AZ IMA LEGYŐZI SÁTÁNT

"Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben." (Efézus 6:11)

Mi az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük Sátánt a keresztény életküzdelemben?

A biztonság ára: "A sátáni erőkkel vívott harcban vannak olyan döntő pillanatok, melyek eldöntik a küzdelmet, hogy Isten oldalára, vagy e világ fejedelmének oldalára kerülünk. Ha a küzdelem részesei nem éberek, komolyak és nem imádkoznak bölcsességért, és nem vigyáznak imában, akkor Sátán lesz a győztes, miközben legyőzték volna őt az Úr seregei. Személyes lelki éberségünk a biztonságunk ára. Ne csússzatok át Sátán oldalára egyetlen centit sem, különben legyőz benneteket ... Az ima Jézust társunkká teszi. Új erőt ad a lankadó, tépelődő léleknek, hogy legyőzze a világot, a test kívánságait és az ördögöt. Az ima elhárítja Sátán támadásait."

A Sátán elleni küzdelem élethosszúságú: "Előttünk a harc - életfogytiglani küzdelem Sátánnal, és csábító kísértéseivel. Az ellenség minden érvet, minden csalást felhasznál, hogy a lélekben zavart keltsen, tehát hogy elnyerhessük az élet koronáját, komolyan, kitartóan kell küzdenünk ... Fel kell öltenünk Istenünk minden fegyverét, s minden pillanatban felkészülten kell állnunk a harcra a sötétség hatalmasságaival. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk,járuljunk Istenhez és küzdjünk Ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk és az ellenség hatalmát megtörjük."

Az ima elhanyagolásának következménye: "Ha elhanyagolod az imát, vagy csak alkalmanként imádkozol, amikor kellemesnek tűnik előtted, elveszted Isten erősségeit. Lelki képességeid elveszik életerejüket, vallásos tapasztalatodból hiányozni fog az egészség és az életerő."

Vigyázz: "Ha az imát és a bibliatanulmányozást egy ízben elhanyagolod, akkor előkészíted az utat a további hanyatláshoz. A Szentlélek ellen tanúsított első ellenállás utat nyit a további ellenállásnak. Így keményedik a szív és a lelkiismeret."

Sátán hízelgése: "A hitből való ima a keresztény nagy erőssége, ami bizonyosan ellenáll Sátánnak. Ezért hiteti el velünk, hogy nincs szükségünk az imára. Fél Jézusnak, a mi ügyvédünknek nevétől, ezért amikor Jézushoz jövünk segítségért, Sátán seregei megriadnak. Jó szolgálatot teszünk neki, ha elhanyagoljuk az imát, mert akkor hazug csodáit készségesebben elfogadjuk. A legegyszerűbb szentnek mennybe irányuló kérése félelmetesebb Sátán számára, mint a kormányok határozatai és a királyok rendeletei."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Sajnos, míg élünk, Sátán mindig bűnre csábít bennünket. Így leszünk megpróbálva, hogy valójában kire hagyatkozunk és kit szolgálunk. Hála Istennek, minden gyermeke, aki hit által kitartóan imádkozik a kísértések ellen, és akaratát Isten akarata alá veti, azt a Szentlélek győző kereszténnyé teszi Ha mi Jézust választjuk, mint Urunkat és mesterünket, a bűn nem uralkodhat rajtunk.

"Köszönjük szerető jó Atyánk, hogy felruházol bennünket fegyvereiddel, a hit szép és nemes harcára. Nincs hatalom mennyen és földön, mely legyőzhetné Isten gyermekét, ha az teljesen és maradéktalanul bízik Istenben és engedelmeskedik neki. Hála Istennek az Ő szeretetéért és kegyelméért és nagy megmentő erejéért."