10 IGEVERS A FÉLELEMRŐL

Félelem. Ez az ellenségünk egyik leggyakoribb eszköze ellenünk. Aggodalom, idegesség, félelem. Nagyon hamar sötét felhőként telepedhet az életünk minden területére, befolyásolva a tettünket és a döntésünket is.Annyi sokféle őrült dolog vesz minket körül; háború, konfliktus, üldözés, kegyetlenség, bűnözés, természeti katasztrófa, terrorizmus, gazdasági bizonytalanság, munkanélküliség, válás, betegség, halál. Aggódunk a gyermekeink jövője, a családunk, az anyagi helyzetünk és a biztonságunk miatt. És még mennyi minden van, amiért aggódhatunk, amitől félhetünk! A valóság azonban azt mutatja, sokkal több dologtól félünk, mint amitől valójában kellene, mint ami ténylegesen megtörténik.

Évekig éltem a félelmemmel és az aggodalmammal harcolva. Aztán idővel megértettem, hogy egy dolog vagy esemény, ami miatt egyszer olyan nagyon aggódtam, később már nem ugyanúgy hatott rám.

Olvastam az élet, az igazság szavait.

Elmerültem azokban, újra és újra, hangosan mondtam ki az ima szavait. Egészen addig, amíg képes nem lettem ezeket rögzíteni az elmémben azok helyett, amelyekkel annyit harcoltam. Semmi mágikus dolog nincs ezekben a szavakban és versekben, de erő van azokban, mert Isten szavai.

"Ne félj, mert én veled vagyok! Ne tekingess semerre, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek és megsegítelek, s támogatlak téged a szabadító jobbommal." (Ésa 41:10)

"A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben." (1 Ján 4:18)

 

Semmi mágikus dolog nincs ezekben a versekben, de erő van bennünk, mert ezek Isten szavai


"Bármilyen nagy fájdalmam volt a szívemben, a vigasztalásod felvidított engem." (Zsolt 94:19)

"Hiszen Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét." (2Tim 1:7)

"Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. A vessződ és a pásztorbotod megvigasztal engem." (Zsolt 23:4)

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti!" (Péld 12:25)

"Ne aggódjatok tehát a holnapért, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja."
(Mt 6:34)

"Alázkodjatok meg tehát Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
Bízzátok rá mindenféle aggodalmatokat, mert gondja van rátok."
(1 Pét 5:6-7)

"Mondjátok a remegő szívűeknek. Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, itt a ti Istenetek!
Eljön a bosszú, Isten megtorlása, Ő jön el, és megszabadít titeket."
(Ésa 35:4)

"Mert mindnyájan látták Őt, és zavarba estek. De Ő mindjárt megszólította őket, és ezt mondta nekik. 'Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!' " (Márk 6,50)

Isten nagyobb. Ő megadja nekünk az erőt, hogy bátran, félelem nélkül éljünk ebben a világban, amikor annyi minden vesz minket körül, azt sugallva, hogy féljünk.

Az Ő igazsága erős, és a lelkünk legmélyéig hat.

És az a félelem, ami a gondolatunkban van? Add át neki, újra és újra! Helyettesítsd ezeket a félelmetes gondolatokat az Ő igazságával, az Ő szavaival! Nyugodtan fogsz aludni éjszaka. Ő tudja, mire van szükséged, és be fog takarni.


Ezeket is ajánljuk


Imádkozzunk anélkül, hogy korlátoznánk Istent!

9 bibliavers nehéz időkre

26 bibliavers nőknek


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Annyi sokféle őrült dolog vesz minket körül; háború, konfliktus, üldözés, kegyetlenség, bűnözés,...

Közzétette: Nicelife2022. október 20., csütörtök