10 BIBLIAI KÖNYV, AMIT KEVÉSSZER OLVASNAK A KERESZTÉNYEK

Ahogy felnőttem, a Bibliát mindig meglehetősen unalmasnak tartottam. Azok a népszerű történetek felkeltették az érdeklődésemet, amikor tanultam azokat: Ádám és Éva, Káin és Ábel, Noé és a Bárka. Természetesen, ahogy előre haladunk az Új Szövetség felé, ahol megtudhatjuk, hogy Jézus megszületett egy jászolban, Betlehemben, egy Mária nevű szűz nőtől, csak azért, hogy meghaljon a kereszten miértünk, és megmentsen minket az örök pusztulástól.Valljuk be, hogy vannak olyan könyvek, amelyeket jobb olvasni, mint másokat, igaz?
Amikor azonban elkezdtem elmélyíteni a hitemet azáltal, hogy a Szentírás mélységeit kutattam, rájöttem, hogy a Biblia élő és sokkal több van benne, mint azt valaha is elképzeltem. "Isten igéje élő és ható" (Zsidók 4:12). Ez a könyv lehetséges, hogy több, mint 2.700 éves, de az üzenete időtlen. Minél többet tanulmányozzuk, annál inkább Isten szava elkezd belemélyedni abba, hogy mi kik vagyunk. Isten minden könyvet, még az úgynevezett "unalmas könyveket" is, okkal helyezte a Bibliába. Nincs olyan része a Bibliának, amit Isten nem akarja, hogy tanulmányozd és elmélkedj azon.

A keresztények sok könyvet, fejezetet, és verset figyelmen kívül hagynak a Bibliában.
Valójában, itt van 10 Bibliai könyv, amelyeket legtöbb keresztény kevésszer olvas, azonban meg kéne fontolni, hogy olvassa azokat. Engedjük, hogy ezek a kevésbé népszerű könyvek új módon szóljanak ma a szívünkbe. Kérd az Urat, hogy nyissa meg a szemedet és a szívedet, ahogyan kinyilatkoztatja azt a célját, hogy miért helyezte ezeket a könyveket a Bibliába.

1. A Krónikák - Isten hűséges az ígéreteihez
A Krónikákat gyakran kihagyják, mivel hosszú történet. Leírja Izrael teljes történelmének nemzetét – uralkodóit, háborúit, vallási eseményeit, gazdasági ciklusait, és az emberiség kezdetével kezdődik. Még a Krónikák legeleje is névlistával kezdődik, és a nevek nemzetségtáblázata kilenc fejezeten át tart. Nem csoda, hogy ezt a könyvet gyakran figyelmen kívül hagyják.

De ha még tovább olvasod, van egy gyönyörű téma Isten hűségéről, amely be van szőve az 1. és a 2. Krónikákban. Ez elmondja nekünk Isten szövetségének történetét Dáviddal és az ő népével.

A Krónikák olvasása reményt adhat, ahogyan ez emlékeztet téged ma arra, hogy amikor még háború és a körülöttünk lévő dolgok nem tűnnek ígéretesnek, Isten ígéretei soha ne vallanak kudarcot. Ő hűséges. Engedelmességünk az, hogy rá fókuszáljunk. Amikor az emberek hite elkezd hanyatlani a 2 Krónikák 10:11-ben, akkor az emberek azt mondják, hogy "Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk." Isten megtartotta ígéreteit, és emlékeztette a népét a 20. fejezet 20. versében, hogy "Higgyetek Istenetekben, az Úrban és megmaradtok!"

Isten minden könyvet, még az úgynevezett "unalmas könyveket" is, okkal helyezte a Bibliába


2. Nehémiás - Isten harcolni fog érted
70 év száműzetés után, a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, de maga a város romokban hevert. Nehémiás azt a feladatot és célt tűz ki a népnek, hogy újraépítsék a falakat. Nehémiás nem csak egy vezető, hanem imádkozó ember is. A leghosszabb imádság, ami le van írva a Bibliában, a Nehémiás 9-ben található.

Ezt a könyvet el kell olvasni, mert valójában valami szellemi csata folyik benne, amelyből tanulhatunk - ugyanaz a lelki csata, amelyet a mindennapjainkban vívunk. Ez egy emlékeztető arra, hogy Isten ugyanúgy harcol értünk, mint tette azt Nehémiásért.

Nehémiás felhívta ellenségeinek figyelmét, Szanballat és Tóbijjá, akik "nagyon rosszallották" (Nehémiás 2:10), amikor Nehémiás elkezdte újraépíteni Jeruzsálem falait. Különféle stratégiákat alkalmaztak, hogy eltereljék Nehémiás figyelmét a feladattól. Ezek a stratégiák ugyanazok, amelyeket az ellenség ma is használ. Ugyanakkor, Nehémiáshoz hasonlóan, mi is építhetjük saját ellenstratégiánkat az ellenség ellen, aki megpróbál elterelni minket a célunktól. Legyél bátor, ahogy a Nehémiás 4:14-et olvasod "Istenünk harcol értünk!" A mi oldalunkon van a legnagyobb vezető és harcos, és ez a könyv emlékeztet erre az igazságra.

3. Habakuk - Amikor Isten csendben van
A Biblia e könyve olyan időszerű a világjárványban, amelyben jelenleg élünk. Gyakran azon tűnődünk, hogy Isten miért nem tesz valamit, miért van csendben.

Habakuknak ugyanazok a kérdései voltak, mint amikor zavart volt a babiloniak általi pusztítás miatt, és hite megingott. A könyv azzal kezdődik, hogy Habakuk azt mondja "Meddig kell még kiáltanom Uram, miért nem hallgatsz meg?" (Habakuk 1:2). Megtanulta, hogy az, aki a hitét a hűséges Istenbe veti, az a végsőkig kitart. (Habakuk 2:4). Habakuk őszinte kétségekkel küzdő ember volt, és ez a könyv bátorító annak tudatában, hogy miközben továbbra is Istenre várunk, ez az Isten a mi javunkra dolgozik, még a várakozásban és a csendben is.

4. Malakiás - Isten szeretete a népe iránt
Malakiás könyvében Isten népe lelki fásultságban volt, és félszívvel volt elkötelezett. Malakiás emlékezteti az embereket Isten szeretetére, hűtlenségük ellenére. Malakiásban, amit olvasunk, bátorítanak arra, hogy egyszerűen csak vissza kell térnünk az Atyánkhoz, és Ő nyitott, szerető karokkal vár minket.

Egy ígéretet tanít nekünk, mégpedig, hogy "Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, … Az én tulajdonom lesznek … Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához." (Malakiás 3:16-18). Isten éppúgy akarja a teljes szívünket, ahogyan azoknak az embereknek a szívét is akarta, amikor ezt a könyvet megírták. Ő szeret minket annak ellenére is, hogy nem járunk vele.

5. Júdás - Isten szeretetében közel maradni
Júdás könyvének csak egy fejezete van, de hatalmas üzenetet tartalmaz. Ez egy másik időszerű üzenet annak a világnak, amelyben ma élünk. Vezetők és információs cikkek vesznek körül, amelyek minden nap túláradnak a postaládánkban és a tv-ben minden nap, a saját módjuk szerint járókkal, istentelek vágyaikkal.

Ez a Bibliai könyv olyan biztatást jelent, hogy amikor mások istentelensége és hazugsága támad minket, mi még akkor is tudunk Istennel élni. Bátorítsuk egymást, hogy "épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát" (Júdás 1:20-21).

6. Jóel - A megtérés szépsége
Jóel egy rövid könyv a Bibliában, amely a bűnbánatról és a helyreállításról szól. Megtérésünk révén Isten helyreállít minket. Nem számít, milyen messzire távolodtunk el, vagy milyen bűnt követtünk el. Ahogyan az Úr helyreállította a földet, és kiöntötte a Lelkét Jóel könyvében, ugyanezt megteszi velünk is.

A bűnbánatunk szépsége az, hogy Isten teljessé tesz minket, majd meg akar áldani minket. Jóel könyvének vége gyönyörű áldással zárul azoknak az embereknek, akik bűnbánatot tartottak, mivel azt mondja "must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz." (Jóel 4:18) Oh, a bűnbánatunk szépsége!

A bűnbánatunk szépsége az, hogy Isten teljessé tesz minket, majd meg akar áldani minket


7. Jelenések - Remény a jelenlegi körülményeinkben
Ez a könyv meglepetést lehet a sorban, hogy a keresztények kevésszer olvassák, mivel ez egy jól ismert könyv. De sokan távol maradnak a Jelenések könyvétől, mivel ez félelemet kelt, mivel a végidőkről beszél és olyan dolgokról, amik a jövőben bekövetkező dolgokról beszél. Legtöbbünk távol marad attól, hogy ilyen félelmetes dolgokról olvassunk, amelyek előttünk állnak.

Amikor valóban végigolvasod ezt a könyvet, láthatod, hogy ez a könyv gyakrabban több reményt ad, mint félelmet. Ez egy emlékeztető arra, hogy azok a szörnyű napok és körülmények, amelyek ma tapasztalunk, egy nap elmúlnak. A Jelenések 21:4 azt írja, hogy "Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

A Jelenések könyve tele van reményekkel, és a királyság perspektíváját tartja szem előtt. Emlékeztet minket arra, hogy amit most tapasztalunk, annak célja van, és nem tart örökké. A fájdalom nem örök. A fájdalom, a sírás, a halál, egyik sem fog örökké tartani. Mivel az Urunk visszajön értünk, és az a nap dicsőséges lesz minden szempontból, ahogy látjuk őt "íme, egy fehér ló, és aki rajta ül."
(Jelenések 19:11-16)

8. Haggeus - Isten megnyugvása
Könnyű elfelejtenünk a célunkat, elfelejteni Isten hűségét. Stagnáló életmódot folytatunk nap mint nap ugyanabban a hétköznapi rutinban. A száműzetésből visszatérő zsidóknak szüksége volt megnyugtatásra, hogy ők még mindig Isten népe és még mindig szövetségben vannak vele.

Haggeus könyve egy emlékeztető számunkra, hogy lehetünk lusták és néha szükségünk van megnyugtatásra, hogy azon az úton járunk, amelyet Isten nekünk szánt. Haggeus Isten világos szavával szólította meg az embereket – hogy fejezzék be azt, amit elkezdtek, és folytassák a templom újjáépítését. Haggeus arra bíztatta őket, hogy haladjanak tovább, és az Úr megnyugtatásával emlékeztette őket arra, hogy "Én veletek vagyok!" (Haggeus 1:13)

9. Filemon - Engedjük, hogy a szeretet legyen a vezető erőnk
Filemon könyve egy levél, amelyet Pál írt kedves barátjának, Filemonnak. Sürgeti Filemont, hogy bocsásson meg egy férfinak, akinek Onézimusz a neve, és fogadja vissza ezt az egykori rabszolgát az otthonába.

Mindannyian tudjuk, hogy a megbocsátás nehéz. Azonban számunkra megmutattatott Isten szeretete és a megbocsátás, amit kegyelmesen ad nekünk, amely ugyanaz a motiváció lehet nekünk arra, hogy megbocsássunk másoknak. A szeretet gyakran arra késztet minket, hogy olyat tegyünk, amit nem tudunk megmagyarázni más motivációval. Pál e könyvben megtanítja nekünk a megbocsátás, a szeretet és a továbblépés erejét, folytatva eláltal Isten tervét a Királyságra.

10. Jónás - Isten az újrakezdés Istene
Úgy tűnik, hogy Jónás könyvét néha figyelmen kívül hagyják. Igen, mindannyian ismerjük Jónás és a bálna történetét. De Jónás üzenete fontos. Jónás azt tanítja, hogy Isten az újrakezdés Istene.

A próféta akkor tapasztalta meg Isten megbocsátását, amikor hűtlen volt, és egy másik lehetőséget kapott az engedelmességre. Jónás 3:1-2-ben a következőt olvassuk: "Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked!" Ez illusztrálja, hogy Isten megmenti azt, aki keveset szolgál, és egy második esélyt ad neki. Jónás Isten tervének kezdeti visszautasítása nem zárta ki őt attól, hogy Isten használja őt erőteljes módon később.

Mennyire bátorító tudni azt, hogy Isten a második esélyek Istene, és csakúgy, mint Jónás, minket is tud használni Isten még akkor is, ha engedetlenek vagyunk.

Alisha Headley író és előadó, akinek az a vágya, hogy a mindennapi nővel találkozzon a mindennapi életében a bibliai igazságban. Ahogy belépett az igazi elhívásába, otthagyta a vállalati világot, ahol korábban pénzügyi alelnök volt, hogy otthon maradjon feleségként, kutyájukkal, miközben írói szenvedélyét is folytathatta.


Ezeket is ajánljuk


Mit jelent valójában: "Szüntelen imádkozzatok"!?

Hogy teljen egy keresztény napja?

Házasság és család a bibliában