ISTENI HÍVÓSZÁMOK

Az alábbiakban arra bíztatunk, nyisd ki a Bibliádat.
Íme egy-egy bátorító fejezet, mely a legjobbkor jöhet!Ha szomorú vagy
János evangéliuma 14. fejezete: Jézus az út az Atyához.
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!" (részlet)

Ha valaki cserben hagy
27. Zsoltár: Békesség Istennél.
"Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak!" (részlet)

Ha termékenyebb szeretnél lenni
János evangéliuma 15. fejezete: Az igazi szőlőtő.
"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek,
akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek."
(részlet)

Ha bűnt követtél el
51. Zsoltár: Bűnbánat és megújulás.
"Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!" (részlet)

Ha aggódsz valami miatt
Máté evangélima 6:19-34: Az igazi kincs, Isten gondviselése.
"Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek." (részlet)

Ha veszélyben vagy
91. Zsoltár: Az Úr biztos menedék.
"Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (részlet)

Amikor Istent távolinak érzed
139. Zsoltár: Isten mindenütt jelen van.
"Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!" (részlet)

Ha hitednek erősítésre van szüksége
Zsidókhoz írt 11. levél: A hit és példaképei a világ teremtése óta.
"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul,
annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik."
(részlet)

Ha magányos vagy
23. Zsoltár: A jó pásztor.
"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy." (részlet)

Ha keserű és kritikus lettél
Korinthusbeliekhez írt 1. levél: A szeretet.
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom."
(részlet)

Ha szeretnél megnyugodni
Máté evangéliuma 11:15-20: Jézus hálaadása és hívó szava.
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek."
(részlet)

Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél
90. Zsoltár: Az örökkévaló Isten és a mulandó ember.
"Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!" (részlet)

Ha honvágyad van
121. Zsoltár: Izráel védelmezője.
"Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől." (részlet)

Ha imáid gyengék és önzőek
67. Zsoltár: Isten áldásai.
"Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját!" (részlet)

Ha bátorításra van szükséged
Józsué 1. fejezete: Isten parancsa és ígérete Józsuénak.
"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.
Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."
(részlet)

Ha depresszióba estél
27. Zsoltár: Békesség Istennél.
"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék?" (részlet)

Ha elvesztetted bizalmadat az emberekben
Korinthusbeliekhez írt 1. levél: A szeretet.
"A szeretet soha el nem múlik." (részlet)

Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek
János evangéliuma 15. fejezete: Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben.
"Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket." (részlet)

Ha elcsüggedtél a munkában
126. Zsoltár: Az Úr nagy tetteinek dicsérete.
"Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk." (részlet)


Ezeket is ajánljuk


A legkedveltebb bibliai könyvek

9 egyszerű ima, hogy helyreállítsd megfáradt szívedet

Bibliai abc


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Az alábbiakban arra biztatunk, nyisd ki a Bibliádat. Íme egy-egy bátorító fejezet, mely a legjobbkor jöhet!

Közzétette: Nicelife2022. július 27., szerda