ÁTFORMÁLÓ IMÁDSÁG

6 fontos tanács, hogyan imádkozz a barátaidért és a családodért.Megszoktam, hogy hálát adok minden étkezés előtt. Abba hagytam akkor, amikor rájöttem, hogy csupán megszokásból mondtam el egy imát, nem pedig szívből. Rájöttem arra, hogy újból Isten kegyelmére kell gondolnom, mielőtt imádkozom, hogy az ima újra szívből jövő legyen.

Imádkozom a gyermekeimmel minden este. De abba hagytam, amikor azt láttam, hogy a gyermekeim behatolásnak veszik azt, hogy ott vagyok a szobájukban, azért, hogy együtt imádkozzunk lefekvés előtt. Számukra a szobájuk a saját birodalmuk volt. Azzal kellett szembesülnöm, hogy a gyermekeim már elég idősek ahhoz, hogy maguktól imádkozzanak.

Áldást mondtam minden utazás előtt az autómmal. De abbahagytam, amikor megérkezett a gps-em, amely elvette a megszokott imádság időmet, hogy beírjam az úticélt. Hatással volt rám Pál az Efézusiakhoz írt levele, hogy találjunk időt és megoldást ahhoz, hogy vissza kerüljön a családi életembe az imádkozás. Ennek a kulcsa pedig az a kérdés, hogy mi az, amiért imádkoznom kell?

Ha valaha létezett olyan férfi, aki túl elfoglalt volt a vitatkozó természete miatt, az Pál apostol volt. Úgy élt, hogy hatalmas sebességgel hirdette az evangéliumot, gyülekezeteket alapított, és teológiát írt, miközben üldöztetés miatt szenvedett, olyan emberek miatt, akik megpróbálták megölni őt. De Pál nemcsak egyszerűen imádkozott: ő ösztönzött, utasított és példát mutatott mindannyiunknak abban, hogy hogyan kell imádkoznunk. Pál, az efézusi börtönben nem a saját szabadságáért mondott el nagy imádságokat, hanem ő a barátaiért imádkozott. Pál jellegzetes imádságot írt le az efézusi gyülekezetért, amelyet úgy hozott létre, hogy közben lázadók elől kellett meneküljön, miután az evangéliumot hirdette. Pál apostol imádkozó lelkülete 6 dologra tanított meg engem, hogy

hogyan imádkozzak a családomért és a barátaimért.

1. Kérd az Atyát, hogy adjon nekünk alázatosságot!
Isten nem a mi szolgánk és az imádság nem a kívánságlistánk. Amikor imádkozunk, nem parancsolunk Istennek. Amikor Pál imádkozik, két dolgot tesz, hogy ezt kihangsúlyozza. Először is, térdel, amely a fizikai megnyilvánulása annak, hogy aláveti magát egy felsőbb hatalomnak. Másodszor pedig, csak úgy, mint ahogy Jézus tette, Istent Atyának szólítja. Ahogyan az ősi időkben, az apa a családfő volt és azáltal, hogy Istent Atyának szólítja, "akitől minden család neve származik", Pál kihangsúlyozza végül Isten hatalmát és a fontosságát annak, hogy Isten méltó a tiszteletre. Ha képesek vagyunk arra, hogy fizikailag letérdeljünk, akkor ezt kellene gyakorolnunk, amikor imádkozunk a mi Mennyei Atyánkhoz, azzal kezdve az imánkat, hogy alázattal arra kérjük Őt, hogy Istennek a céljait és a vágyait részesítjük előnyben.

2. Kérd a Szentlelket, hogy adjon nekünk erőt!
Pál nem tudta meglátogatni Efézust a lázadás miatt, amely jelentősen akadályozta munkájában. Az efézusi barátaiért imádkozik, hogy a Szentlélek adjon erőt nekik; nem mennyiségben és nem fizikai erőforrásokban, hanem azért imádkozik, hogy lélekben erősödjenek meg. Pál azért imádkozik, hogy a Szentlélek ereje adjon nekik belső átalakulást, egy megváltozott személyiséget, ellenálló képességet és friss meggyőződést azokról a dolgokról, amelyeket elmagyaráz nekik a levele hátralévő részében. Meglehet, hogy a mi imádságainkat a családjainkért és a barátainkért leginkább a testi egészségért és a körülmények változásáért mondjuk el. De Pál megtanít arra, hogy a Szentlélek erejéért imádkozzunk, hogy felszabaduljon és megtörténjen az "én" átalakulása, hogy bátrak legyünk és megerősödjünk lélekben.

3. Kérd Jézust, hogy adjon értelmet, felnőtt gondolkodást!
Talán furcsán hangzik, hogy így imádkozzunk a keresztényekért, hogy: "Krisztus lakozzék a ti szívetekben, hit által", de itt két jó okra gondolok, hogy miért tegyük ezt. Elsősorban, nem látok veszélyt abban, hogy azért imádkozzunk, hogy valakik, akik ismeri Krisztust, azoknak Ő legyen az életük útmutatója, még akkor sem, ha az illetők keresztények, vagy sem. Másodsorban pedig, Krisztus jelenléte az életünkben időszakokra osztható. Igen, mi átalakuláson mehetünk keresztül, pillanatok alatt, de ennek a következményei a mi átalakulásunknak, folyamatos munka - növekedünk az elmélyülésben és az érettségében a mi keresztény hitünknek, egész életünkön keresztül.

Jézus jelenléte az életünkben, olyan sebességgel dolgozik, nyilvánul meg, hogy közben nem hatalmaskodik és nem is uralkodó jellegű, hanem inkább abban segít, hogy növekedjünk Általa és Hozzá egyre közelebb kerüljünk. Imádkozzunk a barátainkért és családtagjainkért, hogy Krisztus lakjon a szívükben, ahogy a levegő ott van a tüdejükben. Imádkozzunk azért, hogy olyan mértékben növekedjenek, hogy tudatosan, Krisztust részesítsék előnyben az életükben.

4. Imádkozz az értelmük megújulásáért!
Egy matematikus megkérte a lányát, hogy próbálja meg és képzelje el a végtelenség fogalmát, úgy, hogy gondoljon a legnagyobb számra, amire csak tud. "Én a tíz billió billió billióra gondoltam", válaszolt a kislány. Az édesanyja megkérdezte: "Mi a helyzet a tíz billió billió billó és eggyel?" "Már annyira közel voltam, hogy már csak egy hiányzott." - válaszolt a kislány.

Az, hogy elképzeljük a végtelent, igazán megerőltető még számunkra is, nem csupán a kisgyermekek számára. Tény, hogy Pál arra ösztönöz minket, hogy szükségünk van egy természetfeletti megerősítésre és az teljes Egyház segítségére, hogy "felfogjuk, hogy milyen széles, milyen hosszú, milyen magas és milyen mély a szeretete Krisztusnak irántunk és hogy tudatában legyünk annak, hogy ez felülmúlja az értelmünket és a tudásunkat." Szeretem a jó értelemben levő látszólagos ellentmondást. Pál azt mondja, hogy próbáljuk meg felfogni a Krisztus szeretetének a dimenzióit, amely csodákat tesz és nem számít, hogy mennyit nem ismerünk belőle, mert az egyre csak növekszik, amelyről mi nem tudunk.

A végtelen Isten, végtelenül szeret minket.

Pál azért imádkozik, hogy a barátai megismerjenek valamennyit az Isten szeretetének mértékéből, amelyet teljes mértékben létfontosságúnak nyilvánít a lelki fejlődésüket tekintve. Ha kibírjuk ennek a világnak a kísértéseit, szenvedéssel és üldöztetéssel is szembenézve és ha Isten parancsolatainak alávetjük magunkat a halálunk napjáig, akkor nincsen semmi felhatalmazás arra, hogy számunkra korlátozva legyen Isten szeretetének az aránya. Amikor a barátainkért és a családtagjainkért imádkozunk, kérjük Istent, hogy az értelmük sose fáradjon meg annak tudatában, hogy milyen hatalmas az Isten szeretete irántunk és hogy képesek legyenek azért küzdeni, hogy méltók legyenek Isten gazdag és kimeríthetetlen szeretetére és hogy tudatában legyenek annak, hogy ez a szeretet soha el nem múlik.

5. Kérd, hogy az álmaik legyenek nagyobbak!
Néha bosszant az, hogy a tizenéves gyermekeim inkább későig aludnának ahelyett, hogy felfedeznék a világot, vagy inkább a közösségi oldalakon lógnak, ahelyett, hogy kimenjenek a barátaikkal. Ki szeretném nyitni a szemeiket, hogy észrevegyék, mennyi minden felfedeznivaló és megtapasztalnivaló van ebben a világban. Pál imádkozik a barátaiért Efézusban: "A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni."

Pál össze akarja törni azokat a kereteket, amik közé a barátai beszorították Istent, határokat szabtak mindennek, ami Istennek lehetséges. Pál azt akarja, hogya barátai megtudják:

Istennek nincsenek határai, hogy még a legvadabb álmaink is eltörpülnek amellett,
amire Isten képes.

William Carey, az úttörő misszionárius Indiában, egyszer azt mondta: "Legyenek nagy elvárásaid Istentől, tégy nagy dolgokat Istenért." Ahogy imádkozunk a barátainkért és a családunkért, ez felhatalmaz arra, hogy kérjük Isten segitségét, hogy megnyissa az ők elméjüket az Ő hatalma felé, hogy mindannyian nagy dolgokat tegyünk az Ő dicsőségéért.

6. Kérd, hogy az életük hatásos legyen!
A lányom azt hiszi, hogy én űrhajóst akarok belőle faragni. Ez valószínű egy blúz miatt van, ami vásároltam neki, vagy mert kétnaponta megkérdezem őt, hogy jelentkezett-e már a NASA-hoz. Nem szeretném kiélni az én álmaimat a gyerekeimen, vagy megterhelni őt lehetetlen elvárásokkal, vagy hogy elküdjem őt amilyen messze csak lehet az űrbe. Csak azt akarom, hogy megértse: ne befolyásolja a neme az álmait, vágyait a karrierjével kapcsolatban. Össze akarom törni a szexista üvegplafont és a tudatára adni, hogy amikor a vágyairól van szó, még az ég sem határ. Ugyanakkor azt is szeretném, hogy azt tegye, amire az Isten elhívta.

Pálnak az imádsága végén egy hosszú időre szóló kérése van az efézusi gyülekezet számára: "Dicsőség Istennek mindezért a Gyülekezetben és a Krisztus Jézusban, minden nemzedékben örök időkig! Ámen!" Pál is le akarja rombolni az üvegplafonokat, a határokat, és emlékezteti az efézusiakat Isten cselekedeteire. Isten országa nem fog összeomolni vagy megbukni - ez egy biztos jövője az univerzumnak. Imádkozhatunk a családjainkért és a barátainkért, hogy a karrierjükben, a családjaikban, az életcéljaikban és a jövőbeni céljaikban bármilyen döntést hoznak, azokban mindig Isten maradandó országa legyen a kiindulópont.

Az imádság a barátaimért és a családomért rádöbbent valami másra. Nekem is szükségem van ezekre az én életemben: alázatosság az Isten előtt, erő a Szent Lélekben, Jézus lakozzon az én szívemben, és egy nagyobb, igazabb és bátrabb meglátásra, hogy hogyan szeressem és szolgáljam az Urat az elmémmel, az álmaimmal és az életemmel.

Miért nem imádkozunk a barátainkért, a családunkért és magunkért
az Efézusiakhoz írt levél 3:14-21 versek szerint?

Dr. Krish Kandiah pásztor

Ezeket is ajánljuk


Amit Krisztus eljövetele előtt meg kell tenned

"Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.."

15 érzelmileg gyógyító igevers megsebzetteknek


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Pál, az efézusi börtönben nem a saját szabadságáért mondott el nagy imádságokat, hanem ő a barátaiért...

Közzétette: Nicelife2022. augusztus 11., csütörtök