10 PÉLDABESZÉD, AMELY SEGÍT A MINDENNAPI ÉLETBEN

"Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei, bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére; okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére." (Példabeszédek 1:1-3)Ha már megtapasztaltad a példabeszédek csodálatos tanításait, és azokat hogyan lehet alkalmazni a mindennapi életre, akkor már nem vagy egyedül. A következőekben áttekintünk 10 példabeszédet, és azt, hogy azokat hogyan lehet felhasználni a mindennapi rohanó életünkben.

1. "Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!" (Példabeszédek 3:5)
Voltál már valaha olyan helyzetben, amikor úgy érezted, hogy Isten túl sokat kér tőled? Például megbocsátani annak az embernek, aki megbántott téged, pedig sajnálatot sem érdemelne meg. Vagy tisztelni a szüleidet, akik nem voltak ott, amikor pedig nagy szükséged lett volna rájuk. Vagy szeretni a házastársadat, aki pedig szeretetre sem méltó.

Ahelyett, hogy a körülményeidre tekintenél, próbáld követni az Ő útját, bízzál a hűségében, hogy Ő mindig a helyes irányba vezet, megvéd és gondoskodik rólad. És bízz abban, hogy Isten vezetésével gyümölcsöző életed lehet. A Zsoltár 18:30 biztossá teszi, hogy "Isten útja tökéletes! Az Örökkévaló szava megbízható!"

2. "Ne késlekedj jót tenni a rászorulóval, ha módod van rá, hogy adj!" (Példabeszédek 3:27)
Gondoltál már valaha arra, hogy valakivel valami jót cselekedj? Vagy hagytad, hogy sikeresen lebeszéljenek erről? Ez lehet csupán egy kedves szó, kisebb segítés, vagy pedig a másik kiszolgálása. Ha hallgattál mások tanácsára, és nem segítettél, akkor visszatartod a jót a körülötted levőktől.

"Az Örökkévaló Isten pajzsunk és napunk, kegyelme és dicsősége ragyog ránk! Nem tart vissza semmi jót azoktól, akik igazságosan élnek!" (Zsoltárok 84:11)

Ezenkívül a Szentírás arra buzdít téged, hogy "Adjatok, és akkor nektek is adni fognak! Bőségesen kaptok majd, többet, mint gondolnátok! Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni." (Lukács 6:38) Vonakodsz másoknak adni, amikor mások is visszatartják, amit neked akarnak adni. Gondolkodj azon, hogy legyél adakozó, amikor van rá lehetőséged.

3. "A megbízható tanú az igazságot, a hamis tanú pedig az igazságtalanságot erősíti."
(Példabeszédek 12:17)
Az utóbbi időben sok vita folyik az őszinte tanúságról. A Példabeszédek könyve emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire fontos az igazság, ha másokról beszélünk, hiszen az hatással lehet az emberekre. Megkísértett-e már valaha a hazugság lelke, mert féltél az őszinteség következményeitől? Vagy csak részleges igazságot mondtál el, mert így hasznos volt neked? Ha igen, ne feledd: "A hűséges tanú mindig igazat mond, de a hamis tanú hazudik." (Példabeszédek 14:5)

A mai kultúrában az igazság elmondásának a fontossága igen kevés. Az egymásra mutogatás viszont divatját éli. Fogadd el, hogy Isten komolyan veszi, amit másokról mondasz. A II. Mózes 20:16 versében kijelenti: "Ne tanúskodj hamisan senki ellen!"

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!"


4. "Aki vigyáz arra, hogy mit mond, megőrzi lelkét a bajtól, aki pedig meggondolatlanul beszél, az saját magát sodorja bajba." (Példabeszédek 13:3)
Ejtettél már ki szavakat gondolkodás nélkül? Szavakat, melyeket a stressz miatt, vagy egy heves pillanatban mondtál ki, de melyeket később megbántál, és mélyen sajnálod? Ha igen, akkor ismered a mondást: "A botok és kövek csontot törnek, de a szavak sose fájnak." ez nem igaz. A szavak sokszor helyrehozhatatlan károkat, fájdalmakat okozhatnak a kapcsolatokban, mely egy egész életen át elkísérhet.

"Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet!" (Zsoltárok 141:3) Tehát válogasd meg szavaidat abban a tudatban, hogy valódi erejük lehet. "Tanuljátok meg, szeretett testvéreim: mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg, mit beszél, s emellett ne legyen hirtelen haragú." (Jakab 1:19)

5. "Az ajándék megnyitja előtted a lehetőséget, és a hatalmasok elé juttat." (Példabeszédek 18:16)
Egy olyan kultúrában, ahol az emberek küzdenek a sikerért, és másokra taposva érik el az álmaikat, borzasztó elszomorító, és fárasztó lehet így a csúcsra érni. Ehelyett a Biblia arra buzdít, hogy bízz Istenben, aki kinyitja az ajtót, az ajándékok, és a talentum révén, amit neked adott. Hidd el, hogy megvalósítja a célját és akaratát az életedben.

Tehát ahelyett, hogy minden erőfeszítésedet a világi dolgokba fektetnéd, elismerések, jutalmak, inkább az I. Korinthus 9:25 sürgetésére figyelj, tűzd ki célodat, és érd el "örökké megmaradó koronádat." Hasonlóképpen a Máté 6:20 is arra utasít, hogy "Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!"

A 37. Zsoltár 4. verse is ösztönöz, hogy "Gyönyörködj az Örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit!" Ahelyett, hogy követnéd a világ sikerképletét, bízz Istenben, hogy mutathassa számodra a legjobb utat, és támogathasson mindenben.

6. "Ne állj bosszút magadért, inkább várj, amíg az Örökkévaló megfizet!" (Példabeszédek 20:22)
Amikor valaki megsért, természetes érzés, hogy azonnal vissza akarjuk neki fizetni. De Isten szelíden inti felénk: "Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló." (Római levél 12:19) Sajnos azonban egyre több az olyan ember, akik maguk akarnak bosszút állni. Például munkatárs, házastárs. De a Biblia viszont kimondja: "Senki a gonosz dolgokat ne viszonozza gonoszsággal, hanem mindig a jóra törekedjetek! De ne csak egymás között, hanem mindenkivel szemben így viselkedjetek!" (I.Tesszalonika 5:15)

"Ha dicsekedni akar, hát azzal dicsekedjen, hogy igazán ismer engem, tudja, hogy én vagyok az Örökkévaló, aki hűséges szeretettel, igaz ítélettel, igazságosan kormányozom a föld lakóit, mert ezekben telik kedvem" - mondja az Örökkévaló." (Jeremiás 9:24)

7. "Neveld a gyermekedet hozzá illő módon, s akkor még idős korában sem tér el tanításodtól." (Példabeszédek 22:6)
Ha úgy gondolod, hogy hagyod a gyermekeidet, hadd éljenek, hadd csináljanak, amit csak akarnak, akkor az ki fog hatni az egész életükre. Ha nem mutatod meg nekik, hogy melyik a helyes út, akkor rengeteg ember félre fogja vezetni, ki fogja használni őket. Amit a felnőtt gyermekeidnek tanítasz, az az életük hátralevő részében hatással lehet rájuk, befolyásolhatja őket. Tudván ezt, Isten kéri, hogy vezessük hozzá a gyermekeinket. A Példabeszédek 23:24 verse szerint:

"Milyen boldog az igazságszerető gyermek apja, s mennyi öröme telik az apának bölcs gyermekében!" Ha gyermekeidet Istenhez vezeted, de ők később elfordulnak Istentől, ne ess kétségbe. Isten biztosítja, hogy amit tanítottál nekik, nem fogják elfelejteni.

8. "Ne irigyeld a bűnösöket, de mindig teljes szívedből tiszteld és féld az Örökkévalót!"
(Példabeszéde 23:17)
Könnyű megismerni a legújabb trendeket, csodálni a hírességeket, és példaképként követni őket. Azonban jó meglesni az életfilozófiájukat, életmódjukat, hogy mégis kiket is szeretünk annyira. Ha kétségeid támadnának a hírességeid miatt, csak olvass bele a Bibliába, hogy mit mondd erről vagy arról a tevékenységről, filozófiáról maga Isten.

A Titusz 2:12-ben lehet olvasni, hogy "Ez a kegyelem arra nevel bennünket, hogy forduljunk el az istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól, és hogy mértékletesen, bölcsen, igazságosan és istenfélelemmel éljünk ebben a jelenlegi világban." Tehát tedd Isten szavát az első helyre, és inkább azt kövesd.

9. "A gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek." (Példabeszédek 28:5)
Ha nem érted, hogy az emberek a mai világban hogyan tudják megtenni ezt a sok borzalmas gonosz dolgot, a Biblia azt mondja, hogy ez azért van, mert eltorzultak az igazság megértésére. Míg a keresztényeknek ott a Szentlélek, aki megmutatja az igazságot, a János 14:17 pedig elmagyarázza, hogy a világ nem ismeri Őt.

Mivel nem ismerik őt, a Szentírás világosan elmondja, hogy "Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten Lelkétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szentlélek segítségével lehet megismerni."

Isten megismerésével tudjuk, hogy mi a helyes, és ha a lélek benned él, hogy kinyilatkoztassa az igazságot. Az I. János 2:27 elmondja, hogy a benned élő Szentlélek megtanítja, hogy mi az igaz. Tehát, ahelyett, hogy kritizálnál másokat, mert nem értették meg, hogy hogyan kell helyesen választani, inkább mondd el neki az evangéliumot, imádkozz érte, hogy kapcsolatba kerülhessen Istennel. Ahol átalakulhat szíve és elméje, és megváltozhat az élete.

10. "Aki az igazakat gonosz útra csábítja, maga esik verembe, a feddhetetlenek pedig öröklik a jót." (Példabeszédek 28:10)
Előfordult-e már veled olyan, hogy valaki megpróbált meggyőzni, rávenni, vagy megvetni téged bizonyos tevékenységekben való részvételben? Időnként sajnos az emberek nevetségessé tehetik mások szokásait, tevékenységeit, vagy gúnyolódhatnak a választásaikról, hogy meggyőzzék őket, hogy csatlakozzanak hozzájuk.

A Példabeszédek 12:26 szerint "Az igazságszerető ember útbaigazítja társát, de az istentelen másokat is rossz útra visz." Ne feledd, hogy egyesek azt szeretnék, hogy keveredj te is bele, mert ők csak így érzik magukat jól. Mint a mondás: "A baj nem jár egyedül." Ezt mondta Jézus a tanítványainak: "Elkerülhetetlen, hogy történjenek olyan dolgok, amelyek miatt egyesek elveszítik a hitüket. De jaj annak, aki miatt ilyesmi történik!" (Lukács 17:1) Gondold meg, hogy rajtuk keresztül dolgozik az ellenség, és megpróbálja elrabolni a szívedet, mikor pedig Isten olyan csodálatos dolgokat szeretne neked ajándékozni. Az I János 3:7 arra figyelmeztet, hogy senki se tévesszen meg téged. "Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket! Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben!" (Filippi 2:3) "Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse!" (Filippi 2:4)


Ezeket is ajánljuk


15 érzelmileg gyógyító igevers megsebzetteknek

9 egyszerű ima, hogy helyreállítsd megfáradt szívedet

"Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.."


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Ha már megtapasztaltad a példabeszédek csodálatos tanításait, és azokat hogyan lehet alkalmazni a...

Közzétette: Nicelife2023. március 3., péntek