AMI ÁTSEGÍT A NAPON

Íme öt olyan Biblia vers, amely átsegít a mindennapokon.

Szeresd az ellenségedet is!
"Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak." (Máté 5:44)

Mindenre, tényleg mindenre.
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Filippi 4:13)

Ha segítségedre van szükséged, hogy átvészeld a napot.

Isten veled van!
"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz." (Józsué 1:9)

Dolgozz alázattal, és odaszántan
"Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek." (Efézus 6:6-7)

Istené a dicsőség
"Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!"
(1 Korinthus 10:31)

A sátán képére formált ember

"Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.."

A mennybe vezető út