ISTEN 10 NAGYSZERŰ TULAJDONSÁGA

Minden, ami igaz Isten természetével és jellemével kapcsolatban, az végtelenül igaz. Ő végtelenül bölcs, végtelenül oltalmazó, és időn túl létező. Isten nem ismeri jelenlétének, tudásának, erejének és hatalmának korlátait, mivel nincsenek határai.Amikor azon gondolkodunk, hogy Istennek nincsenek korlátai, akkor a saját korlátainkat még tisztábban látjuk. Sokkal jobban felismerjük azt, ahol megkíséreljük Isten szerepét játszani egy kapcsolatban vagy körülményben. Megalázva lenni az összehasonlítás miatt, szívünket újra alázatosságra kell, hogy vezesse.

Mivel Isten végtelen, mi pedig végesek vagyunk, korlátozott az a képességünk, hogy ismerjük Őt. Nem ismerünk semmit vagy senkit sem, aki végtelen, tehát nehéz összehasonlítási pontokat találni, amik segítenek megérteni az Ő tulajdonságait. Mindazonáltal, a Bibliát olvasva képesek vagyunk elegendően megérteni azokat. Minden ismeret Őróla, ami szükséges az életre és a kegyességre, megtalálható benne, és érdemes olvasni azt, hogy megértsük.

Íme, Isten 10 tulajdonsága, amelyeket tudnod kell:

1. Isten egyszerű
Amit ez jelent: Isten mentes minden összetételtől; Ő nem "részek összessége". Istenben nincs egy, és még egy dolog. Inkább, bármi, ami Istenben van, Isten maga az. Ő teljes, ami azt jelenti, hogy a létezésében nincs egyetlen negatív elem sem.

2. Amikor Isten tulajdonságairól beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy lénye, így az Ő jósága, és az ereje is tökéletes
Isten szeretete az Ő ereje, örökkévalósága, megváltozhatatlansága, mindentudása, jósága, és így tovább. Más szavakkal, technikailag nincs olyan dolog, mint a tulajdonságok, csak Isten egyszerű, oszthatatlan lényege. Miért fontos ez? Isten egyszerűsége segít megérteni, hogy Isten tulajdonságaiban létezik a tökéletes következetesség.

Nem ismerünk semmit vagy senkit sem, aki végtelen, tehát nehéz összehasonlítási pontokat találni


3. Isten végtelen
Isten végtelensége olyan, mint egy "mega-tulajdonság", mint például az egyszerűsége, abban az értelemben, hogy mindegyik más tulajdonságra is kihat. A végtelenség azt jelenti, hogy nincs korlátozás Isten tökéletességére. Amikor figyelembe vesszük Isten tulajdonságait, azokat mindig végtelennek kell tekinteni. Az Ő végtelensége az egy pozitív fogalom, tehát azt kell mondanunk, hogy a tulajdonságai intenzíven és minőségileg végtelenek. Isten végtelensége a tökéletesség legmagasabb érzése. Olyannyira jelen van köztünk, mint amennyire távol is van a világegyetemben. Mégis, amikor jelen van egy helyen, soha nem korlátozódik egyetlen helyre.

4. Isten örök
Először is, az Ő örökkévalósága nem olyan, mint az örök állapot, amelyet az emberek (majd) vagy angyalok tapasztalnak meg, akik meg lettek teremtve az időben. Az idő a pillanatok egymást követő szakaszai, de Istennek nincsen kezdete, pillanatok egymást követő szakaszai, vagy vége. Isten örökkévalósága két dologra mutat rá, mégpedig, hogy Ő időn kívüli, és megváltozhatatlan természetű. Ahogyan teológusok állítják, "Az idő a teremténnyel kezdődött" állítás még igazabbnak hangzik, mint hogy "A teremtmény kezdődött az idővel".

5. Isten soha nem változik
Isten az, aki mindig is volt, és aki mindig is lesz (Jakab 1:17). Az Ő egyszerűsége miatt, az örökkévalósága egyben a megváltoztathatatlanságát is jelenti. Az örökkévalóság egy állapot időtartamáról szól, míg a megváltoztathatatlanság maga az állapot. A megváltoztathatatlanság Istenben nem csak azt jelenti, hogy Ő nem változik, hanem még azt is, hogy nem képes változni (Zsoltárok 102:26).

6. Isten független
Isten függetlensége az Ő alkalmassága. A saját önállóságából elegendő ajándéka van, mind természetes és természetfeletti, hogy megfeleljen az összes teremtménynek, amely valaha is létrejön. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek mind kiteljesítik egymást. Mivel örökké és megváltoztathatatlanul teszik ezt szerető közösségben, másoknak is meg tudnak felelni, akikkel szerető közösségben vannak. Ha létezne szerető teremtmények végtelen világa, mind vágyakozna a boldogságra Istenben, akkor olyan könnyen megáldaná mindet, amennyire csak tudná. Ő maga az Élet, tehát mindenki, aki rajta kívül van, annak tőle származik az élete.

7. Isten mindenható
Amikor Isten hatalmáról beszélünk, a teológusok jellemzően különbséget tesznek az Ő abszolút és elrendelt hatalma között. Az abszolút hatalom arra utal, amit Isten esetleg megtehet, de nem feltétlenül tesz meg. Megalkothatna élőlények milliárdnyi világát anélkül, hogy valóban megtenné azt. Isten elrendelt hatalma azt jelöli, amit tulajdonképpen elrendelt az Ő akarata szerint, majd gondosan végre is hajtja. Ilyen nyelvezettel nem két különálló hatalmat határozunk meg Istenben, hanem inkább megértjük az Ő mindenhatóságát az alkalmazás (elrendelt hatalom) és a nem alkalmazás (abszolút hatalom) útján. Úgy is meg kell érteni Isten hatalmát, hogy a természetének megfelelően gyakorolja vagy irányítja.

8. Isten maga a szeretet
Isten háromféle szeretet típust gyakorol:

- Isten szeretete mindenki iránti: "Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtényéhez." (Zsoltárok 145:9). Még a föld teremtményei is részesülnek Isten szeretetében.

- Isten szeretete minden emberi lény, minden kiválasztott, és semmirekellő iránt: "Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és hamisaknak." (Máté 5:44-45). Isten még akkor is szereti azt a személyt, ha utálja és elutasítja Őt, és lehetőséget ad neki, hogy kifejezze a gyűlöletét gondolatokban, szavakban és cselekedetekben.

- Isten különleges szeretete népe iránt: "Ti azonban választott nemzet, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket" (1 Péter 2:9).

9. Isten antropomorf módon kapcsolódik hozzánk
Szinte mindazt, ami az emberekre vonatkozik a Szentírásban, Istennek is tulajdonítható. A Biblia beszél Isten "arcáról" (2 Mózes 33:20), "szeméről" (Zsoltárok 11:4), "füléről" (Ézsaiás 59:1), "orráról" (Ézsaiás 65:5), "szájáról" (5 Mózes 8:3), "ajkáról" és "nyelvéről" (Ézsaiás 30:27), "ujjairól" (2 Mózes 8:19), és még sok más testrészéről. A Biblia antropomorf elejétől a végéig. Isten befogadja magát számunkra a Szentírásban és néha olyan nyelvet alkalmaz, amely segít megérteni bizonyos igazságokat róla.

10. Isten tulajdonságai világosabbá válnak Krisztus személyében és munkájában
Ő (Jézus) a láthatatlan Isten képmása. Krisztus kinyilatkoztatja az Atyát az Ő népének. Krisztus életében, halálában, és feltámadásában Isten tulajdonságait láthatjuk mindenütt. Isten megismerése azt jelenti, hogy megismerjük Istent Jézus Krisztuson keresztül.

Mark Jones a kanadai British Columbia-ban a Faith Vancouver Presbiteriánus Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál, valamint a dél-afrikai Szabad Állami Egyetem kutató munkatársa. Számos könyvet írt és az egész világon beszél a Krisztológiáról és a Keresztény életről. Az ő könyvéből foglaltuk össze a fenti pontokat.


Ezeket is ajánljukKommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Minden, ami igaz Isten természetével és jellemével kapcsolatban, az végtelenül igaz. Ő végtelenül...

Közzétette: Nicelife2023. január 25., szerda