JÉZUS MINDENT KIFIZETETT

10 szentírási részlet, amely megmutatja, hogy úszunk a kegyelmekben.

"Jézus mindent kifizetett, mindent amivel tartozom Neki, a bűnöm vörös foltot hagyott hátra, de Ő azt hófehérre mosta." Már valószínűleg ismered a "Jesus paid it all" című dicsőítő dalt. Eredetileg egy himnusz, melyet a dicsőítő művész, Kristian Stanfill dolgozott fel egy pár kortárs fordulatot belecsempészve a 2000-es évek elején. Azt hiszem ez a valaha létezett egyik kedvenc dicsőítő énekem.

Van valami gyönyörű és tiszta a régi típusú himnuszok egyszerűségében és üzenetében. És rá még jön Stanfill kortárs átalakítása, melynek ereje csak még inkább arra ösztönöz, hogy emeld fel a kezeidet és dicsőítsd az Urat. "Oh, áldom azt, aki megfizette tartozásaim, és aki ezt az életet kiemelte a halálból.." A szívem eléggé ki akart ugrani a helyéről, miközben ezt a sort leírtam..

Mi egy leírhatatlan Istent szolgálunk, aki valóban szeret minket. És bár ezek a dicsőítő énekek és régi típusú himnuszok segítenek Istennek adnunk minden dicsőséget, az Írás az, amely igazán emlékeztet minket a tényre, hogy Jézus tényleg mindent kifizetett. Jézus mindent kifizetett:

10 szentírási részlet, amely megmutatja, hogy úszunk a kegyelmekben.

"Mert kegyelemből üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka: nem tettek által, hogy senki se dicsekedjék."

1. Rómaibeliekhez írt levél 5:8
"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk."

2. János első levele 2:1-2
"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is."

3. Zsidók 1:3
"S aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban."

4. Ézsaiás 1:18
"Jöjjetek, és szálljunk perbe! – mondja az Úr – Ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; ha vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú."

5. 1 Péter 2:24
"Aki a mi bűneinket maga hordozta testében a fán, hogy a bűnöknek meghalva igaz életet éljünk;
az ő sebe által gyógyultatok meg."

6. Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9
"Mert kegyelemből üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka:
nem tettek által, hogy senki se dicsekedjék."

7. János 3:16
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

8. János első levele 1:7
"Ha azonban világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."

9. Ézsaiás 53:5
"De őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze;
a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg."

10. Zsidókhoz írt levél 10:14
"Mert egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette a megszentelteket."

10 igevers a szeretetben járás fontosságáról

20 bibliai vers, ami emlékeztet minket a hálaadásra

Mi atyánk, ki vagy a mennyekben..