BIBLIAI ABC

Egy-egy találó bibliai idézet az ABC minden betűjére.A
Küszködsz a hívő életedben?
"…adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek." (Róm 6,13)

Á
A nyelveddel van problémád?
"Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a szám." (Zsolt 34,2)

B
Vonakodsz szolgálni?
"…bátran szólják Isten Igéjét." (Fil 1,14)

CS
Zaklatott vagy?
"…csendes vizekhez vezet engem." (Zsolt 23,2)

D
Legyőzve érzed magad?
"De hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…" (2Kor 2,14)

E
Emlékszel a kudarcokra?
"…egyet cselekszem: ami mögöttem van, azt elfelejtve … futok egyenest a cél felé…." (Fil 3,14)

É
Kétségbe vonod az Igét?
"Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, Igédben reménykedem." (Zsolt 119,147)

F
Szükségben vagy?
"Fordítsd felém füledet, és segíts meg!" (Zsolt 71,2)

GY
Lehangolt vagy?
"…győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézs 41,10)

H
Rosszkedvű vagy?
"Hálát adok a Krisztus Jézusnak, … aki megerősített engem…" (1Tim 1,12)

I
Bánatos vagy?
"…igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem." (Zsolt 51,16)

J
Lusta vagy és nem kezdeményező?
"…jó cselekedetre törekszik." (Tit 2,14)

K
Elcsüggedtél?
"Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben … mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."
(2Kor 12,10)

L
Gyötör a Sátán?
"Legyőzték őt (a Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével." (Jel 12,11)

M
Nehézséged van?
"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1Pt 5,7)

N
Nincs bizodalmad?
"Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül." (Zsolt 86,10)

O
Akadályok állnak előtted?
"Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!." (Zsolt 91,2)

Ö
Rosszak a körülményeid?
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek." (Fil 4,4)

P
Kételkedő a szíved?
"Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt." (Zsolt 78,38)

R
Ingadozik a hited?
"… a reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett." (Zsid 10,23)

S
Aggodalmaskodsz?
"Semmiért se aggódjatok … mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt." (Fil 4,6)

SZ
Rossz a vérmérsékleted?
"A szeretet … nem gerjed haragra…" (1Kor 13,5)

T
Úgy érzed, lefelé süllyedsz?
"Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…" (1Pt 1,5)

Ú
Gyenge vagy?
"… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!" (Neh 8,10)

V
Tehetetlennek érzed magad?
"…van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4,13)

Z
Úgy érzed, Isten hallgat?
"…zörgessetek, és megnyittatik nektek" (Lk 11,9)