A NEM MEGFELELŐ IMÁDSÁG HELYREÁLLÍTÁSA

A Szentírás sokszor hangsúlyozza az imádság fontosságát az Istennel való kapcsolatunkban. Ha növekedni akarunk, akkor kommunikálnunk kell Vele.Viszont az imádság nem egy olyan dolog, amit nap végén kipipálunk, hogy ez is megvolt, és nem is egy automata gépezet. Ha valóban éhezünk Isten után és valóban meg akarjuk Őt ismerni, akkor érezni fogjuk a vágyat arra, hogy fohászkodjunk Hozzá – és nem kényszerből tesszük majd.

A keresztényeknek nem okoz problémát az imádság, mégis néha van olyan időszak, amikor bonyolultnak érezzük, elkomplikáljuk, és így elveszti a lényegét. Mindenkivel megtörténik ez, és néha emlékeztetnünk kell magunkat, hogy az imádság milyen egyszerű. Jézus is erre tanította a hétköznapi embereket a Máté 6. fejezetének 9-13. verseiben.

Bemutatunk 5 módot arra, hogyan ronthatjuk el az imádkozást, és azt is, hogyan tehetjük jóvá:

1. Nem az Ő akarata szerint kérünk
Isten akarata jó, kellemes és tökéletes számunkra, a mi akaratunk viszont korlátolt és helytelen, emiatt elég nevetséges ahogy probáljuk Istent meggyőzni arról, hogy mi mit akarunk, pedig lehet, hogy Isten valami jobbat akar nekünk. Ez csak bonyolítja az imaéletünket és gátol a növekedésben.

"És ez az a bizodalom, a mellyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az õ akarata szerint,
meghallgat minket."
(1 János 5:14)

2. Azt gondoljuk, hogy a válaszok a hűségünktől függnek
Az egyetlen ok ami miatt bizalommal fordulhatunk Istenhez az az, amit Jézus tett értünk. Az Ő áldozata a kereszten lett az örökös híd, amelyen bárki át tud menni hit által. Ha azt hisszük, hogy jogunk van Istenhez fohászkodni, csak mert mi úgy akarjuk, az eltávolít minket Istentől.

Egyetlen út vezet az Atyához, és ez Jézus Krisztus.

3. Nem az Ige vezet
Az egyik legrosszabb alapja az imáinknak az érzéseink, a logikánk vagy a vágyaink. Habár önmagukban semmi rossz nincs ezekben, ha a Szentírás alapján imádkozunk, akkor összhangba tudjuk hozni őket Isten akaratával és le tudjuk szűrni a felesleges dolgokat számunkra. A Biblia szabályokat, ígéreteket és elveket tartalmaz, melyek segítenek nekünk a növekedésben és az Istennel való kommunikálásban. Ezt Jézus maga is megmutatta nekünk az Úr imájában, és a Zsoltárok is egy gyönyörű erőforrás akkor, amikor nehezünkre esik az ima és a dicsőítés.

4. Nem imádkozunk rendszeresen
1 Thesszalonika 5:17 arra buzdít minket, hogy "szüntelenül imádkozzunk". Csakúgy, mint minden kapcsolat aligha mélyül el a rendszeres kapcsolattartás nélkül; az Istennel való kapcsolatunk sem növekedik csak akkor, ha rendszeresen beszélünk Vele. Nem az idő hossza az, ami számít, hanem a következetesség és az, ahogyan közeledünk Istenhez.

5. Elveszítjük a figyelmet
Annyi minden elvonja a figyelmünket az imától: közösségi hálózatok, más emberek, az aggodalmak. Ezért imádkozott Jézus gyakran egyedül. Tanulhatunk az Ő imádkozási szokásából, ahogy elvonul, hogy semmi ne vonja el a figyelmét.


Ezeket is ajánljuk


9 bibliavers nehéz időkre

"Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.."

21 vigasztaló Ige gyász idejére


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Az imádság nem egy olyan dolog, amit nap végén kipipálunk, hogy ez is megvolt, és nem is egy automata...

Közzétette: Nicelife2022. október 28., péntek