BESZÉLT JÉZUS A HOMOSZEXUALITÁSRÓL?

Remélem, az olvasók elolvassák a teljes cikket mielőtt bármilyen következtetést levonnának! Én nem érzek mást, csak együttérzést mindazok iránt, akik a szexuális bűn csapdájába estek. Azok, akik hisznek a Biblia tanításában és Isten akaratában, ami a szexuális viselkedésre vonatkozik, azok az emberek hisznek a feltétel nélküli szeretetben és a megbocsátásban is.Elmondhatjuk, hogy az hívő keresztények gyűlölete és félelme a homoszexuális emberek életstílusa iránt a keresztény hit nagy félreértését mutatja. "Szembenállni a szeretetben" az Isten iránti tisztelet, az igaz szeretet és a mások iránti figyelem vágyából ered. A képesség, mely összekapcsol embereket tekintet nélkül arra, hogy milyen fajta életet élnek, egy csodálatos törekvést jelent, amely az igazi Kereszténység jele.

Ha most úgy döntenél, hogy nem olvasod tovább, engedj meg nekem egy kis bátorítást: ha reményvesztett, depressziós vagy, esetleg összezavarodtál, tekints Őrá, aki téged teremtett! Nála találod a feleleteket. Függetlenül attól, hogy mit tettél, ott van számodra a lehetőség, hogy Krisztushoz fordulj és mindent újrakezdj:

"Ha tehát a száddal vallod, hogy 'Jézus az Úr!', és a szívedben hiszed,
hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz."
(Róm 10:9)

"Ezért aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek." (2Kor 5:17)

Nem meglepő, hogy az egyház, az emberek kétségbeesetten vágyakoznak arra, hogy meghallják a "pusztaságból kiáltó szót" az ébredésre, az ítéletre és az újjáépítésre. Mi most egy összetört világ darabjait szedegetjük össze. Azokat a darabokat, amikké a törvényeink, az életünk, családjaink és gyermekeink hullottak. A világ erkölcsi szívdobbanása megszűnt, mert elvágtuk az élet forrását.

Felélesztésre, megújulásra és az igazság újbóli felismerésére van szükségünk.

Amikor emberek, csoportok, felekezetek vagy különböző mozgalmak eltérnek az abszolút igazságtól és így elhagyják, megbántják a Szentlelket, már csak mechanikusan fogják a kereszténységet megélni és elveszítik a vezetettség képességét. Isten szava már nem, mint "égő tűz" (Jeremiás 20:9) van a lelkükben, hanem csak valami erőtlen, gyenge és vitatható dolog. Ez az, amit napjainkban láthatunk.

Sajnos, mindazokat, akik erre figyelmeztetnek, gyakran kategórizálják úgy, mint irracionális, beszámíthatalan, bigott és intoleráns embereket. De hogyan tudunk figyelmeztetni, ha nem konfrontálódunk, hogyan tudunk javítani, ha nem kételkedünk, és hogyan érthetünk egyet, ha nem kérdezünk? Nekünk szeretettel kell az igazságról beszélnünk; a Biblia kristály tisztán beszél a szexuális bűnről, amely magában foglalja a homoszexualitást.

Jézus gyakran utal az Ószövetségre, amelyet nem eltörölni jött, hanem teljessé tenni


Miért hiányzik a határozott meggyőződés? Az ok valószínűleg nem a padokban, hanem a szószéken van. Nagyon sok múlik az igehirdető imaéletén. Lelkipásztoroknak, prédikátoroknak és a tanítóknak többet kellene azért imádkozniuk, hogy jó és hatékony igehirdetők legyenek - Isten felkészíti az üzenet átadóját mielőtt az üzenetet megfogalmaznánk. Luther mondata, " Aki jól imádkozik, jól tanul," igaznak tűnik.

Sajnos, nagyon sok templomban inkább arra törekszenek, hogy kedveset mondjanak az embereknek, mint azt, hogy bírálatot fogalmazzanak meg róluk. Ítéletet soha nem említenek, ritkán látni bűnbánatot, a bűnöst sokszor felmentik. Inkább templomot akarunk építeni, mint szíveket összetörni. Légy politikailag korrekt, minthogy a Bibliához hű! Ezek után azonban az emberek becsapottnak, zavartnak érzik magukat. Hiszen egy olyan kereszténységet tanítunk és élünk, amelyből hiányzik a bűnbánat, hiányzik az igazság.

Gondolkozz el a következőkön az igazság, Jézus tanításának tükrében:

1. Az Ótestementum erkölcsi tanításai, a gyilkosságról, a lopásról, a hazugságról, a házasságtörésről, a szexuális bűnökről, mind a mai napig érvényesek. Jézus gyakran utal az Ószövetségre, amelyet nem eltörölni jött, hanem teljessé tenni. Habár az Ószövetség sok, a szertartásokra és az étkezésre vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható ma, az erkölcsi törvények még mindíg igazak. Ezek annyira meghatározóak ma, mint amilyen meghatározóak voltak a történelem folyamán. Például a Leviták könyvében olvashatjuk:

"Ha valaki férfival hál asszonnyal való hálás módjára: förtelmességet követett el mind a kettő, halállal lakoljanak, vérük legyen rajtuk." (Lev 20:13)

Ha azt feltételezzük, hogy ezek a mondatok nem érvényesek ma, akkor ez azt jelenti, hogy annak a veszélyes gyakorlatát hirdetjük, amely újrafogalmazza, eltörli mindazt, amit Isten mondott. Jézus gyakran utalt tanításaiban az Ószövetségre.

A rossz cselekedetek következményei megváltozhatnak,
de a morális hatások ugyanazok maradnak.

Ma már nem köveznek halálra házasságtörésért embereket, ez azonban nem azt jelenti, hogy a házasságtörés kevésbé veszélyes vagy elfogadható lenne. A házasaságtörés bűn akkor is, ha nincs törvényi következménye.

2. Jézus minden házasságon kívüli szexuális életet elítélt, amikor azt mondta,

"Mert a szívből származnak a rossz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, erkölcstelenségek;
ezek teszik tisztátalanná az embert."
(Mt 15:19)

Jézus kimondta, hogy káros és erkölcstelen minden fajta házasságon kívüli szexuális kapcsolat férfi és nő között. Az 'erkölcstelenség' a görög nyelvben a porneia szó. Ebből származik a 'pornográfia' kifejezés. Nem mondhatjuk, hogy "De én így születtem", mert akkor azt is mondhatnánk, hogy lopni, hazudni, embereket becsapni születtem. Ez azonban nem igaz. Ez bűnössé tesz bennünket; szükségünk van a Megváltóra.

3. Egy érvelés nem alapulhat azon, hogy nincs kimondva. Azt állítani, hogy Jézus egyetértett a homoszexualitással azért, mert nem használta a 'homoszexualitás' kifejezést, ez azt is jelenthetné, hogy egyetértett a nekrofíliával, a pedofíliával, az állatiassággal.

4. Más részek az Újszövetségben erről világosabban fogalmaznak (Róm 1:18-32 és a 1 Kor 6:1-20). Az ember nem képes teljesen elfogadni Isten igazságát. Ezért az igazság súlya sokszor legyőzi - olyan dolgokat tesz, amik nem helyesek. Homoszexuális viselkedés, szexuális bűnök olyan bűnök, melyek során nem tiszteljük a testünket és elfordulunk Istentől." Az emberi faj szexuális rendellenességei Isten ítéletét mutatják azért, mert az ember Isten iránti tiszteletét lecserélte Isten teremtményei iránti tiszteletre" (John Piper)

5. Jézus azt tanította, hogy a Teremtés kezdete óta, Isten nőnek és férfinak teremtette az embert azért, hogy eggyé váljanak, egy test legyenek. Hozzátette, "Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!" (Mk 10:9). A házasság férfi és nő között Isten terve a Teremtés kezdete óta. Nem érdekes, mennyi törvény születik a homoszexuális párok házasságának érdekében?

Az ember nagyon sokszor ellenkezik az Úrral. Ebben nincs semmi új.

Jézus sokszor emelte fel szavát a bűn ellen, de szeretete és megbocsátása eléri mindazokat is, akik bűnös hajlamaikat megbánják és gyűlölik. A megbocsátás hitünk legcsodálatosabb jele. Megértő szeretettel kell azok felé fordulnunk, akik homoszexualitásukkal küzdenek, úgy, ahogyan egyikünk sem bűntelen. Ugyanakkor viszont, nem szabad kifogást találnunk erre a bűnre, ahogy más bűnöket sem ítélünk meg másként.


Ezeket is ajánljuk


5 ígéret, amely legyőzi a félelmet

9 bibliavers nehéz időkre

Nem mindenki!


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Remélem, az olvasók elolvassák a teljes cikket mielőtt bármilyen következtetést levonnának! Én nem...

Közzétette: Nicelife2022. szeptember 30., péntek