HOGYAN TELJEN EGY KERESZTÉNY NAPJA?

A Szentírás alapján vannak olyan dolgok, amiket érdemes átgondolni.1. Kelj korán, és légy egyedül az Úrral imádságban!
Légy megelégedve az Ő szilárd szeretetében, hogy boldog légy, ne lehangolt vagy aggodalmas. Teljességgel az Istentől függj már reggel, máskülönben a testre fogsz támaszkodni a bűn feletti győzelemért, de ez bukáshoz vezet.

"Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott." (Márk 1:35)

2. A döntéseidet helyezd minden nap az Isten Igéjének fényébe!
Bizonyosodj meg róla, hogy azok nem ellentétesek a Szentírás tanításával. Bizonyosan az Ige fényét használd, hogy naponta megvizsgáld az utadat.

"Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsoltárok 119:9)

3. Légy engedelmes Isten akarata iránt a te életedre!
Fogadd el az Urat minden utadban, és ne a magad értelmére támaszkodj.

"Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Példabeszédek 3:6)
"Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid." (Példabeszédek 16:3)

4. Tagadd meg önmagad!
Mondj nemet a testnek és igent Krisztusnak.

"Azután így szólt mindnyájukhoz: 'Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.' " (Lukács 9:23)

A Szentírás alapján vannak olyan dolgok, amiket érdemes átgondolni


5. Ne légy aggodalmasan elfoglalt, a saját boldogságodért dolgozva!
Menj és szolgáld az Urat aggodalmaskodó szív nélkül. Légy teljesen megelégedett Krisztus tökéletes teljesítményével, melyet érted végzett el.

"Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: 'Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!' Az Úr azonban így felelt neki: 'Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.' " (Lukács 10:39-42)

6. Ejts foglyul minden gondolatot!
Tartsd az elméd Krisztuson, egyedül Őrá támaszkodva, Őt mindig magad elé helyezve. Folyamatos kísértésnek leszel kitéve minden nap során, de a kísértés közepette legyen az Úr a te menedéked.

"Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik." (Ézsaiás 26:3)

7. Menjj!
Légy kész arra, hogy menj, ne kényelmesedj el. Ne pazarold el az életed, légy buzgó a jó cselekedetekért. Képezz tanítványokat. Ne csak azért imádkozz, hogy Isten megmentsen valakit, hanem miután Isten megmentette, tanítványozd őt. Aztán imádkozz, hogy Isten felnevelje, és az aratásba küldje őt.

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet." (Máté 28:19)

8. Törekedj szentségre, hogy mind inkább Krisztusi légy!
Törekedj a békességre mindenkivel, és győződj meg róla, hogy a keserűségnek semmilyen gyökere nem üti fel a fejét, ami bajokat és szakadást okozna.

"Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön." (Zsidók 12:14)

9. Mindig arra törekszel, hogy tiszta lelkiismereted legyen?
Pál Az 1 Timóteus 1:19 mondja, hogy egyesek elvetették a hitet, mert nem tartották meg a jó lelkiismeretet. Te megtartod-e a jó lelkiismeretet?

"Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen
Isten és emberek előtt."
(Csel 24:16)

10. A Szentlélek segítsége és hatása nélkül erőtlenek leszünk, hogy legyőzzük a bűnt

"Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint." (Galata 5:25)

11. Ne csak reggel keresd az Úrat imádságban, gondolataidban!
Húzódj vissza az elfoglaltságból, hogy egyedül légy az Úrral, hogy képes légy tiszta szívvel tovább haladni, teljes szívvel dolgozva az Úrért, és ne magadért. Ne érd be azzal, hogy csak reggel töltesz időt az Úrral egyedül.

"Szüntelenül imádkozzatok!" (1Thesszalonika 5:17)

12. Ne hagyd, hogy e világ dolgai elvonják a figyelmedet!
El ne elveszítsd az örökkévaló távlatot; a vég bármelyik pillanatban itt lehet.

"Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól… Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek." (Lukács 21:34-36)

13. A nap végén hadd legyünk megelégedettek az Úrban, adjunk hálát neki
Nem a saját teljesítményünkben, hanem az Ő segítségében, és dicsérjük Őt a segítségért, amit az egész napon keresztül adott. Gondolkodj az Úrról az ágyadban, és vesd rá nyugtalan gondolataidat, mert Ő törődik veled. Kérdezd meg magadtól a nap végén, hogy képes vagy-e elmondani: 'Te voltál a segítségem!' Tudod-e ezt mondani az Úrnak, vagy saját magadra támaszkodtál az Istentől való függés helyett? Felismered, hogy mekkora szükséged van Istenre, hogy Ő legyen a segítséged a gondokkal teli időben, az életed fenntartója és a menedéked?

"Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem." (Zsoltárok 63:6-8)


Ezeket is ajánljuk


11 bibliavers, hogy úgy imádkozzunk, ahogy Jézus

A Biblia és az asztrológia

Bibliai abc


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Légy megelégedve az Ő szilárd szeretetében, hogy boldog légy, ne lehangolt vagy aggodalmas. Teljességgel...

Közzétette: Nicelife2022. augusztus 4., csütörtök