ISTEN VÁLASZAI SZÁMODRA

A Szentírás világos megoldást ad kérdéseinkre, aggodalmainkra is.
Istennek mindenre van pozitív válasza.Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges.

"Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." (Lukács 18,27)

Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked.

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. "Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."(Máté 11,28-30)

Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13,34)

Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez.

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2 Kor. 12,9)

"Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan,
és megdicsőítem őt."
(Zsolt. 91,15)

Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet.

"Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Péld. 3,5-6)

"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."


Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni.

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil. 4,13)

Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok.

"Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre."
(2 Kor. 9,8)

Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri.

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak,
akiket elhatározása szerint elhívott."
(Róma 8,28)

Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked.

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő:
megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."
(1 János 1,9)

"Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak."
(Róma 8,1)

Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet.

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban." (Fil. 4,19)

Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked.

"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."
(2 Tim. 1,7)

Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat Rám.

"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1 Péter 5,7)

Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint.

"Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől?" (Róma 2,3)

Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked.

"Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik." (Péld. 2,6)

"Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá." (1 Kor. 1,30)

Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged.

"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." (Zsid. 13,5)


Ezeket is ajánljuk


Félreértett bibliaversek

10 ima, melyet Isten mindig megválaszol

17 szorongás elleni Igevers, ami visszaveri Sátán próbálkozásait