TÁVOL ÉRZED ISTENT? ÍME 11 IGEVERS!

Kereszténynek lenni egy utazás, mely tele van mélységekkel és magaságokkal.De arra van elhívásunk, hogy hűségesek maradjunk Istenhez annak ellenére, hogy éppen min megyünk keresztül vagy hogy hogy érezzük magunkat. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodnunk kell Istenhez még olyankor is, amikor távolinak érezzük Őt magunktól.

De mit kell tennünk, amikor úgy tűnik, hogy nem halljuk meg Őt?

Íme 11 igevers, ami segítséget nyújt számunkra:

"Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat."
(Jakab levél 1:22)

"Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket."
(1. János 5:14)

"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat,
hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

(Máté 7:24)

"Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam;
szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe."

(Zsoltárok 18:6)

"Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait tartsátok meg,
és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok!"

(Mózes 5. könyve 13:4)

"Annakokáért amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani;
és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni."

(Lukács 12:3)

"Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek,
vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?"

(Galatea 3:5)

"Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem."

(Zsoltárok 25:4-5)

"Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik."

(Zsoltárok 37:4-5)

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet."

(Példabeszédek 3:5-6)

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.
Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben
és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős."
(2. Korinthus 12: 9-10)


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Válaszok ateistáknak

10 példabeszéd, mely segít a mindennapi életben

20 bibliai vers, ami emlékeztet minket a hálaadásra


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!