AMIT KRISZTUS ELJÖVETELE ELŐTT MEG KELL TENNED

Jézus Krisztus nagyon hamar visszatér, de nem tudjuk, pontosan mikor. Amit biztosan tudunk az az Ő újbóli eljövetele. Addig azonban, míg nem tér vissza, meg tudunk tenni olyan dolgokat, melyek boldoggá teszik Őt.Mindezzel szeretnélek benneteket, akik várjátok az Ő eljövetelét, bátorítani, tegyetek meg mindent azért, hogy földi életetekben a legnagyobb örömet leljétek az Ő akaratát teljesítve. Segítségül álljon itt néhány dolog, melyet meg kell tenni Krisztus eljövetele előtt:

1. Hirdesd az Evangéliumot mindenkinek, akit csak ismersz!
Ez nagyon izgalmas. Ahogy hirdetjük az Evangéliumot és tanúságot teszünk Krisztus mellett, az Ő szája, kezei és lábai leszünk mindazok számára, akik még nem ismerik Őt. Ezen az úton, Krisztus végig elkísér bennünket, velünk van!

"Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" (Mt 28:19-20)

2. Dolgozz együtt Krisztussal a megváltás művében!
Jézus megígérte, ha elmegyünk és hirdetjük az Evangéliumot, jeleket és csodákat fogunk látni. Ezek lesznek annak bizonyítékai, hogy Ő él és velünk van útunkon, ahogy ezt a fent idézett Máté Evangéliuma is mondja. Ha engedelmeskedünk Krisztusnak, a jelek, amiket küld, mind azt mutatják, Vele dolgozunk együtt abban, hogy mindenki számára elhozzuk a Jó Hírt.

Életünket tartalmassá és jóvá tehetjük, ha szeretetet mutatunk Isten és az Isten által szeretett emberek iránt


"Azután ezt mondta nekik: 'Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. A betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.' " (Márk 16:15-18)

3. Szeresd felebarátodat Krisztusban!
Végül, növekednünk kell a felebarátaink iránti szeretetben! Ahogy Jézus tanítja János evangéliuma szerint:

"Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt." (Jn 13:34-35)

Életünk nagyon rövid. De tartalmassá és jóvá tehetjük, ha szeretetet mutatunk Isten és az Isten által szeretett emberek iránt. Mivel szeretjük Őt, szeretjük felebarátainkat is - a szeretet pedig, amit egymás felé kimutatunk, megjeleníti Istent azok számára is, akik még nem ismerik Őt.

Vágyakozzatok Krisztus újbóli eljövetelére!

Barátaim! Arra bíztatlak benneteket, vágyakozzatok a Vele való találkozásra eljövetelekor. Tegyük meg mindazt, amit Ő kért tőlünk! Így visszatértekor valóban nagyon boldog lesz.


Ezeket is ajánljuk


Beszélt Jézus a homoszexualitásról?

Átformáló imádság

A Szentlélek 10 szerepe egy keresztény életében


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Jézus Krisztus nagyon hamar visszatér, de nem tudjuk, pontosan mikor. Amit biztosan tudunk az az Ő...

Közzétette: Nicelife2022. október 13., csütörtök