom a nyelvemen, vagy az fog uralkodni rajtam. Uram, segíts, hogy buzdító szavakat használjak, és ez váljon szokásommá. A negatív beszédet le kell cserélnem pozitívra. Imádkozom, hogy a szavak melyek elhagyják ajkamat Téged dicsérjenek, mindig szelídség és kedvesség legyen a nyelvemen.

16. Bocsáss meg nekem és segíts, hogy én is meg tudjak bocsátani másoknak!
"Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok." (Máté 6:14)

Uram, először is a bocsánatodat kérem, tetteimért és gondolataimért. Tudom, hogy mielőtt kivehetném a tüskét felebarátaim szeméből, azelőtt a sajátomból kell kivennem a gerendát. Bocsáss meg nekem, Uram, és segíts megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Tudom, hogy csak akkor tudok teljesen megbocsátani, ha tudom, hogy milyen mértékben nyertem el bocsánatod. Köszönöm Uram, hogy nem ítélet, hanem kegyelem alatt élek. Segíts, hogy olyan teljes, őszinte és fenntartások nélküli irgalommal tudjak lenni mások felé, mint amilyennel Te is vagy felém.

17. Köszönöm, hogy vezetsz!
"Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek." (Jeremiás 29:11)

Uram, adj nekem reménységet. Semmi másban nem találom meg csak Tebenned. Még akkor is, amikor életem egyes területei kicsúsznak az irányításom alól, tudom hogy te mindent a kezedben tartasz. Könnyedén, egyszerűen mindent megtartasz, és tudom, hogy vigyázni fogsz rám. Tudom, hogy a terved jó, még akkor is, ha a próbák nehezek. Segíts, hogy át tudjam neked adni a vezetést, még akkor is ha ezt naponta többször meg kell tennem. Segíts, hogy át tudjam adni, és folyamatosan meg tudjam tenni. Ámen.

18. Taníts! Vezess! Mutasd meg mit tegyek!
"Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem."
(Zsoltárok 25:4-5)

Uram, szükségem van a bölcsességedre. Szükségem van az útmutatásodra. Miközben Igédet olvasom, segíts, hogy a helyükre kerüljenek a nehezen megérthető helyzetek darabkái. Adj útmutatást. Köszönöm, hogy megadod ezeket a te gyermekeidnek!

19. Tisztítsd meg az elmém!
"Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok." (Filippi 4:8)

Uram, még akkor is ha egy nap megállhatnám, hogy fizikailag ne vétkezzek – ó, hogy elárulnának az én gondolataim! Egy óra sem telik el anélkül, hogy vétkeznék ellened, különösen az aggódó, dühös gondolataimmal. Bocsáss meg nekem, Atyám. Tisztíts meg, tisztítsd meg az elmém. Vedd ki a gonoszt, és tölts be a Te szavaddal. Tölts meg az Igével, segíts hogy uralmat vegyen az elmémben, és lakozást vegyen a szívemben. Moss meg és megtisztulok, mert megígérted Uram – kérlek, tisztítsd meg az elmémet!

20. Köszönöm! Újra! Mindig!
"Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok."
(1Thessalonika 5:18)

Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy ma sem hagytál el, egy pillanatra sem. Tudom, hogy ha nem is érzem jelenlétedet, akkor is tisztában vagyok az igazsággal: Te mindig itt vagy mellettem, mindig itt vagy velem. Uram, amit ma meg kellett tennem nem tudtam volna megtenni nélküled. Minden sikerem a Te kegyelmedből van. Minden kudarcom arra tanít, hogy még jobban ragaszkodjam hozzád. Minden bánatom a karjaidba von. Minden örömöm áldásként árad másokra. Segíts Uram minden nap, hogy mindenek fölé helyezzelek. Jézus Krisztus drága nevében, Ámen.


Ezeket is ajánljuk


"Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.."

Ismerd meg jobban Istent!

10 példabeszéd, mely segít a mindennapi életben